ทำนายฝัน 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยออกจากคุก ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝน นกขมิ้น ถวาย เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ผนังบ้าน ภาวนา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ซื้อปลาหมึก กองไฟ พิมเสน นำเที่ยว ขนมชั้น ผีตายโหง เชือดคอสุกร แสดงละคร เตาไฟ ธารน้ำตก ผิวหนัง เมา มงกุฎ การรับรางวัล ที่พึ่ง พายเรือ ฮ่อยจ๊อ ตะไบเหล็ก นกยูงรำแพน นม หิ่งห้อย ตกจากดาดฟ้า ยิงปืน ขี้เถ้า ชักลาก กรอบรูป ลิง ป่าช้า ธุรกิจ แส้ เที่ยวบ่อนการพนัน อุปกรณ์ทำครัว เดินไปตามท้องถนน ปีก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เพื่อนตาย ต่อสู้กับสัตว์ร้าย จักจั่น ลูกจัน หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เจ็บปวด นั่งเรือข้ามแม่น้ำ หิมะตกในฤดูร้อน ตกต้นไม้ กล้วยแฝด ทำแท้ง งูเผือก คนกำลังจะตาย ลาภ ปอก ได้ตีกลอง นาก ถือไต้ หรือ คบไฟ กลัว ขี่หมู ขี่กระบือ กระบอก เข้าประตูไม่ได้ ผึ้งมากมาย ปีศาจที่มีเขาและหาง ดาวตกที่หลังคาบ้าน ปล่อยนก ถูกประณาม ดื่มนม บิลเลียด ไฟ สถานี ไหล่เจ็บ คนแปลกหน้า บ้านมีช่องโหว่ นิล ดื่มน้ำมะพร้าว นกอยู่ในรัง ชู้รัก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ภาชนะ โจร เป็นแผลที่คอ ปัสสาวะรดกำาแพง องค์กฐิน กระหายน้ำ หมูตาย สายนาฬิกาข้อมือขาด ต่อสู้กับคนร้าย ถุงเงิน-ถุงทอง ค้าขายต่างเมือง ปีนรั้ว ข้าวสาร จุดไฟ สงฆ์ ทอดทิ้งลูกๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM