ทำนายฝัน 'ปลูกพริก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลูกพริก ฝันว่าได้ปลูกพริก เก็บเม็ดพริก จะมีคนคอยอิจฉาริษยา คอยใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลูกพริก'

ฝันว่าได้ปลูกพริก เก็บเม็ดพริก จะมีคนคอยอิจฉาริษยา คอยใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องแต่งกาย เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ดับตะเกียง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ศีรษะล้าน ประตู เรียก เก็บเงินได้ ลูกประคำ กินผลไม้ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เสียสติ ดนตรี พระปรางค์ เรือน ช้างตกมัน สวมมงกุฎ เวทีมวย คนกำลังถ่ายรูป กระดาษสี เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กระต่ายขูดมะพร้าว ยื้อแย่ง ตาหลายคู่ เรือจอด เลิกกับแฟน จองจำ ม้าสีขาว พระสังฆราช บิน (ตกลง) งอบ เมาสุรา ตกเลือด นักบุญ แจกัน ถูกตัดมือ รังไก่ มีด บวม ถีบจักรยาน นกแขกเต้า ให้มีดแก่คนอื่น นั่งบนลังไม้ ขาขาด บุคคล โครงกระดูกสัตว์ ได้เป็นเจ้าบ่าว ไข่เป็ด พัชรกิติยาภา บิน (สูงขึ้น) พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง กุมารเทพ ไว้ทุกข์ ผ้าขี้ริ้ว กระทำรุนแรงต่อตัวเอง รัฐประหาร ฮองเฮา (ราชินี) ขนมอร่อย ฟันบนตนเองหัก ตะโพน อยู่ในอาการผิดหวัง ลูกเห็บ ไก่แจ้ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ดม ดอกกุหลาบ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ดอกไม้ไฟ กลืนดวงอาทิตย์ เกณฑ์ทหาร หิมะตกในฤดูร้อน ขุดดิน งานศพ ชาวประมง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฮอกกี้ ขนตา ปลูกต้นไม้ สร้าง กำลังจะไปตาย ต้นไม้ จำปีหรือจำปา ผ้าเช็ดตัว กอดกะเทย จอมปลวกกลางถนน ซุกซ่อนตัว น้ำท่วม ถล่ม ป่า นุ่งผ้าสีม่วง กกลูก ถ้วยชาม มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ทำลายโซ่ตรวน ผู้หญิงชักมีด กินก้อนดิน ปู ปอ ภรรยาออกจากบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM