ทำนายฝัน 'ปั่นด้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ปั่นด้าย จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปั่นด้าย'

จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลงปอ คลอดลูกก่อนกำหนด ดื่มน้ำมะพร้าว ค้อน ซี่โครงหัก ไล่จับผีเสื้อ นักบิน ธนบัตร ขาเป๋ ขนมเข่ง งาช้าง หมาก ตกหน้าผา กกลูก ฟองน้ำ หิมพานต์ (ป่า) สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) หญิง สร้อย ช่วย ฉลองพระบาท กินองุ่น เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เดินเล่นบนหาดทราย ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ดื่มสุรา กินเกินขนาด ส้มตำ เทวดา ยุ้งข้าว ชักว่าว ธนูหัก ถูกตัดใบหู พรม นกยูงรำแพน เล่นการพนัน แป้ง มือตัวเอง เสื้อเปื้อนเลือด กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ช้องผม ฆาตกร ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ภรรยามีครรภ์ ความร่าเริง ทำนาได้ผลผลิตดี ยันต์ สร้อยข้อมือ ตัวเองร่ำรวย เห็นเหรียญสตางค์ แมวดำ เบ็ดตกปลา ได้ลาภ นั่งนับลูกประคำ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นอนบนที่นอน พระสงฆ์ ซ่อน พังประตู ฆ่านกกระจิบ โกนหนวด โถแป้ง เสาเรือน แตงโม หนู เดินตากแดด กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฉางข้าว ประตูบ้าน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ทำนาไม่ได้ผลดี ข้าวเปลือก นกขมิ้น ภิกษุ คนร้องไห้ กินเฉาก๊วย บ่อน้ำพุแห้งขอด แสดงละคร เดินเร็วๆ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ โครงกระดูกมนุษย์ จูบเด็กเล็ก รังผึ้ง ขัดแย้ง เรือล่ม เมฆกลางแดด ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ตื่นขึ้นมาเอง ซาบซึ้งใจ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน แมวสีสวาท ฤดูร้อน ศิลา ภาพ ก้อนหิน นั่งราชรถ ขโมยทรัพย์สมบัติ เลือดออกเต็มตัว มีหลายหู มดหรือแมลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM