ทำนายฝัน 'ปอก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปอก ฝันว่าปอกเปลือกไข่ จะได้รับเชิญจากคนรัก ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปอก'

ฝันว่าปอกเปลือกไข่ จะได้รับเชิญจากคนรัก ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าสีดำ เกาทัณฑ์ ทั่ง ลากสัตว์ ภิกษุ ลอยคอ ระเบิด เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปลาทองที่ตายแล้ว หิ่งห้อย โลงศพ ข้าวในนา ศัสตราวุธ เป็นแม่ยาย นุ่งผ้าขาว ขี่กระบือ นำพัดมาโบกตามร่างกาย แก่นจันทร์ ปล่อยสัตว์ อีเมล ( Email ) เก้าอี้ ตัวเองถูกธรณีสูบ นก ดื่มน้ำมะพร้าว กำไล โจรสลัด บุคคลที่มีชื่อเสียง ครู ดอกกุหลาบ กระเป๋าเงิน กระถางสามขา ถูกตัดใบหู ต้นไม้เหี่ยวเฉา แพทย์ ค่ำมืด กล้วยไม้ ไม้ไผ่ ขโมยทรัพย์สมบัติ จำเลย กระโดดจากหน้าต่าง เถ้าแก่ ปีนข้ามกำแพง ทำลายโซ่ตรวน กินลิ้น ไว้หนวดยาว นอนบนกองฟาง หุ่นโชว์เสื้อ จับก้อนหิน น้ำผึ้ง มุ้งขาด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถั่ว ฉีกกระดาษ แลบลิ้น นำเที่ยว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ประทัด สายสะพาย ร้องรำทำเพลง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น หญิงแต่งชุดสีเขียว ป่าช้า เที่ยวซ่อง อ่าง เทศน์ แคร่ ไหว้พระราหู วันเกิด ผ้าฝ้าย แป้ง ตัดผมสั้น แมลงปอ คนร้าย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ไม้เท้า จำนอง สู้กับเหยี่ยว เลื่อยไม้กระดาน ตกน้ำร้อน ตะไบเหล็ก บ้านร้าง พลอยหลากสีสัน จับก้อนกรวด ก้อนทราย เป็นบ้า ไม้กางเขน ช่างไม้ แผ่นดินแยกออกจากกัน ดาบ นกแก้ว ฆ่าศัตรู คนเมา ปอกเปลือกผลไม้ นอนบนเตียง ล้างเท้า ภาชนะแตกร้าว กระซิบกับเพื่อน กกไข่ ท่องเที่ยวในสวน ภาษา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM