ทำนายฝัน 'ปล้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล้น ฝันว่าได้เห็นการปล้นของโจร ทำนายว่าจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ไกล เจ็บป่วย แต่หากว่าในฝันเป็นตัวเราที่ถูกปล้น ทำนายว่าฝันร้ายกลาย เป็นดี จะหมดเคราะห์ โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายและมีโชคลาภจาก การเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปล้น'

ฝันว่าได้เห็นการปล้นของโจร ทำนายว่าจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ไกล เจ็บป่วย แต่หากว่าในฝันเป็นตัวเราที่ถูกปล้น ทำนายว่าฝันร้ายกลาย เป็นดี จะหมดเคราะห์ โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายและมีโชคลาภจาก การเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทันตแพทย์ เดินลุยกองไฟ ขนมอร่อย พนมมือ ตะไคร้ ถูกจับ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอนบนกองฟาง สุริยคราส บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ฟองสบู่ ฐานทัพทหาร ครกสาก ต้นกก ยุ้งข้าว หนาม อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ฟันล่างหัก ปราสาทเล็กๆ งาช้างวางคู่กัน เล่าเรื่องตลก ถูกจี้ ดวงอาทิตย์ตก พระแก้วมรกต กระแต ซองจดหมายสีขาว ถั่วฝักยาว ม้าเตะ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตกน้ำร้อน ไอศกรีม ช้องผม มุดรั้วลวดหนาม เดินขึ้นภูเขา ถุงเท้า จรเข้กัด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด สละราชสมบัติ ไส้ไหลจากท้อง รักกับนักบินหญิง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ สร้อยข้อมือ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย รังนก เขาวงกต นกต่อสู้กัน ใต้ถุน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ถูกเฉือนเนื้อ ขายไม้กระดาน เด็กกำลังดูดนม เต้าหู้ งมของ ข่วน ค้อน ดึงเชือก ปลูกพริก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ไฟไหม้ ร้องรำทำเพลง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ธงสามเหลี่ยม นอนกับนางงาม ลักขโมย ถีบจักรยาน ลวดหนาม ล้มลงไปในหลุมลึก ตารอบตัว คนอื่นทำพลาด ซุกซ่อนของมีค่า มีขาเดียว กระจกแตก แม่มด แสง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ มีความปรารถนา นั่งบนหลังนกกระเรียน ใช้ยาเสพติด หุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนตกนรก เท้าด้วน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ได้รับต่างหู ให้ความกรุณา บัว ดักนก ความลับ กระท่อมร้าง ทหารเข้าบ้าน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม กุ้งแห้ง ถูกประณาม ข้าวสาร ญาติ ยืนบนลังไม้ ดิน พระพิฆเณศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM