ทำนายฝัน 'ปลาทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาทอง ฝันเห็นปลาทอง คุณจะรํ่ารวย ดั่งมีทองและหยก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลาทอง'

ฝันเห็นปลาทอง คุณจะรํ่ารวย ดั่งมีทองและหยก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไพ่ แผนผัง นกนางแอ่น สงฆ์ สิริภาจุกาภรณ์ เห็นผี โกนขนหน้าแข้ง ตารอบตัว หมาก กล้วยแฝด ปรบมือ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เสื้อขนสัตว์ ฆ่าสุนัขบ้า หมัดกัด ฆ่าศัตรู ดื่ม สุกรตายเอง หน้าต่าง ถือลูกแก้ว กระดุมหาย กำลังจะไปตาย เว็จ ไข่ไก่ เด็ก ไฟไหม้ผม เทวดา สุรา บรรพบุรุษ ลูกปัด ปวดท้อง ซองจดหมายสีแดง กินเนื้อย่าง ปฏิเสธการดื่มเหล้า รักคนต่างชาติ จุฬามณี ใต้ถุน จูบสัตว์เลี้ยง เงินโบราณ ช้างตกมัน ร้านค้า กินลูกอม ไฟฟ้า ทะเลาะ ฟองสบู่ ปฏิกูล ทำให้คนอื่นตกใจ จุดดอกไม้ไฟ ครก ขับรถ บ้านคนอื่น ดักนก เก็บเกี่ยวข้าวในนา ภาษา ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เขาวงกต หญิงชรา ท้องเดิน แบกเสา ถั่วฝักยาว สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี แมลงปอ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ร้องไห้ แมลงปีกแข็ง ลูกเห็บ ผ้าฝ้าย คราด ขี่ควาย แล้ว ตกควาย นกแก้ว จอก พระ นักแสดง กินผัก โฆษณา ฝังศพคนที่รู้จัก ลากสัตว์ ทอดทิ้งภริยา เป็นแม่ยาย ตัดผมใหม่ ตะไกร เห็นรองเท้าเก่า คลอดลูก กล่าวคำอำลากับใครบางคน ร่างกายตัวเอง เดินทางไกล ข้าวเปลือก ถั่วลิสง โกนหนวด จุดเทียน กลองโบราณ ญาติกำลังจะตาย แม่นํ้า ลำธาร ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ แต่งตัว ขาเป๋ ม้า ชายชรา งูเผือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM