ทำนายฝัน 'ปล่อยเต่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยเต่า ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปล่อยเต่า'

ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่ในความมืด เอทีเอ็ม ปลิงดูดเลือด ดอกไม้ไฟ เหงื่อ ได้ยินเสียงดนตรีไทย เป่าแตร ตักทรายเข้าบ้าน ขโมยทรัพย์สมบัติ ขี่หมู พริกไทย แมลงสาบ บอลลูน มารดา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ขับรถยนต์ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถนน หวีงา ถุงเงิน-ถุงทอง แผนผัง เปลือก ถูกเฉือนเนื้อ เอามือตบต้นขาตัวเอง เดินไปบนเนินเขา จับกัง เผาไม้กระดาน ได้ตีกลอง จรวด เลือกตั้ง กินกล้วย นองเลือด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ไส้ไหลจากท้อง ใบไม้ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า สังกะสี ฟองน้ำ พายุ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กระดาษทิชชู ขโมย ไฟไหม้ในท้องฟ้า ทำนาย ถวายข้าวพระ ตัวเองเป็นนักโทษ กุมารทอง นกกระจิบ กระจาบ เต่าทอง ไพ่ ค้อน ตักน้ำราดตนเอง ล่าสัตว์ เหรียญ สมุด ชอล์ก ฟันงอกขึ้นมาใหม่ นั่งบนหลังนกกระเรียน เดินอยู่กลางทุ่งนา กระแสน้ำ ฆ่าไก่ จุฬามณี เจ้าเมือง ครัว ขลุ่ย พระจันทร์เดือนหงาย ล่องแพ ไฟ ตกบ่อมีหนอน เต้าฮวย ฌาน ตัดหัว ผ้าเช็ดหน้า ถูกตัดใบหู นักบุญ ฉิ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฮวงซุ้ย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น แล่นเรือผ่านเกาะ ภรรยามีลูก ดื่มน้ำจากแก้ว เกลือ เสียสติ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง อ่าง ไปยังเมืองนรก ภรรยาเสียชีวิต จน สงฆ์ ร้องตะโกน หญิง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถวาย ยมทูต จันทร์เพ็ญ สามีนํ้าตาตก หนามตำ รถจักรยาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM