ทำนายฝัน 'ปลิงหลายตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลิงหลายตัว ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลิงหลายตัว'

ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ตำหนัก ฟักทอง ปม ผัก สีบรอนซ์ หญิงแต่งชุดสีเขียว เสียจริต ถ่ายขี้ มาลัยดอกไม้ เจ้าที่ วัวควาย เลี้ยง กินนก รังไก่ ถ่ายรูป ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ครัว ผ่าท้อง ถุงเงิน-ถุงทอง ติดเกาะ ระย้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ทารกแรกเกิด กินเนื้อย่าง ทำน้ำหก ปริญญาบัตร ทอดสมอ ท้องฟ้าสีแดง แคร่ ขโมย ดับไฟ ถั่ว ภาพวาด หวีไม้ ได้ยินเสียงกระซิบ ความร่าเริง เจ็บป่วย ขายตู้ ขายโต๊ะ บ้านไฟไหม้ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เงาะป่า งูใหญ่ ตัวเองถูกธรณีสูบ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ถูกพายุพัดพาไปไกล ดู pornhub ตู้เย็น เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย หิ่งห้อย ทำอะไรแปลกๆ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ขโมยเงิน กวาง ขี่สัตว์ เดินกะโผลกกะเผลก ปล่อยออกจากคุก ลูกข่าง ดับกองไฟ ดื่มนม กระเทย กินผัก ทำนาเกี่ยวข้าว ยา คนแฝดตัวติดกัน ขี้เถ้าในเตาไฟ ท้องเดิน คงกระพันชาตรี ใบไม้ กลองโบราณ มีคนขอโทษ ดาว นายกรัฐมนตรี ม้านั่ง เลิกกับแฟน ทำแท้ง ถอดเครื่องประดับ ขลุ่ย แผนผัง ถนน ขนกา แหวนแต่งงาน พลอยหลากสีสัน กระปุก ทรงกลด ภาพ เสาตกน้ำมันในบ้าน ไม้ขีดไฟ หาบขี้กลับบ้าน แจกัน เด็กผู้ชาย เลือกตั้ง โน๊ตบุ๊ก ซักผ้า กินสายบัว คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สวมเสื้อสีเขียว กล้องถ่ายรูป ตำรวจ ขบวนแห่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM