ทำนายฝัน 'ปลาหมึกหลายตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาหมึกหลายตัว ฝันเห็นปลาหมึกหลายตัว คุณจะต้องทำาการตัดสินใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปลาหมึกหลายตัว'

ฝันเห็นปลาหมึกหลายตัว คุณจะต้องทำาการตัดสินใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ภาพวาด แฮนด์บอล เวียนเทียน พูดกับกลุ่มชน เครื่องชั่ง พระอาทิตย์ ฉ้อโกง พระเจ้า หย่า เล่นน้ำฝน ตกทะเล พี่น้องทุบตีกัน เก็บเงินได้ ทิวเขา เครื่องบินบังคับ บวช ทรมานคนอื่น หัตถกรรม สร้อยข้อมือ เครื่องจักรทำงานได้ดี ไม้ไผ่ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ชายหนุ่ม ม้านั่ง ถอด ตำรวจตั้งด่าน คนฆ่าสัตว์ เครื่องบูชา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนามกีฬา จมน้ำ ช่างเหล็ก ปฏิทิน โต๊ะเขียนหนังสือ แบกผลไม้ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ล้างภาชนะเครื่องใช้ สาก ตกกองไฟ ทำลายโซ่ตรวน สร้อยทองคำ เรือล่ม หาบอุจจาระกลับบ้าน เพลิง ปลูกบ้าน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตู้รับจดหมาย งูจงอางไล่ นกต่อสู้กัน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตะกร้าไม้ โจร กุมารทอง มงคล ฟูก คนมีดวงตาสีดำ ทอดทิ้งภริยา ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ปลอบโยน โกหก พูดคุยกับโจร ซองจดหมายสีขาว ถูกจับ มรดก ซื้อเต่า สามเณร ถูกสวมกุญแจมือ คลื่นน้ำ ขนลุก ได้รับของมีค่า ตอไม้ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ประกันตัว ทำให้คนอื่นตกใจ เป็นแม่ยาย ฟันหลุด ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เผาขยะ พายุ วงกบ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทำนาย เก็บดอกบัว หงส์ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว กล้วยเน่า ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทำขวดแตก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ย้ายบ้าน สายสร้อย ฆ่าโค สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กัลปพฤกษ์ ครีบปลา ลูกแก้ว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ลูกเห็บ ไหล่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM