ทำนายฝัน 'ปอกเปลือกผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ปอกเปลือกผลไม้ ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปอกเปลือกผลไม้'

ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่แจ้ นุ่งผ้าสีแดง สุนัขคาบหม้อ วิมาน สวมเสื้อสีขาว ต้นไม้เขียวชอุ่ม นกนางนวลโผบิน เดินลุยกองไฟ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ บัวขาว เดินอยู่ในป่าช้า ธนูหัก ทอดสมอ เหาะเหิน ต่อสู้กับปีศาจ ผ้าสีดำ ปัดกวาดฝุ่น จองจำ ศัสตราวุธ ประตูบ้าน ดวงอาทิตย์ขึ้น ชฎา หมีกัด ไม้ไผ่ ขนตา ทำน้ำหก จุดไฟ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ต่อสู้กับคนร้าย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ภาชนะแตกร้าว ฝั่ง อยู่ในอาการเร่งรีบ ช่วยคน ปลาทอง ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ หุ่น เดินอยู่ในป่า ตอไม้ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ซื้อผ้าขาว กินน้ำผึ้ง เพศสัมพันธ์ ปราสาทเก่าแก่ ตัวเองเป็นชู้ ข่าวดีจากลูก หย่า ชกมวย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ศพถูกมัดตราสัง เป่าขลุ่ย ดารา ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ขนมปังกรอบ แส้ ยันต์ เต่า บวม นักเรียน เมฆสีเลือด เห็นรองเท้าเก่า บรรพบุรุษ ถูกตำหนิ ช่างเงินทอง สัปเหร่อ กางเขน ขบวนแห่ศพ ดื่ม พระสถูป เด็กผู้ชายสู้กัน ตัดนิ้วมือตัวเอง จับ โต๊ะเขียนหนังสือ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ผมถูกตัดให้สั้น ม่านกั้นกำบังสายตา ตบมือ กัดลิ้น ลูกแก้ว จับก้อนหิน โซ่ตรวน เอสเอ็มเอส ( SMS ) พ่อหม้าย จักรยาน ทุบตีภรรยา ฟองสบู่ เกือก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ของขวัญ นกเขา นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ซ่อน เงี่ยง ดีใจ กอดภรรยา เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม พริก กินยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM