ทำนายฝัน 'ปลาเงินปลาทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลาเงินปลาทอง ฝันเห็นปลาเงินปลาทอง คุณจะมีผู้ขัดขวางในการงาน คนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลาเงินปลาทอง'

ฝันเห็นปลาเงินปลาทอง คุณจะมีผู้ขัดขวางในการงาน คนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ตรอกซอกซอย นอนบนเตียง ผ้าม่าน อมตะ ถือกรรไกร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กรวดทราย บ่อน้ำใหญ่ ผีตายโหง ลาวาภูเขาไฟ ม้าเตะ ซองบุหรี่ บอลลูน หีบปิดอยู่ เห็นประตูเมือง กระเป๋าเงิน ฉางข้าว ทดน้ำ ทอดทิ้งภริยา นกร้อง เสื้อเปื้อนเลือด กล้วยแฝด สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วยคน นั่งนับลูกประคำ ต้นกัลปพฤกษ์ ตนเองทำความผิด บ่อน้ำพุแห้งขอด ขนมชั้นหลากสี วงล้อกำลังหมุน การรับรางวัล บุคคลที่เป็นคนร้าย ผู้หญิงหัวล้าน นางพยาบาล โน๊ตบุ๊ก ทอดทิ้งครอบครัว วิ่งหนีผู้ร้าย บ้านคนอื่น โกนผม ตัดนิ้วมือตัวเอง หนอน รวงข้าว งูเหลือม กระแต นิล ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา รับประทานเครื่องเทศ ธำมรงค์ ฆ่าไก่ ปั่นด้าย ยกโทษ กระดูกแตก จอบหรือเสียม ทะเบียนบ้าน ช้อนปลา น้ำมัน โต๊ะหมู่บูชา เรือแล่น อุ้มลูกสุนัข เลื่อย ศีรษะมีเหา รีดนมโค พระธาตุ แก้วแตก เหยียบขี้ ได้พูดคุยกับเพื่อน หัวไก่ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ซักผ้าขี้ริ้ว ศรีนครินทราบรมราชชนนี เสาเรือน กระท่อมในป่า ซองจดหมายสีชมพู กระท่อมร้าง ผนังบ้าน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม แมวออกลูก ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กระจกแตก นัยน์ตา ลูกประคำ นาเกลือ เกาหัว กาบินเข้ามาในบ้าน พูดคุยกับคนต่างชาติ กุมารทอง พี่น้อง จูบเด็กเล็ก แผ่นดิน ศัตรู ขนมจีน ก้อนหิน น้ำพุที่พุ่งสูง กังวล โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ฝนตกปอยๆ ผักกาด ผ่าท้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM