ทำนายฝัน 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยออกจากคุก ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้วยชาม แมลงปอ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย คบคนพาล รดน้ำต้นไม้ ได้ยินเสียงปืน หักธนู ตัวเองเป็นโจร หูขาด ซื้อไม้กระดาน นกกา จมูกหาย ผ้าเช็ดหน้า นุ่งผ้าขาด เรือจอด มัจฉา ตุ้มหูหาย สวมเสื้อสีเหลือง ระฆัง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ลาภ พระแก้วมรกต ช่างปั้น แก้ม ดูซีรี่ย์ ตัดหนวดตัวเอง หมูตาย งมของ เดินทางไปทิศตะวันออก คอบิด ปล่อยนกกระเรียน รักใครบางคนมากๆ องค์พระ ธนบัตร กินรีหรือกินนร กระต่ายขูดมะพร้าว ตกทุกข์ได้ยาก ตกทะเล ไล่จับผีเสื้อ กัลยาณิวัฒนา นกกระจิบ กระจาบ คัมภีร์ เจ้าที่ ข้าวเปลือก วิทยุ ข้าวติดคอ อาบน้ำในมหาสมุทร สมโภช นอนบนเตียง กล้องยาสูบ ตำหนัก แข็งแรง ตัวเองตายไปแล้ว ทำขวดแตก ตัวเองมีปีก นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ถอด ผ้าสีดำ ไถ่ถอน กกกอด ถูกตัดขา ขึ้นต้นไม้ ลำคานเสียงฉาบ ทาส ขนคิ้ว ก้น หลุม ชกมวย ต่อ งมหอย ข่าวดีจากลูก กีฬา ปะชุน กินกระต่าย ดับตะเกียง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เกาหัว เขียนหนังสือ มุ้งหมอน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ตัวเองมีชื่อเสียง ถูกฟันคอขาด คนรักนอกใจ ถวายของแด่พระสงฆ์ การรับรางวัล เหยียบอุจจาระ แพทย์ เดินอยู่ในความมืด กระแต ผีตายโหง ทอดสมอ คนในบ้านทุบตีกัน โดนแทง มะนาว เมา บ้านมีช่องโหว่ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ขี่ควาย นุ่งโจงกระเบน นกนางนวล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM