ทำนายฝัน 'ปัสสาวะรดที่นอน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปัสสาวะรดที่นอน ฝันว่าปัสสาวะรดที่นอน ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าดำเนินไปด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปัสสาวะรดที่นอน'

ฝันว่าปัสสาวะรดที่นอน ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าดำเนินไปด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนบัตร บัวหลวง กิ้งกือ ถูกตบ งูรัด ญาณ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เหงื่อ ตัดหัว ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง กำลังจะไปตาย เสียเงิน กระป๋องนม งานบวช ตีผึ้ง พระเจ้าแผ่นดิน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ต้นไม้เหี่ยวเฉา นอนเล่นกลางดิน นาฬิกาข้อมือ อากาศบริสุทธิ์ มะลิ ข้าวสาร หิ้วกระเป๋า ดอกซ่อนกลิ่น บัตรเครดิต ซื้อกระโปรง โต๊ะทำงาน เก็บดอกบัว บัวสีขาว ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เป็นไข้ ร้องตะโกน ม้า ป่วย แล่นเรือผ่านเกาะ ถุงใส่เงิน ถวาย ถูกฟันคอขาด ฝาหม้อ ศพ ถังขยะ ตรอกซอกซอย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด หมัดกัด ขับรถ ปรบมือ จันทรคราส บนบาน กองไฟ ญาติกำลังจะตาย ดอกไม้ไฟ นอนอยู่บนแผ่นดิน จับกัง ปี่ ผัก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทาสี หญิงทุบตีกัน นรก คบบัณฑิต มีหางงอก บั้งไฟ เด็กพิการ รถบรรทุกศพ ทอดทิ้งภริยา ถาดดอกไม้ พายุ คนฆ่าสัตว์ ดิน จองหอง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ฟักทอง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตะเกียงที่จุดแล้ว จับหมู ขโมยอาหาร เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำนาเกี่ยวข้าว ระดู หมากัด งาช้างวางคู่กัน งา โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) รังนก ท่องเที่ยวในสวน ทหารเข้าบ้าน หาบอุจจาระกลับบ้าน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ถูกประณาม ฟองน้ำ เดินอยู่ในป่า ท่าเทียบเรือ ได้ยินเสียงกบ จรวดไฟ สาดน้ำ ช้างตกมัน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ดวงจันทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM