ทำนายฝัน 'ปอกเปลือกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า ปอกเปลือกไข่ ฝันว่าปอกเปลือกไข่ คุณจะได้รับเชิญจากคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปอกเปลือกไข่'

ฝันว่าปอกเปลือกไข่ คุณจะได้รับเชิญจากคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รังไก่ เพชรพลอย น้ำค้าง ถูกด่าทอ หนังสือ หุ่นโชว์เสื้อ เดินร่วมทางกับโจร บ้านพัง ลิ้นแข็ง งูเขียว หีบเปิดอยู่ ขับรถยนต์ ผิวพรรณ ตุ้มหูหาย ช่างเหล็ก เงาะป่า ตู้ เห็นกองไม้กระดาน พระพิฆเณศ โบว์ดำผูกคอ กินเนื้อไก่ ถอนฟัน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผม หลุม ธงชัย ผู้หญิงโพกผ้า สนามกีฬา โบสีดำ ขี่คอคน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ งมหาของ ผู้ชายผมยาว ทอดทิ้งภริยา ฆ่าผีเสื้อ ร่มกางอยู่ ได้สวมแว่นตาดำ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซองจดหมายสีแดง ตัวเองเจ็บป่วย วิ่งออกกำลังกาย ข้าวในนา คิ้วตัวเองดกดำ ถอดรองเท้า ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เดินสะดุดหกล้ม งูเห่า มองนํ้าตกกับคนรัก ยารักษาโรค นักสืบ เทียนไข มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ไวโอลิน ตัวเองมีผมหงอก มีคนนำเงินมาให้ ท้องฟ้าสีแดง ปลา เพชรนิลจินดา ถุงน้ำร้อน นาเกลือ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นุ่งผ้าใหม่ เล่นการพนัน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ธนบัตร ธรรมจักร ถวายพระด้วยดอกบัว เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ แผล แม่ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก แขนหัก ตกหลังม้า พญาอินทรี ดื่มกาแฟ เดินทาง ต้นไม้ยืนต้นตาย บ้านเก่า มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ข้าวสาร ขโมยอาหาร สัตว์เลี้ยง บูชา เดินทางกลางทะเลทราย ตัวเองถูกประหาร ปล่อยปลาดุก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เรือ บั้งไฟ ถวาย ทาส ทีปังกรรัศมีโชติ ยานพาหนะ เห็นคนอื่นถูกประณาม ดวงอาทิตย์ขึ้น ขายไม้กระดาน แมงมุม ถีบจักรยาน ปืนใหญ่ กระดาษสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น