ทำนายฝัน 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยออกจากคุก ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปิดเผยความลับกับเพื่อน คงกระพันชาตรี ล้างภาชนะเครื่องใช้ ค้นหา โต๊ะหมู่บูชา นกเค้าแมวหรือนกฮูก ตกน้ำ ลับมีด รักสามีตัวเอง ทูตชาวต่างชาติ ศพถูกมัดตราสัง ดวงอาทิตย์ทรงกลด ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า นุ่งผ้าสีม่วง ท้องฟ้าสดใส ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฝน ม้าสีขาว ตู้หนังสือ กฐิน ค้าขายต่างเมือง สารภาพต่อหน้าเพื่อน ราวตากผ้า หมา คนรับใช้ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ถั่วลิสง ต้นกก ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ถูกตำหนิ ปีนข้ามกำแพง นกนางนวลโผบิน ขอทาน ผิงไฟ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหาะดั้นเมฆ จับหนอน ถูกจี้ ถ้ำ แร้งกินซากศพ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ให้มีดแก่คนอื่น เป็นคนผอมบาง หมาก ตีเหล็ก จุดดอกไม้ไฟ ลูกปัด ฝนตกปอยๆ ปลาทอง มุดรั้วลวดหนาม บุญ ฟาง เขียนหนังสือ นั่งบนแคร่หาม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เรือแล่น ถอด กลองโบราณ พระสงฆ์ เมฆลอยนิ่ง แหวนทอง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ไปยังเมืองนรก ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ทะเลาะกับเพื่อน มองดูเหว ฆ่าหมี รถศพ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม จับกัง กระเป๋าเดินทาง กินคอลลาเจน เชือก กุมารเทพ เดินร่วมทางกับโจร กินเลี้ยง สละราชสมบัติ ครีบปลา ดาบ บัว สำลี ฝนตั้งเค้า ทำอะไรแปลกๆ เหาะเหิน น้ำตา พี่น้อง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ผู้ชายผมยาว ทะเบียนบ้าน ช้างเหยียบ ผ้าห่มหนาๆ กระจอก ทัพพี ผักกาด เรือ หมากฝรั่ง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ร้องไห้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM