ทำนายฝัน 'ปลาทองที่ตายแล้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาทองที่ตายแล้ว ฝันเห็นปลาทองที่ตายแล้ว คุณจะพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลาทองที่ตายแล้ว'

ฝันเห็นปลาทองที่ตายแล้ว คุณจะพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฤาษี ฝุ่น ปลอบโยน ฉากกั้น พนัน ผมถูกตัดให้สั้น ถ้วยรางวัล ดาวตกที่หลังคาบ้าน รับประทานเครื่องเทศ เดินกะโผลกกะเผลก เท้าด้วน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ปอกเปลือกไข่ โล่รางวัล ถั่วงอก ปล่องไฟ ฉลองพระบาท เลื่อย พืชผัก ผดุงครรภ์ ชนไก่ แข่งม้า กินเกินขนาด เรือจอด ลายแทง ตู้อาหาร เดินทาง ทำนบ เพชรพลอย เนกไท เครื่องครัว มหาสมุทรมีพายุ เต่าทอง ธารน้ำ ที่ฝังศพ ขวดแก้ว ฟักแฟง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม จูบคนที่อายุมากกว่า พูดคุยกับเจ้านาย รับประทานอาหาร กะละมัง ตะกร้าหวาย งวงช้างรัดตัว ถล่ม กระบอกไม้ไผ่ จันทร์ทรงกลด คนแฝดตัวติดกัน ผู้หญิงพายเรือ เม่น แฝด บิดามารดา ฉี่รดกำแพง นาฬิกาปลุก ดิน รัศมี ทอง บุคคล เงี่ยง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ หนอน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา แมงป่อง คำสัญญา ได้ยินเสียงดนตรีไทย สีฟ้า ตกเหว ทวด ธรณีสูบ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) อาหารบูดเน่า นอนเล่นกลางดิน ถวายพระด้วยดอกบัว ต่อสู้กับคนร้าย นกยูง นอนบนที่นอน ซ่อง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ต่อสู้กับปีศาจ ย้ายบ้าน ไฟไหม้ป่า เฟซบุ๊ก ( Facebook ) กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น แสง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย คางคก ญาติเสียชีวิต สายสะพาย กัลยาณิวัฒนา ฟันดาบ ป้อมปราการ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขี่ช้าง เงินกู้ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กบ ตกงาน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM