ทำนายฝัน 'ปลิงหลายตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลิงหลายตัว ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลิงหลายตัว'

ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุดไฟแล้วดับ ช้างเหยียบ ปราศจากอํานาจ ให้รางวัล ญาติตาย เปียก ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ทำขวดแตก ซ่อง เตียง เป็ดไก่ ทารกดูดนมคุณ ย่างเนื้อ ดอกไม้ไฟ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว นุ่งโจงกระเบน โต๊ะหมู่บูชา เซิ้งบั้งไฟ โกนผม ลูบท้องหญิงตังครรภ์ มองนํ้าตกตามลำพัง ขนมอร่อย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป บัตรเชิญ ฝา การสร้างโบสถ์ ข้าวในนา กระท่อม เครื่องแบบทหาร เถียงกับคน คู คลอง โบสีดำ กระดานดำมีข้อความ ฉาบแตก ถูกฆ่า ที่พึ่ง เหรียญ ดื่มกาแฟ ถูกประณาม มหาสมุทร เครื่องดักนก แทง หมาหอน ถูกทรมาน ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เปลือก หวีหัก ดราฟต์ ถุงเงิน-ถุงทอง ขโมย กุ้งทะเล กะเหรี่ยง พรวนดิน รถเมล์ เดินทางก่อนกำหนด ชนะ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ รังดุม จิ้งหรีด ปลาฉลาม เล่นฟองสบู่ ผ้าขี้ริ้ว เห็นรองเท้าเก่า ได้ยินเสียงกระดิ่ง ขี่วัว ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ตู้ ยา ปลูกต้นไม้ กินเลือด สวมมงกุฎ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ปลิงดูดเลือด ขายตู้ ขายโต๊ะ ก้างปลาติดคอ เดินทางกลางทะเลทราย เลือดออกทางทวาร ตกทุกข์ได้ยาก หม้าย เมฆสีดำ คนตกน้ำกำลังจะจม ถล่ม กางเขน กระโดด ไผ่ ถือกรรไกร ร่มกางอยู่ นั่งนับลูกประคำ เด็กผู้ชายสู้กัน ฝาด กระดูกแตก เชิงเทียน พัชรกิติยาภา ทะเลาะกับเพื่อน ขนทรายเข้าวัด สวมรองเท้าใหม่ แพทย์ กุญแจหาย หีบปิดอยู่ หัวหมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM