ทำนายฝัน 'ปลิงหลายตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลิงหลายตัว ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลิงหลายตัว'

ฝันว่ามีปลิงหลายตัวอยู่ใกล้ จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผูกปมเชือก เลิกกับแฟน ถือกรรไกร เปียก กระติกน้ำร้อน เข่า ชายชู้ ไผ่ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ฮัจญ์ กระจอก กินก้างปลา น้อยหน่า ผู้หญิงตบผู้ชาย แส้ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน อุจจาระ ทอดแห กระซิบ กินผัก อักษรย่อ สัปเหร่อ ดาวตกที่หลังคาบ้าน เห็นผี ขี้เกียจ สังกะสี เรือแล่น เงาะ สุรา ควาย จูบคนรัก เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ผ้าพันคอ ถนน เรือล่ม เห็นที่นารกร้าง ตกงาน เอามีดฟันเท้าตัวเอง ถอนฟัน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน สุกรตายเอง ตำหนัก งูกัด อาบน้ำ คุก ตะราง กก มีหางงอก ตบมือ ตกใจจนสะดุ้ง กาน้ำ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ สร้อยทองคำ หมี กิ๊บติดผม เดินทางในป่ารก ทำแท้ง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เพชรนิลจินดา เสื้อเปื้อนเลือด สาวไส้ ยกยอ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ฆ่าผีเสื้อ ห่มผ้า ท้องเสีย จมน้ำ กุหลาบ รักเพื่อน ลวดหนาม ถูกตีหู คราด หวีงา ผ้าเช็ดตัว นกกระเรียน ยุ้งข้าว ถีบจักรเย็บผ้า กระหายน้ำ เรือน ความผิด ขิม โยคี ดอกบานไม่รู้โรย กินถั่วต้ม นักบวช ตับไต ตู้กับข้าว เปลี่ยนมุ้งใหม่ ท่องเที่ยวในสวน ขโมยขึ้นบ้าน ทำบุญ งานบวชเณร ต้องโทษ เล่นการพนัน งาช้างวางคู่กัน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ญาตินํ้าตาตก หุ่นยนต์ ลายมือ รักสามีตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM