ทำนายฝัน 'ปลิงหลายตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลิงหลายตัว ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปลิงหลายตัว'

ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวชชี ไก่แจ้ กระดาษสี ถูกหนูกัด ปากเน่า กระต่ายน้อย ยุ้งข้าว เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตู้อาหาร อินสตาแกรม ( instargram ) ฟัน กระสอบข้าวสาร เวที บัวสีขาว จับกัง ครก ปล่อยเต่า ครัว สวมรองเท้าใหม่ ชอล์ก บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ โล่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ฝนตั้งเค้า ลูกเต๋า ความมั่งคั่ง เรือแล่น ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ศาล ถูกทรมาน กระท่อมในป่า นั่งเล่น รถเข็นศพ งูจงอางไล่ ปราสาทเล็กๆ งานแต่งงาน ธูปเทียน หอก สวมเสื้อขาด ขี่เสือ คนแฝดตัวติดกัน โบสถ์ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เห็นบ่อร้าง เป็นคนผอมบาง กิ้งกือ เงี่ยง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ วงกต เลือดออกทางทวาร เรือโยง เก็บองุ่นรับประทาน ประตู แร้งกินซากศพ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ผักที่ยังคงปลูกในดิน เปียก ลูกจัน พายุ หีบปิดอยู่ ผลักประตู กงจักร นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เดินทางก่อนกำหนด นกบิน นอนโรงพยาบาล แม่ชี ฌาปนกิจ ทำลายโซ่ตรวน พรม สุกรกลายเป็นคน ฉัน ( กิน ) นำเที่ยว สาวไส้ ตกใจ ทหารยิงปืนใหญ่ เหี้ย ขนมปัง ป่าช้า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ถัง ฏีกา ผิวพรรณ มีดหาย ลากเกวียน จับสุกร เป็นบ้า รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เจ้าสาว นั่งบนอาสนะสงฆ์ ถวายของแด่พระสงฆ์ อาเจียน ภูเขา โน๊ตบุ๊ก นกเค้าแมวหรือนกฮูก ต้นไม้ หญิงแต่งชุดสีเขียว อดตาย แคร่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น