ทำนายฝัน 'ปล่อยนกกระเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยนกกระเรียน คุณกำลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปล่อยนกกระเรียน'

คุณกำลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเกินขนาด เล่าเรื่องตลก สังกะสี งานโกนจุก ถูกประณาม ถูกสุนัขเห่า โต๊ะเขียนหนังสือ แว่นตาเลนส์สีดำ ทำนาเกี่ยวข้าว เลี้ยง ปลูกบ้าน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กุ้งมังกร ผู้หญิงตั้งครรภ์ มือตัวเอง ดับตะเกียง แข่งม้า ปล้น มโหรี ถุงใส่เงิน ได้ยินเสียงกลอง ขนทรายเข้าวัด งูใหญ่ คนบ้า หีบสมบัติ พวงมาลัยดอกไม้สด กินผลไม้แฝด ได้ยินเสียงกระซิบ ผ้าใบ ทางม้าลาย เด็กพิการ จักรพรรดิ พนัน ดับเทียน ชะลอม ไถ่ถอน ลมหายใจมีกลิ่นหอม หัตถกรรม เครื่องแบบตำรวจ จับกุ้ง ล้างบ้าน เอทีเอ็ม สมอเรือ ได้เข้าร่วมในสงคราม จมูกแหว่ง ต้นไม้เหี่ยวเฉา ปล่อยนกกระเรียน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด รถไฟฟ้า โค่นต้นไม้แก่ แบกผลไม้ ซื้อของโบราณ ทิวเขา โครงกระดูกมนุษย์ ขึ้นต้นไม้ ลิ้นแข็ง ถ่อเรือ รองเท้า ธนบัตร เวทีมวย ขี้เถ้า ซักผ้าขี้ริ้ว งวงช้างรัดตัว หนาม หญิงแต่งชุดสีฟ้า ล่าสัตว์ ฆ่าโค ไฟไหม้บ้าน ฤกษ์ไม่ดี ถูกมัดมือมัดเท้า ตกกระ สายสะพาย ทำกับข้าว เป็นแม่ยาย แสงนีออน ขนสัตว์ ได้ยินเสียงระฆัง หญิงแต่งชุดสีแดง คนหามวอผ่านหน้า นํ้าพุที่พุ่งสูง ภาพ พระสังฆราช ใบลาน งานแต่งงาน ฝาด ดวงแก้ว กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ปล่อยเต่า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ตะกร้าพลาสติก ท่าเทียบเรือ ถากไม้ ขิม ยอดตึกสูงทรงกลม เก็บเงินได้ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ตะไบเหล็ก ผ้าแพร บริโภคเนื่อสุกร วิมาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น