ทำนายฝัน 'ปล่องไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่องไฟ ฝันเห็นปล่องไฟที่มีควันพุ่งขึ้นมา ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้องที่อยู่ไกล เป็นข่าวดี และมีโชคลาภดีในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่องไฟ'

ฝันเห็นปล่องไฟที่มีควันพุ่งขึ้นมา ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้องที่อยู่ไกล เป็นข่าวดี และมีโชคลาภดีในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันบนหัก ภรรยามีลูก พวงกุญแจ จับหนอน ปลิง หิมพานต์ (ป่า) จับหมู กรวยจราจร เห็นประตูเมือง ขิม ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เห็นบ่อร้าง พายเรือตามลำพัง เก็บผลมะม่วง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แล่นเรือผ่านเกาะ ซื้อปลาทอง ชักลาก วิ่งจนเหนื่อยหอบ ญาติตาย ผลักของหนัก ไว้ทุกข์ ซักผ้า บิดามารดา คนตายในบ้าน ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตกบ่อมีหนอน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นุ่งชุดแดง นางเงือก ชุดว่ายน้ำ ห่มผ้า เคารพ คำนับ คูคลอง พระราชวัง ภรรยาสวมเสื้อแพร ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ทางม้าลาย ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ สารภาพต่อหน้าเพื่อน แทง จับปลาช่อน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ไผ่ หญิงแต่งชุดสีดำ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ สัปเหร่อ เมือง ค้าขายต่างเมือง ปฏิเสธการดื่มเหล้า แว่นตาเลนส์สีดำ เสือ ที่ฝังศพ บุตร มนต์ ขนมอร่อย ธงชัย เขาวงกต ร้องไห้ กองทัพ รักสามีตัวเอง จน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) โง่ หางไก่ เจดีย์ กริช เสื้อเปื้อนเลือด แสง ล้างเท้า รูปภาพของเครือญาติ คนรักได้รับบาดเจ็บ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ยมทูต ไว้หนวดยาว ปะชุน โต๊ะ เดินเรือ เปื้อน ตัดต้นไม้ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทาก อ้อย ไต่เขา ตาข่าย ฮวงซุ้ย กล้องยาสูบ แก้วแตก กำไล น้ำผึ้ง นกนางแอ่น คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ทารกแรกเกิด คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง นกแสก กุญแจหาย ล้มลงไปในหลุมลึก หญิงเปลือยกาย ฉางข้าว ปลูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM