ทำนายฝัน 'ปล่อยเต่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยเต่า ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยเต่า'

ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนูหัก คนรับใช้ มาเฟีย การตายของเพื่อน กริช แท่น ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ งูจงอางไล่ ปลูกกล้วย กระต่ายหลายตัววิ่ง พระอาทิตย์ หงอนไก่ มงคล ก่อสร้าง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เดินอยู่ในสุสาน เดินเป็นวงกลม ถ่ายรูป ถอดรองเท้า บนบาน ไต่เขา ตัวเองร่ำรวย ตกต้นไม้ ประตูบ้านคนอื่น สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น นอนในเรือ ขุดดิน ดูหนัง มุดรั้วลวดหนาม แตกร้าว ฮอกกี้ เดินเรือ เถาวัลย์ ขายไม้กระดาน มีขาเดียว สาวไส้ ผ้าแพร นอนเล่นกลางดิน ธนบัตร กงเกวียน ฝาเรือน เฮลิคอปเตอร์ หนาม นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ศิลา เปื้อน ความรังเกียจ นั่งบนแคร่หาม ของเล่น ถอดเครื่องประดับ เดินอยู่กลางทุ่งนา ประทัด ราชา จักจั่น กระดาษเปื้อนหมึก นักบุญ ลอย เดินเร็วๆ หม้าย ฝนหยุดตก งานฉลอง ย้อมผม ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด รดน้ำต้นไม้ นอนบนที่นอน ทอดทิ้งลูกๆ วิวาท ผึ้ง พวงมาลัยดอกไม้สด งง เชือก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เที่ยวบ่อนการพนัน คนเกี่ยวข้าว ลม โต๊ะเขียนหนังสือ คันศรหรือคันธนู เคารพ คำนับ ตัดหัว นางกวัก เศรษฐี ซุบซิบนินทา คนมีดวงตาสีดำ แล่นเรือผ่านเกาะ กินกระต่าย กระเป๋า ทำอะไรแปลกๆ รถจักรยาน กระโดด ใยแมงมุม ได้สวมแว่นตาดำ พระปรางค์ ย้ายบ้าน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทำนาย ข่วน ใต้ถุน ฟองน้ำ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM