ทำนายฝัน 'ปลาทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาทอง ฝันเห็นปลาทอง คุณจะรํ่ารวย ดั่งมีทองและหยก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลาทอง'

ฝันเห็นปลาทอง คุณจะรํ่ารวย ดั่งมีทองและหยก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทรมานคนอื่น โล่ หิ่งห้อย ไหล่ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ตกปลากับคนรัก ลอยคอ ฐานพระพุทธรูป ถูกมัดมือมัดเท้า ศีล ต้นไม้แห้ง เจ้าสาว ภรรยานอกใจ ถูกโจรชิงทรัพย์ เดินชนผนัง คบไฟ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน คันศรหรือคันธนู ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ลูกจัน มาลัย ปากเน่า ปีนข้ามกำแพง ทอดทิ้งครอบครัว ขี่สัตว์ หม้าย ไก่ออกไข่ ฮิปโปโปเตมัส ยันต์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ดัดผม ขี้ ทองคำก้อน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ มารดา งูเลื้อย เซียมซี ประหารคนรัก เตียง ขนนกสีขาว กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ข่าวร้าย แขนถูกตัด เที่ยวบ่อนการพนัน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เห็นรองเท้าเก่า หญิงแต่งชุดสีแดง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กางมุ้ง รั้ว มีคนสวมแหวนให้ เครื่องร่อน ถูกข่มขืน เท้าขาด นอนกลับหัว หมาคาบหม้อ นํ้าพุที่พุ่งสูง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ตัวเองมีชื่อเสียง ตกบ่อมีหนอน งานศพ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รากไม้ บัวสีขาว สวมเสื้อสีเหลือง ขับรถยนต์ ถูกหวายรัด รองเท้า ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เครื่องศาสตราวุธ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ไฟนรก ขบวนแห่ ถอยหลัง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ทะเลที่เงียบสงบ ลายนิ้วมือ กำไลข้อเท้า ขวดยา ปลาทอง ล้างหวี ผ้าขาว ถูกทรมาน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ถลกหนังสัตว์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ดวงอาทิตย์ทรงกลด ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง สายรุ้ง ตรอกซอกซอย ตำหนัก แต่งตัว ประตูกำลังถูกไฟไหม สามเณร ตราสัง รีดนมโค ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แพรพรรณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM