ทำนายฝัน 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยออกจากคุก ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปล่อยออกจากคุก'

ฝันว่าได้รับการปลดปล่อยออกจากคุก คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเนื้อหมู ฆ่าควาย ไข่มุก กินเต้าหู้ มือตัวเอง กางเขน (นก) สติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถูกหนูกัด นกกำลังจิกกัน ถูกทำโทษ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ความมั่งคั่ง ผดุงครรภ์ ฆ่าไก่ ซี่โครงหัก กระบือ จันทร์ทรงกลด นาฬิกาข้อมือเสีย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ทั่ง เต่า เดินทางไปมหาสมุทร สบู่ กางมุ้ง งูรัด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กระต่ายวิ่ง บ้า มรกต ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ลิ้นแข็ง นั่งรถ ฮูก (นกฮูก) ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กินเฉาก๊วย กลอง พวงมาลัยดอกไม้สด นอนกลางวัน หนี้สิน ฟ้าผ่า ศิลา ก้างปลา กรวยใบตองใส่ดอกไม้ แกะสลักรูปปั้น เฆี่ยน ผ้าไตรจีวร ซื้อกระดุม ตาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งูเขียว คนรักหรือคู่รัก จีวร เช็ค ( Cheque ) ตู้นิรภัย ออร์แกน ฝุ่นฟุ้งกระจาย เล่นฟุตบอล ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ตัดหนวดตัวเอง ให้หวีคนอื่น อากาศทึบมืดมัว ธุรกิจ เตียง ทีปังกรรัศมีโชติ เบี้ย ของหาย ไต่เขา ข่มขืนคนอื่น ตลับแป้งทาหน้า เหาะดั้นเมฆ ขี่ควาย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ไหว้พระ กินหอยนางรม ทำนาย ปริญญาบัตร บาทหลวง สร้อยข้อมือ คบคนพาล เสื่อขาด ขนตาร่วง เทียนชัย ปราสาทเล็กๆ กินก้อนดิน อุ้มลูกสุนัข บัญชี นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ บริโภค เครื่องบูชา ชะลอม เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด นอน ตัวเองตายไปแล้ว กินเกินขนาด พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แช่ง เนกไท เกลียดคนอื่น ข่วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น