ทำนายฝัน 'ปัสสาวะรดที่นอน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปัสสาวะรดที่นอน ฝันว่าปัสสาวะรดที่นอน ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าดำเนินไปด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปัสสาวะรดที่นอน'

ฝันว่าปัสสาวะรดที่นอน ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าดำเนินไปด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แทงตัวเอง พายเรือกับคนอื่น ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ทางม้าลาย เรือกำลังจม บ้านคนอื่น พูดคุยกับโจร นกแขกเต้า ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ขี่ช้าง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ หนอนไต่ตามร่างกาย ขี่วัว แล้ว ตกวัว สระผม กินเฉาก๊วย กวาด เงี่ยง นั่งรถ คบบัณฑิต ฝังทั้งเป็น สิงโต กระดาษสี ท่าเทียบเรือ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ภาชนะ ขัน เป็ดว่ายน้ำ หญิงแต่งชุดสีเขียว เดินเรือ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เดินอยู่กลางทุ่งนา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นอนบนเตียง กล้องถ่ายรูป ญาตินํ้าตาตก กอดตุ๊กตา จมูกขาด กินพระจันทร์ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นกแร้ง จลาจล เป็นไข้ ราชา แขนขาด ดูซีรี่ย์ ถูกตัดมือ จระเข้ เขี้ยวสัตว์ คนหามวอผ่านหน้า ผ้าพันคอ เชือก เดินทางไกล เปลวไฟ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) งานฉลอง ได้รับของมีค่า ผึ้งมากมาย ดาบ ประตูที่ปิดตาย ปี่ เกาะ ฉิ่งฉาบ บวชชี แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ข้าวในนา ผู้ชายมีผมน้อย กินผลไม้แฝด ถนน เปิดผนึกซองจดหมาย สมอเรือ ต้นไม้เหี่ยวเฉา กรน เงา จูบเด็กเล็ก ตาชั่ง ได้กลิ่นของบูดเน่า มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ พระวิหาร ใช้ผ้าโพกศีรษะ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ตกลงไปในบ่อ รบกวน นั่งบนหลังนกกระเรียน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สูบบุหรี่ ฝาแฝด หายใจอึดอัด แผ่นดิน แกะสลักรูปปั้น โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ปลูกพริก แร้งเกาะหลังคาบ้าน แต่งงาน ไก่ฟ้า ตัดนิ้วมือตัวเอง แก้ผ้า ซอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM