ทำนายฝัน 'ปอกเปลือกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า ปอกเปลือกไข่ ฝันว่าปอกเปลือกไข่ คุณจะได้รับเชิญจากคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปอกเปลือกไข่'

ฝันว่าปอกเปลือกไข่ คุณจะได้รับเชิญจากคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงแก้ว บัวสีขาว เพื่อน เสื้อใหม่ กระดาษเปื้อนหมึก กำแพงเมือง ยิงปืน แขนหัก ทะเลาะกับคนรัก รถเมล์ ถวายกุฏิ เข้าเฟสบุคไม่ได้ ผ้าห่ม ดื่มยาพิษ ตำรวจตั้งด่าน ล่าสัตว์ ข้าวในนา พายเรือตามลำพัง ไม้กางเขน เรียก ข่าวร้าย ฝาแฝด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) มัคคุเทศก์ ถ่อเรือ มีปากเสียงภายในครอบครัว ช้องผม เอทีเอ็ม นม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ซ่อน ฝา ประกาศนียบัตร ซุกซ่อนตัว นั่งบนลังไม้ ทรงกลด ยอดโดม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ก้างปลา ว่ายน้ำในมหาสมุทร นํ้าพุขนาดใหญ่ เม่น เงินหาย น้ำล้นเขื่อน ผมถูกตัดให้สั้น ตัวเองบ้า ศาลเจ้า เด็กนอนบนเตียง อทิตยาทรกิติคุณ ขนตา กลืนดวงอาทิตย์ กระต่ายขูดมะพร้าว ปม โอเอซิส สุนัขเข้ามาเลีย สังกะสี ตรอมใจ ถูกฟันคอขาด ผิวพรรณ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ดาวอับแสง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ แก้วแตก สัปเหร่อ กินอาหารเจ อยู่ในอาการผิดหวัง ใบลาน คนตกนรก ตัวเองเป็นนักโทษ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ นก กระโดดจากหน้าต่าง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี หญิงแต่งชุดสีเขียว ลากสัตว์ งานวัด ฝนตั้งเค้า เด็ก นางกวัก เซรุ่ม ผ้าโพกหัว กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ขนมปังกรอบ ปอ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง โต๊ะ บ้า ดู pornhub จักรพรรดิ ลุยโคลน ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถีบจักรยาน อนุสาวรีย์ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หมูตาย มาเฟีย ประกาศข่าวดี ถ่านไฟ สามเณร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM