ทำนายฝัน 'ปล่อยเต่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล่อยเต่า ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล่อยเต่า'

ฝันว่า ปล่อยเต่า คุณจะมีความสุข ความเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนในมุ้ง บ้านร้าง ตัวเลข หลงทาง ขวัญ ฝน กงสุล รถจักรยาน ซักผ้าขี้ริ้ว น้ำเหลือง ซองจดหมายสีแดง จรเข้กัด บันไดเลื่อน เดินทางกลางทะเลทราย ถ่านไฟ เขื่อนแตก ถ่อเรือ เห็นประตูเมือง กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง แต่งตัว น้ำพริก ปลิง นำฟองน้ำมาล้างจาน ตำรวจ ด้วง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน โทรศัพท์ ตนเองทำความผิด คนถูกฉีดยา นํ้าพุที่พุ่งสูง นอนกลับหัว หน่อไม้ แกะ บดเมล็ดกาแฟ น้อยหน่า คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ต้นกก ถุงน้ำร้อน ฉี่ งูกินสัตว์ ดิน นกยูงรำแพน กระโดดจากที่สูง เสือ นาฬิกา แมลงสาบ กล่าวหา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ภรรยาสวมเสื้อแพร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ พังพอน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไหว้พระ หนามตำ ใช้ผ้าคลุมหัว บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เซิ้ง กินข้าว สวมรองเท้าใหม่ สาวไส้ ขายของ ฉมวก ปล่อยเต่า ไต่ลวด พระพิฆเณศ กษัตริย์ ไก่ฟ้า ผู้หญิงถือมีด กอดตุ๊กตา ขี่คอคน อาหารบูดเน่า จุดเทียน กระทะ คัมภีร์ เลือดออกเต็มตัว หมูกลายเป็นคน ซองจดหมายสีขาว งูจงอาง มัคคุเทศก์ นุ่งชุดแดง สีฟ้า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เท้าขาด ขัน ไข่เป็ด ตู้รับจดหมาย น้ำมันก๊าด ร่ม ทำนาเกี่ยวข้าว กระบอกไม้ไผ่ น้ำท่วม ทะเลาะกับเพื่อน รักคนต่างชาติ มีดหาย กรง กำแพงเมืองจีน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM