ทำนายฝัน 'ปล่อยนก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยนก ฝันว่าได้ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าจะ หมดเคราะห์และมีโชคลาภเข้ามา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยนก'

ฝันว่าได้ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าจะ หมดเคราะห์และมีโชคลาภเข้ามา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรียก รถไฟฟ้า ความร่าเริง ขี่ช้าง บิน (สูงขึ้น) เครื่องศาสตราวุธ อาวุธ กำแพง ยันต์ จับกุ้ง จิ้งจก ตัวเองร่ำรวย อาบน้ำในทะเล วิทยา ฟ้อนรำ ห่าน ขี่โคอศุภราช พนัน เสวียน รัฐประหาร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา งวง กัดคน ผ้าขาว ภูเขาไฟ คลอดบุตร ฟันดาบ คนแคระ โบสีดำ ธารน้ำ เสียสติ ทรัพย์สมบัติ กระโปรงใหม่ ถูกกักตัว ฝาหม้อตกลงพื้น ลมหายใจมีกลิ่นหอม ร้องไห้ ถอดเสื้อ ถั่วฝักยาว จักรเย็บผ้า จูบเด็กเล็ก อาคันตุกะ ไหว้พระ สนามกีฬา ประกาศข่าวการเกิด ขี่กระบือ ทราย กินองุ่น ไฟไหม้ปราสาท กินกล้วย สวมแหวน โจร งานบวชเณร เต่า นางกวัก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เมายา ฝังศพ พระราชวัง ใบมีดโกน ไก่กกไข่ เสื้อเปื้อนเลือด ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ตรอมใจ ถ่ายรูป จอกใส่เหล้า ถูกหนูกัด เด็กพิการ ผ้าสีขาว ขัน ตกทุกข์ได้ยาก เหาะเหิน ขนมอร่อย ยื้อแย่ง นกบิน ดอกราตรี น้ำตา ม้า เครา สุกร ไหล่เจ็บ เลี้ยง ปลูกบ้าน เซิ้งบั้งไฟ ถูกขัง กระแต เครื่องบินตก หูเจ็บ โบดำผูกเสาบ้าน ป่าช้า พิมเสน แส้ ผึ้ง ตัวเองกลายเป็นนก ถ้วยชาม เนกไท เกาะ บ้านไฟไหม้ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ธงบนเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM