ทำนายฝัน 'ปัสสาวะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปัสสาวะ ฝันว่าเห็นปัสสาวะหรือตนเองปัสสาวะ ทำนายว่าเป็นฝันดี กำลัง จะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานดีขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปัสสาวะ'

ฝันว่าเห็นปัสสาวะหรือตนเองปัสสาวะ ทำนายว่าเป็นฝันดี กำลัง จะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานดีขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จูบ ชกต่อย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ มหรสพ แจกันคู่ อาบน้ำฝน ถาดอาหาร วิชา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดม เรือล่ม ขนมชั้น โอ่ง ลับมีด ม่าน ถาดดอกไม้ ลาวาภูเขาไฟ กินก้อนดิน ขนคิ้ว ถูกฉุด นักบิน จิ้งจก เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด สาดน้ำ ถูกโยนลงทะเล อยู่ในถ้ำกับคนอื่น แหวนหาย อยู่ในกระท่อม โทรศัพท์ บัตรเครดิต ฆ่านกกระจิบ โฆษก หาบขี้กลับบ้าน ผิวหนัง แมวข่วน สายนาฬิกาข้อมือขาด ลา ( สัตว์ ) กุ้งแห้ง หิ้วกระเป๋า สำลี โลกแตก พระพิฆเณศ ไก่แจ้ จำนอง โคไล่ขวิดคน เมฆลอยนิ่ง เครื่องชั่ง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กระโปรง ที่นอน เป็นคนปรุงอาหาร พระสถูป ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ สีบรอนซ์ ทำให้คนอื่นตกใจ ถ้ำมืด บาทหลวง นอนกับสาวสวย ได้ลาภ ตารอบตัว แห่กฐิน ร่วมงานทอดกฐิน ฝุ่นฟุ้งกระจาย รักสามีตัวเอง โอเอซิส มาลัย ปลวก ผมถูกตัดให้สั้น ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ม้าสีดำ กินอุจจาระ เปิดผนึกซองจดหมาย ไม้กางเขน ตัวเองกลายเป็นนก ชฎา นางพยาบาล ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น หวีหัก หมูกลายเป็นคน เดินตากแดด ไฟไหม้ป่า ฝนครึ้ม กษัตริย์ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ผ้าพันแผล หนังสือ ไข่ไก่ ถูกเรียกตัวมาประชุม บวช ข้อเท้าเจ็บ ขนทรายเข้าวัด แข่งวิ่ง ดารา บรรพบุรุษ ลิฟต์ ภิกษุณี พระนาคปรก จักรพรรดิ ทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น