ทำนายฝัน 'ปล่อยนก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยนก ฝันว่าได้ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าจะ หมดเคราะห์และมีโชคลาภเข้ามา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยนก'

ฝันว่าได้ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าจะ หมดเคราะห์และมีโชคลาภเข้ามา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รางรถไฟ ขี่คอคน ปู หีบสมบัติ กุ้งแห้ง นั่งรถหรู ดื่มน้ำจากแก้ว สารภาพต่อหน้าเพื่อน ถุงเงิน-ถุงทอง กองกระดูก กระจกหลากสี หวีงา ฟ้ายามเมฆครึ้ม โยคี เมฆหมอก ฟัก ประกาศข่าวดี ถูกแทง เด็กพิการ ถูกโยนลงทะเล แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) สุสาน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น โดด ทรมานคนอื่น ขับรถ สัตว์เลี้ยงตาย มู่ลี่ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด งานฉลอง ผ้าสีขาว มาลี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ลำน้ำ แตงโม เดินไปตามท้องถนน ธนู ครกสาก ขี่สุกร ถั่วฝักยาว มีคนนำเงินมาให้ ตัวเองร่ำรวย ฆ่าผีเสื้อ หน้าไม้ ญาติเสียชีวิต ขับรถยนต์ จาระบี ถูกหวายรัด เปลี่ยนมุ้งใหม่ กระดาษเปื้อนหมึก มีผู้นำม้ามาให้ นอนบนฟูก แลบลิ้น ถอยหลัง บดเมล็ดกาแฟ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ภาพ จูบเด็กเล็ก ต่อสู้กับเด็ก ถูกฟันคอขาด ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ท่องเที่ยวในสวน ฉิ่ง กินเนื้อหมู ปลาหมึกหลายตัว แจวเรือ ปฏิมา นอนบนเสื่อ ถั่วลิสง เฆี่ยนตีผู้อื่น จันทร์ทรงกลด แก้ม ถูกทำโทษ แขกขายโรตี สร้างบ้าน ส้วม ปีศาจที่มีเขาและหาง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ทางม้าลาย ชอล์ก พระเจ้า ขึ้นศาล ผ้าโพกหัว ขวดเหล้า มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก กิ่งก่าวิ่งไปมา กินเนื้อเป็ด กลองโบราณ เสียจริต กาบินเข้ามาในบ้าน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กกกอด ถูกกักตัว ทำร้าย เป็นประจำเดือน กระเป๋า แจกันคู่ กระดิ่ง มีปากเสียงภายในครอบครัว กล่าวคำอำลากับใครบางคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM