ทำนายฝัน 'ปลาหลีฮื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาหลีฮื้อ ฝันเห็นปลาหลีฮื้อ คุณจะมีโชคลาภ และ ได้บุตร คนโสดอดใจรอหน่อย ช่วงนี้อาจมีแววได้โคแก่มาเป็นคู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลาหลีฮื้อ'

ฝันเห็นปลาหลีฮื้อ คุณจะมีโชคลาภ และ ได้บุตร คนโสดอดใจรอหน่อย ช่วงนี้อาจมีแววได้โคแก่มาเป็นคู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีโชคลาภ ระเบิด นั่งนับลูกประคำ มีคนสวมแหวนให้ เดินละเมอ ความรัก ความผิด ปะชุน กัดคน กระท่อมในป่า ปลาทอง โรงพยาบาล แคร่ จดหมาย ทีปังกรรัศมีโชติ ยกยอ ตลาด กางเขน กินผลมะม่วงเปรี้ยว กินองุ่น ปู บัตรเชิญ ตะขาบกัด สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ซื้อเต่า มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ กินอาหาร ตกเลือด กอดตุ๊กตา ตะไคร้ โต๊ะทำงาน ละทิ้งครอบครัว บนบาน ช้อนปลา งานบวชเณร เฆี่ยนตีผู้อื่น ได้ยินเสียงปืน ตู้อาหาร ประกาศการแต่งงานของตนเอง ศพ หุ่นยนต์ ตะกร้อ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง รับประทานเครื่องเทศ แต่งตัว สัปทน ฉิ่ง ฤกษ์ไม่ดี ขัน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง บ้านเก่า กระสือ ขวดยา ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น แพรพรรณ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขื่อคา ถือกรรไกร หญิงชรา ธรรมจักร ผู้คุมนักโทษ ผู้หญิงตั้งครรภ์ การสร้างโบสถ์ ไม้เท้า ตกใจจนสะดุ้ง ดู pornhub ได้ยินเสียงกบ ตราสัง ตัวเองตายไปแล้ว เชือก ประตูที่ปิดตาย ไทร ผ้าพันคอ ตู้ไปรษณีย์ กินเนื้อหมู เด็กกำลังดูดนม คิดถึง ฟันโยก ขี่สุกร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถอดเครื่องประดับ ลูกจัน ได้ยินเสียงกระซิบ กงเต๊ก ตรอกซอกซอย แชมพู ศรีนครินทราบรมราชชนนี ร้องไห้ เครื่องจักรทำงานได้ดี ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ผู้หญิงตบผู้ชาย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ พิมพ์ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ฮูก (นกฮูก) ดื่มน้ำหวาน ถุงมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM