ทำนายฝัน 'ปอกเปลือกผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ปอกเปลือกผลไม้ ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปอกเปลือกผลไม้'

ฝันว่าปอกเปลือกผลไม้ ญาติจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศาล นอนเล่นกลางดิน ผึ้งมากมาย นกแสก สบู่ จับกระต่าย เคารพ คำนับ ภูเขาไปกำลังระเบิด หญิงเปลือยกาย ลำน้ำ เศษอาหาร ฝังทั้งเป็น เหยียบอุจจาระ ย่าง ภูเขา เรือจอด ถวายข้าวพระ อาจารย์ เป็นใบ้ ยากจน ชนไก่ ขโมยเงิน ชะนี ภาชนะแตกร้าว ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ลอย ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กินเนื้อมนุษย์ อยากมีเงิน ถูกคนเตะ ยาพิษ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กระติกน้ำร้อน มีดบาด เปลี่ยนมุ้งใหม่ ราชา คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ พ่อตาย อาบน้ำในอ่าง ดูละคร ลูกแก้ว ถูกต่อต่อย ระดู พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ทั่ง จอกใส่เหล้า จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ตาข่าย นอนโรงพยาบาล กองไฟ บานไม่รู้โรย เป็นไข้ จรเข้กัด ไล่จับผีเสื้อ งูเลื้อย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กระดานดำว่างเปล่า นกนางแอ่น บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ปีก น้อยหน่า รูปภาพของเครือญาติ เช็คเด้ง กลอง ดาวตกจากท้องฟ้า บุพการี ทรมานคนอื่น แม่ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ซองจดหมาย ได้ตีกลอง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ร่ม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ หัวนก เสาเรือน กอดผู้หญิง เงาตัวเองในกระจก วัวควาย ขนมปัง ยันต์ ดวงอาทิตย์ดับ แม่ชี เก็บกวาดบ้าน ร้องรำทำเพลง กางมุ้ง คนแก่ มีผู้นำม้ามาให้ โบดำผูกเสาบ้าน นกยูง เครื่องจักรทำงานได้ดี ตกบ่ออุจจาระ ชะลอม ถือดอกบัวในมือ ฆาตกร ขุดหาทรัพย์สมบัติ สู้กับเหยี่ยว น้ำเต้า แทะกระดูก กล้วยแขก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM