ทำนายฝัน 'ปลิงหลายตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลิงหลายตัว ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลิงหลายตัว'

ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าสีดำ ญาติ น้ำพุสวยงาม ธง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ จักจั่น พังพอน ล่าสัตว์ พูดสนทนา ขวาน เก็บกวาดบ้าน ตาข่าย แข่งวิ่ง ถวายพระด้วยดอกบัว ฤดูร้อน ทำนาได้ผลผลิตดี จิ้งหรีด เห็นคนเดินละเมอ กินอาหารเจ มะนาว นั่งราชรถ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ขี่สุกร โต๊ะทำงาน เกลียดคนอื่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดูหนัง ทำน้ำหก ใบไม้ แสตมป์ ถลกหนัง เณรหน้าไฟ งง อาบน้ำในมหาสมุทร นกกระเรียน สาหร่าย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ โถแป้ง ขึ้นบันได ขึ้นเขา ลูกข่าง เมฆลอยนิ่ง ขโมย ถูกคู่รักกักตัว ฐานพระพุทธรูป เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ของขวัญ ประตูบ้านคนอื่น เรือโยง ได้กลิ่นเครื่องเทศ ทอง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว โจรสลัด ขี่สัตว์ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า แฝด เก็บองุ่นรับประทาน ช่างปั้น แก้ผ้า หญิงแต่งชุดสีแดง รับประทานเครื่องเทศ นกบิน เดินหลงไปในป่าละเมาะ กระจก นกเกาะหลังงู ถั่วลิสง สังข์ แข่งม้า เมือง ทั่ง สูบ ฮวงซุ้ย บ้านมีช่องโหว่ คบคนพาล ทะเลสาบ ถูกกรรโชกทรัพย์ ฝนหยุดตก เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เครื่องจักรไม่ทำงาน เม่น ขี่โคเข้าเมือง บัวสีขาว ตั๊กแตน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง แตกร้าว ถูกมัดมือมัดเท้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก กองกระดูก กระดานดำว่างเปล่า กอดกะเทย โกหก อู่เรือ มัคคุเทศก์ เมฆสีเลือด อักษรย่อ ฆ่าหมัด พานเงิน ดื่ม เครื่องจักรทำงานได้ดี แมวสีขาว ถูกกักตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM