ทำนายฝัน 'ปล่องเมรุ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่องเมรุ ฝันเห็นปล่องเมรุ ทั้งมีควันและไม่มีควัน เป็นลางดี ว่าผู้ฝัน จะได้พบโชคลาภ ได้โชคจากการเสี่ยง ได้ของฝากของกำนัลที่ถูกใจ คนป่วยจะอาการดีขึ้น แต่ภาพฝันนี้ทำให้ผู้ฝันตกใจ ถึงคำทำนายจะออกมาในแง่บวกก็ตาม ผู้ฝันก็กังวลใจไม่สบายใจควรไปทำบุญ ให้จิตใจสบายแล้วจึงค่อยมาเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่องเมรุ'

ฝันเห็นปล่องเมรุ ทั้งมีควันและไม่มีควัน เป็นลางดี ว่าผู้ฝัน จะได้พบโชคลาภ ได้โชคจากการเสี่ยง ได้ของฝากของกำนัลที่ถูกใจ คนป่วยจะอาการดีขึ้น แต่ภาพฝันนี้ทำให้ผู้ฝันตกใจ ถึงคำทำนายจะออกมาในแง่บวกก็ตาม ผู้ฝันก็กังวลใจไม่สบายใจควรไปทำบุญ ให้จิตใจสบายแล้วจึงค่อยมาเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระปุก ขโมยอาหาร เป็ด กอดผู้หญิง พระ ตัวเองเป็นกรรมกร ตำรา ลากเกวียน กินกระต่าย ย่าง ฉลองพระบาท ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ปลวก นางฟ้า มีฤทธิ์ ปากเหม็น ขี่ม้า เมฆลอยนิ่ง อทิตยาทรกิติคุณ ดวงอาทิตย์ตก แหวนทอง ฟัน ลายมือ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ มีดตกน้ำ หีบสมบัติ ถูกทำโทษ รอยเท้าของตัวเอง ภรรยา เกลียดคนอื่น คิ้วตัวเองดกดำ เงาะ ยากจน ยื้อแย่ง มีความปรารถนา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สงฆ์ ฟัก ลุยไฟ ลูกประคำ กีตาร์ แห่กฐิน รักสามีตัวเอง ลากฉุด ปล่อยเต่า ทำน้ำหก จักรยาน เฮลิคอปเตอร์ กินสายบัว โทรศัพท์มือถือหาย ถางหญ้า กระดาษข่อย ศาลพระภูมิ กินปลาหมึก ฝา อุปกรณ์ทำครัว ปราสาทเล็กๆ รีดนมโค กินพริก หมาเลียขา ประกันตัว มรดก คนแฝดตัวติดกัน ฆ้อง ปฏิเสธการดื่มเหล้า กินรีหรือกินนร แชมพู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ลูกจัน เสียสติ หิมะตกในฤดูร้อน บันไดสูง ฝุ่นฟุ้งกระจาย แขก ฟันบนตนเองหัก เจ้า ฟาง เครื่องร่อน ต้นกัลปพฤกษ์ ขายตู้ ขายโต๊ะ ได้เป็นเจ้าสาว ค่ำมืด ก่อกองทราย ได้รับต่างหู แก้บน นํ้าพุขนาดใหญ่ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ราชสีห์ จับกุ้ง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กล่องดนตรี ตาบอด ลวดหนาม หูแหว่ง ช้อนเปื้อน การทำผิดพลาด เลือดออกเต็มตัว งอบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM