ทำนายฝัน 'ปลาฉลาม'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาฉลาม ฝันเห็นปลาฉลาม แหวกว่ายอยู่ในทะเล คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุให้ของขวัญของกำนัลที่ถูกใจ ผลงานเป็นที่ถูกใจผู้ใหญ่หรือเจ้านายทำให้ได้รับคำชมเชยและ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลาฉลาม'

ฝันเห็นปลาฉลาม แหวกว่ายอยู่ในทะเล คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุให้ของขวัญของกำนัลที่ถูกใจ ผลงานเป็นที่ถูกใจผู้ใหญ่หรือเจ้านายทำให้ได้รับคำชมเชยและ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดอกไม้ไฟ หัวล้าน ทหารยิงปืนใหญ่ มัคคุเทศก์ ไข่มุก นกกระเรียน เวียนเทียน ผึ้ง ดม เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ คนแปลกหน้า เซียมซี นอนบนกองฟาง เห็นผี ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด จีวร ครกสาก ยารักษาโรค เดินช้าๆ ประตูที่ปิดตาย เป่าขลุ่ย ชะลอม ฝุ่นฟุ้งกระจาย ตัดผมใหม่ เห็นคนเดินละเมอ เป็นแผลที่คอ ฮูก (นกฮูก) เงาะป่า กำลังจะไปตาย ลำคลอง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ศาลเจ้า คนขี้โม้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกฟันคอขาด ดื่มน้ำมะพร้าว มารดา รับประทานเครื่องเทศ กินเนื้อหมู เลี้ยงกระต่าย เดินไปบนเนินเขา หน้า ได้กลิ่นเครื่องเทศ ถูกสวมกุญแจมือ ฝาหม้อตกลงพื้น สุกร ทำโรตี ซื้อขาย ตัวเองกลายเป็นนก ถูกตำหนิ เงินโบราณ ถูกหนูกัด ผู้หญิงถือมีด เฮลิคอปเตอร์ ฮ่อยจ๊อ ถูกปีศาจไล่ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กุ้ง ให้รางวัล ฟันบนตนเองหัก ขนตาร่วง ดับเทียน มือ ฟาก ตาข่าย ฌาน ฝังศพคนที่รู้จัก เห็นคนเปิดประตู ผูกปมเชือก ราชสีห์ เซิ้ง กระทะ จาระบี ตลาด ด้วง ปลอกหมอน โอลิมปิก ดึงเชือก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คนแคระ งง สร้อยทอง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฆ่าผีเสื้อ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ซื้อเต่า ทรัพย์สมบัติ ถั่วลิสง กลด ทีปังกรรัศมีโชติ ลูกกระพรวน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เดินเป็นวงกลม จำปีหรือจำปา ทะเล ของลับ ฆ้อง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย คนอื่นทำพลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM