ทำนายฝัน 'ปล้นสะดม'

ฝันเห็น ฝันว่า ปล้นสะดม ฝันเห็นการปล้นสะดมของหมูโจรผู้ร้าย คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล หากฝันว่าถูกโจรผู้ร้ายปลันทรัพย์สินตนเอง คุณจะหมดเคราะห์ และคนในบ้านที่ป่วยเจ็บก็จะหายดี หรืออาจชนะคดีความในชั้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปล้นสะดม'

ฝันเห็นการปล้นสะดมของหมูโจรผู้ร้าย คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล หากฝันว่าถูกโจรผู้ร้ายปลันทรัพย์สินตนเอง คุณจะหมดเคราะห์ และคนในบ้านที่ป่วยเจ็บก็จะหายดี หรืออาจชนะคดีความในชั้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จน ออร์แกน นกขมิ้น เดินเร็วๆ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด หอยที่มีเนื้อเต็ม ถนน สูบ กางมุ้ง ชนกระบือ บวช ต้นไม้เหี่ยวเฉา ตกเลือด ข้าวติดคอ กระท่อม ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เห็นไม้กระดาน บังสูรย์ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ฉลาด ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด โทรศัพท์ ดวงอาทิตย์ขึ้น ฝาเรือน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ศาลา บ้านใหม่ โกรธ ประตูบ้านคนอื่น กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ไต่ลวด ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ โกศ คอบิด กวนอิม ตลาด ไข่เป็ด กำไลแตกหัก มงกุฎ ขอทาน กระท่อมในป่า ตีผึ้ง พระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ พระ โบว์ดำผูกคอ ไม้ขีดไฟ ฆ่าผึ้ง ชี ผู้ชายตบผู้หญิง จำนอง บัวหลวง ยา ต่อสู้กับคนร้าย กล้วยเน่า นุ่งชุดหลากหลายสีสัน มีคนนำเงินมาให้ พิมพ์ กระหายน้ำ พังประตู พายเรือกับคนอื่น ตุ้มหู มวยผม รับประทานเครื่องเทศ ฆาตกร ชายชรา นั่งราชรถ เพื่อนอยู่ห่างไกล ตะเพียน ถูกน้ำร้อนลวก ไก่ เมฆหมอก แจวเรือ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เสื้อครุย ถูกตะปูตำเท้า ผดุงครรภ์ กิ่งก่าวิ่งไปมา ไว้ทุกข์ กุมารเทพ นอนอยู่บนแผ่นดิน ไฮไฟว์ ( hi5 ) ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ขับรถ กางร่ม จับก้อนกรวด ก้อนทราย ของหาย อีกา กิ้งก่า ท่อนซุง กะเหรี่ยง ประกันตัว รูปภาพของเครือญาติ นอนบนเตียง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง แมงมุม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ การผ่าตัด เดินไปตามท้องถนน ตกเหว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น