ทำนายฝัน 'ปาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปาก ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปาก'

ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เผาขยะ ค่ำคืน ร่มหัก ยื้อแย่ง ถ่อเรือ กุ้งยักษ์ ควาย ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ด่า ดื่ม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ขนคิ้ว ทำให้คนอื่นตกใจ จุดเทียนชัย ดื่มน้ำจากแก้ว ตะขาบ เพื่อนที่จากไปไกล ตัดผมใหม่ ศีรษะ จูบสัตว์เลี้ยง ฝ่าเท้า สาวไส้ เสือตาย ขี้เถ้า นกบิน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กกลูก ฆ่าเต่า กินอาหาร กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ พระ นกกา งานบวชเณร กรงนก ซ่อน สบู่ งมของในลำคลอง คิ้วตัวเองดกดำ ธงสามเหลี่ยม ซุกซ่อนของมีค่า ขวด ตกบ่ออุจจาระ ถวายพระด้วยดอกบัว นกยูง หน้าต่าง คนตกนรก สัปทน ของหาย ต่อสู้กับคนร้าย นำอุจจาระกลับบ้าน แผ่นดิน เครื่องแต่งกาย เวทีมวย กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ร้านค้า แฝด กอไผ่ แจกันคู่ อยากตาย หูแหว่ง ประกาศการแต่งงานของตนเอง เดินถอยหลัง กระจาด มดรุมเป็นกลุ่มๆ โบสถ์ นั่งบนลังไม้ แต่งงาน คนถูกฉีดยา เสื้อกันฝน ถั่วลิสง เลิกมุ้งขึ้น เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เจ็บปวดตามร่างกาย ธนู กำไลแตกหัก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เหาะเหิน ขี่ควาย หีบศพ เครื่องดนตรี ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ การรับรางวัล นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ไส้เดือน รังไก่ ม่าน แม่มด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง โต๊ะ บั้งไฟ เลื่อยไม้กระดาน นกเค้าแมวหรือนกฮูก ดำน้ำ เถ้าแก่ ทำกับข้าว คนแต่งชุดสีดำล้วน หน้า ขวดเหล้า คบคนพาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM