ทำนายฝัน 'ปลิงดูดเลือด'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลิงดูดเลือด ฝันเห็นปลิงดูดเลือด จะผิดหวังอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปลิงดูดเลือด'

ฝันเห็นปลิงดูดเลือด จะผิดหวังอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถังน้ำ เวที กระต่าย ริมฝีปาก ฐานพระพุทธรูป ซองจดหมายสีแดง สินบน ดวงอาทิตย์ทรงกลด เลิกมุ้งขึ้น ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน แม่นํ้า โดด ตัวเองเป็นโจร เอามือตบต้นขาตัวเอง ผูกปมเชือก กัดลิ้น ลา ( สัตว์ ) ดม แสตมป์ สกปรก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ หักธนู ซองจดหมาย พี่น้องทุบตีกัน บันไดเลื่อน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ถูกแทง เลี่ยมฟันทอง เจดีย์ เฒ่าแก่ นั่งรถไฟ เจ้า นุ่งผ้าขาด เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ บ้านใหม่ การรับรางวัล เปิดร้านค้าขายสินค้า ได้ฟังเรื่องตลก โสมสวลี ได้ยินเสียงดนตรีไทย สิริภาจุกาภรณ์ ฆ่าโค ป่า คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ได้ยินเสียงกบ นำฟองน้ำมาล้างจาน ทะเลาะกับแม่ยาย กินโรตี น้ำพุที่พุ่งสูง ถูกวิ่งราวทรัพย์ งูจงอางไล่ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ โต๊ะรับประทานอาหาร เหยียบอุจจาระ นก กระดาษสี เลี้ยงกระต่าย อ่างล้างหน้า กระจกแตก นาค ก้อนหินตก เสือตาย นั่งนับลูกประคำ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม หุ่น หุ่นโชว์เสื้อ หนามตำ หญิงเปลือยกาย ซื้อปลาทอง กังหัน บุคคลที่มีชื่อเสียง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นัยน์ตา ฟ้อนรำ กระถาง ดาว หนู ฝาเรือน ปฏิกูล นอนบนกองฟาง ข่าวลือ ใยแมงมุม น้อยหน่า เซรุ่ม หัวหมู นิล ปีนข้ามกำแพง ตะขาบ จดหมาย ต่อสู้กับสัตว์ร้าย หิ้วกระเป๋า ปล้นสะดม เมา ถาดดอกไม้ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ข่าวดีจากลูก ปล่องเมรุ งูเขียว ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น