ทำนายฝัน 'ปล่องเมรุ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่องเมรุ ฝันเห็นปล่องเมรุ ทั้งมีควันและไม่มีควัน เป็นลางดี ว่าผู้ฝัน จะได้พบโชคลาภ ได้โชคจากการเสี่ยง ได้ของฝากของกำนัลที่ถูกใจ คนป่วยจะอาการดีขึ้น แต่ภาพฝันนี้ทำให้ผู้ฝันตกใจ ถึงคำทำนายจะออกมาในแง่บวกก็ตาม ผู้ฝันก็กังวลใจไม่สบายใจควรไปทำบุญ ให้จิตใจสบายแล้วจึงค่อยมาเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่องเมรุ'

ฝันเห็นปล่องเมรุ ทั้งมีควันและไม่มีควัน เป็นลางดี ว่าผู้ฝัน จะได้พบโชคลาภ ได้โชคจากการเสี่ยง ได้ของฝากของกำนัลที่ถูกใจ คนป่วยจะอาการดีขึ้น แต่ภาพฝันนี้ทำให้ผู้ฝันตกใจ ถึงคำทำนายจะออกมาในแง่บวกก็ตาม ผู้ฝันก็กังวลใจไม่สบายใจควรไปทำบุญ ให้จิตใจสบายแล้วจึงค่อยมาเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขับรถยนต์ กะละมัง ฆ่าไก่ ตกลงไปในบ่อ ราวตากผ้า ถูกโยนลงทะเล ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เดินร่วมทางกับโจร ม้าสีขาว ชนไก่ ลิฟต์ น้ำมันก๊าด ล้างเท้าตัวเอง รดน้ำ ขนมอร่อย ขายตู้ ขายโต๊ะ ขา ซื้อกระโปรง หิมะตกในฤดูร้อน ขับรถ นักเรียน ขอบคุณ ลา ( สัตว์ ) สร้าง โกนหนวด บ้านตัวเองสวยงาม อักษรย่อ โต้เถียง พร้า กฐิน จันทร์ทรงกลด งอบ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หัวไก่ ลูกๆ ทำความผิด หย่า กินอาหาร ขอบฟ้า ถูกมัดมือมัดเท้า กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ผ้าแพร จมน้ำ โบดำผูกคอตนเอง รับประทานอาหาร จาระบี ปลอบโยน ทำน้ำหก ถูกตบ ปีศาจ บรรพบุรุษ โล่รางวัล ตะขาบ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ถูกล็อตเตอรี่ เดินขึ้นภูเขา แมวสีขาว ไล่จับผีเสื้อ ฆ่าโค ไฮโล หาบอุจจาระกลับบ้าน กอดผู้ชาย เป็นแผลที่คอ เรือจอด ขนนกสีขาว เปิดผนึกซองจดหมาย ถ้ำ เที่ยวซ่อง สวมแหวน เก้าอี้ จำปีหรือจำปา ดำน้ำ งานฉลอง ไถนา ตบมือ ประกาศการแต่งงานของตนเอง กระจอก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กองกระดูก นั่งใต้ต้นไทร ฟันบนหัก กระดาษเปื้อนหมึก ทำกับข้าว เสาตกน้ำมันในบ้าน ซื้อขาย ดื่มน้ำ ปู ปลูกบ้าน พระพิฆเณศ ปราสาท ฟันดาบ เดินหลงไปในป่าละเมาะ เต้นรำ สายสร้อย ฆ่าเป็ด ถ่อเรือ เห็นกระดุม กวาง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ใบมีดโกน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM