ทำนายฝัน 'ปอก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปอก ฝันว่าปอกเปลือกไข่ จะได้รับเชิญจากคนรัก ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปอก'

ฝันว่าปอกเปลือกไข่ จะได้รับเชิญจากคนรัก ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขาขาด พลักก้อนหิน ท่าเทียบเรือ ศิลปิน หูขาด ทูต ปีนป่ายภูเขา มีเขาบนหัว คอมพิวเตอร์ ราหู ดึงเชือก เครา บัญชี นุ่น ก่อกองทราย เดินไปบนเนินเขา ล้มลงไปในหลุมลึก ฤดูหนาว น้ำผึ้ง ฝั่ง หมอดูดูลายมือ ของเน่าเสีย ขบวนแห่ คุก ตะราง ทะเล บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า งูเลื้อย หลุมอสรพิษ เต่าทอง ตัวเองมีผมหงอก เสวียน ขึ้นบันได ขึ้นเขา นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ของขวัญ ถวายพระด้วยดอกบัว เดินลุยกองไฟ ได้รับรางวัล หญิงแต่งชุดสีแดง ประเจียด เอทีเอ็ม บวงสรวง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง โพธิ์ ผ้าสีขาว แมลงปอ พระสถูป ขนสัตว์ เปลหามคนเจ็บ กบฎ โต้เถียง อมตะ แผนผัง กระต่ายน้อย ลอยกระทง บ้านเก่า ธง เคี้ยวดิน ประตู กินเลือด พระสังฆราช ไอศกรีม สวมเสื้อสีขาว หลงป่า ต้นกก ฉุด นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หมีกัด กระถาง ได้ตีกลอง สัมผัสกรวดทราย แผ่นดินไหว หวีเสนียด ข่วน ตกปลากับคนรัก กินเลี้ยง ทำโรตี ฉีกกระดาษ ถูกต่อต่อย เรือโยง รักคนต่างชาติ ตบแต่ง กลอง นกนางนวล ผลจันทร์ ( พืช ) เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด การตายของเพื่อน ตะโพน ฮองเฮา (ราชินี) พระวรราชาทินัดดามาตุ เหยียบขี้ ผู้หญิงถือมีด ถ่อเรือ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ติดคุก หิมะตกในฤดูร้อน เดินทางกลางทะเลทราย ตาหลายคู่ ม่าน ลับมีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM