ทำนายฝัน 'ปลูกพริก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลูกพริก ฝันว่าได้ปลูกพริก เก็บเม็ดพริก จะมีคนคอยอิจฉาริษยา คอยใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลูกพริก'

ฝันว่าได้ปลูกพริก เก็บเม็ดพริก จะมีคนคอยอิจฉาริษยา คอยใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือนแพ นั่งบนลังไม้ กองทัพ แตร โง่ อิฐ บิน (ตกลง) โคเข้าบ้าน ฟ้าร้อง กาน้ำร้อน ผัดหน้า ตาบอด แม่ ฟันล่างหัก เช็คเด้ง ตับไต ใช้ผ้าคลุมหัว ฝนตกปอยๆ กรง ตกหน้าผา ตัดต้นไม้ ลมหายใจมีกลิ่นหอม น้ำล้นเขื่อน โบดำผูกคอตนเอง ชะลอม ทอดทิ้งคนรัก กบ กินเนื้อมะพร้าว จำเลย ดวงจันทร์ เป่าขลุ่ย ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ถูกจี้ สิริภาจุกาภรณ์ กระซิบกับเพื่อน น้ำหอม พระ เปลือย ควาย ไส้ไหลจากท้อง แหวนแต่งงาน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มีความปรารถนา ถูกลูกปลุกให้ตื่น ซื้อไม้กระดาน ประหารคนรัก โจรสลัด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เพื่อนที่จากไปไกล ถูกขัง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เป็นคนผอมบาง แม่มด ไฟไหม้ปราสาท กระดาษทิชชู ทารก ป่าไผ่ เก้าอี้ ทะเลสาบ กัลยาณิวัฒนา ทำนาเกี่ยวข้าว ขนนกสีดำ วิดน้ำ ฮ่อยจ๊อ ร่างกายตัวเอง ให้มีดแก่คนอื่น ทรัพย์สมบัติ หมี รังนก กอดรัด ปี่ ปากเหม็น ชฎา ไส้เดือน ฮา หวีผม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฉี่รดกำแพง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เป็นแม่ยาย กำไลแตกหัก เขื่อน เหรียญ ขบวนแห่ศพ กระดิ่ง ปล้นสะดม จีวร เมฆกลางแดด เข้ารับการผ่าตัด สาก ตาหลายคู่ น้ำพริก จักรพรรดิ สู้กับเสือ แล้วชนะ ขายไม้กระดาน ดอกซ่อนกลิ่น เจดีย์ทรุดโทรม ปิดผนึกซองจดหมาย มองดูเหว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM