ทำนายฝัน 'ปล่อยเต่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยเต่า ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยเต่า'

ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี แจวเรือ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ดอกบานไม่รู้โรย วัวควาย ไม้ขีดไฟ ไหล่เจ็บ ฝุ่นเข้าตา นอนโรงพยาบาล เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เรือแล่น โครงกระดูก จิ้งจก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ กุญแจ ห้อง จูบคนที่อายุมากกว่า ลูกเห็บตก อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กระจาด เหยี่ยว ถูกมัดมือมัดเท้า ตกบ่อมีหนอน ตะปู ลมพายุ ผิงไฟ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แทง ทำขวัญ สบู่ เห็นคนอื่นถูกประณาม เบ็ดตกปลา เครื่องจักรทำงานได้ดี บนบาน กล่าวคำอำลาญาติ สงคราม ต้นกก ประหารคนรัก นอนบนกองฟาง แม่นํ้า ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หุ่น ภรรยานอกใจ ยานพาหนะ พระพุทธบาท แพทย์ ลา ( สัตว์ ) จอกใส่เหล้า ปากเปื่อย ตกจากเครื่องบิน กำลังจะไปตาย กล้วยแฝด จาระบี เดินไปบนเนินเขา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กระเป๋า กินถั่วต้ม สร้างบ้าน เป็ดไก่ เปลือก ตัดหนวดตัวเอง ทอดสมอ บ้านคนอื่น ไฟ ขันตักน้ำ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง มีโชคลาภ ศัสตราวุธ ขาหัก ประตูกำลังถูกไฟไหม นอนอยู่บนแผ่นดิน เสี่ยงเซียมซี โอเอซิส เลื่อย ตกปลา กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง แสงนีออน คนเมา กินเนื้อย่าง ความลับ ร้องไห้ ลูกประคำ ห่วงเหล็ก ท้องฟ้าสีแดง ขนมปังกรอบ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กินขนม นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ หวีผม ช้าง ประกาศการแต่งงานของตนเอง แบกหีบ ฉีกจดหมายรัก ดาดฟ้า ถูกจี้ ผ้าขาว เห็นเหรียญสตางค์ น้ำเต้า ราชสีห์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM