ทำนายฝัน 'ปัดกวาดฝุ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ปัดกวาดฝุ่น ฝันว่าปัดกวาดฝุ่น คุณจะได้รับเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปัดกวาดฝุ่น'

ฝันว่าปัดกวาดฝุ่น คุณจะได้รับเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ครู ประกาศข่าวการตาย ลายนิ้วมือ ตัดผมสั้น เดือน มีดเหน็บที่เอว ปล่อยออกจากคุก ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ขมิ้น ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ขวด จองหอง เสียเงิน อรุณ ดม บูชา สมอเรือ ถูก แตน-ต่อ ต่อย เดินบนฟ้า สร้อยข้อมีชำรุด ปล่อยเต่า พญาอินทรี บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ได้ใบสั่งจากตำรวจ ตราสัง หมีทำร้าย นาก ตุ๊กตา ข้าวสาร มวย ประเทียบ ได้ยินเสียงปืน เก็บของมีค่าได้ มีปากเสียงภายในครอบครัว จับผีเสื้อ วิมาน ฆ่าผึ้ง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เมฆสีแดง แลบลิ้น สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครุฑ กินเนื้อมะพร้าว ถือดอกบัวในมือ ศิลา นักบวช ผู้หญิงตบผู้ชาย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ท้องเดิน ดาวอับแสง ยกทรง ผู้คุมนักโทษ ที่พึ่ง มองนํ้าตกกับคนรัก ขนมปังกรอบ ป่าเขา บุตร เพื่อนที่จากไปไกล เมาสุรา ม้านั่ง เสื้อผ้า ดักนก ฟ้อนรำ ขนทรายเข้าวัด ลากเกวียน จรเข้กัด โต๊ะหมู่บูชา นกบิน ร้องไห้ กระท่อมร้าง โดด ลา ( สัตว์ ) ต้นโพธิ์ เห็นคนโดนแทง สวะ ถอนฟัน มงกุฎ ทวด ตะกร้าพลาสติก สวมเสื้อสีเขียว เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ นกยูง งูกินสัตว์ บอลลูน คอกหมู เลื่อยไม้กระดาน เสื้อกันฝน เดินตากแดด ตักน้ำราดตนเอง ธง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ หุ่นโชว์เสื้อ ข่วน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM