ทำนายฝัน 'ปาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปาก ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปาก'

ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าเช็ดหน้า แมลงปอ กินเกินขนาด ช้อนเปื้อน พ่อตาย ยานพาหนะ หนามตำ ถาดดอกไม้ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ขวดเหล้า ฆ่าควาย กกกอด จับนก ถั่วลิสง ขายของ นาฬิกาปลุก ขโมยขึ้นบ้าน งม ดับกองไฟ ผ้าพันคอ ห่าน วิทยุ หัวเราะ เต่าทอง ของที่ระลึก วาฬ ไฟไหม้ผม มีผู้นำม้ามาให้ ที่พึ่ง ขนมปัง ภิกษุ เมฆสีเลือด ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) สูบ ของลับ ได้รับของมีค่า เขากวาง นักเรียน ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด รถยนต์ ถูกปีศาจไล่ ไวโอลิน เนื้อหนัง เดินเรือ ลา ( สัตว์ ) เก็บเกี่ยวข้าวในนา ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ไก่ออกไข่ ขี่สุกร อทิตยาทรกิติคุณ ผู้หญิงพายเรือ วิ่งออกกำลังกาย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรคร้าย เจ้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กระบอกไม้ไผ่ เล่นน้ำฝน สำลี ไพ่ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ทารก ภรรยาหนี ว่ายน้ำ กล้วย ทรมานคนอื่น ทำแว่นตาแตก ถอดเสื้อ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ขี่โคเข้าเมือง บ้านพัง ขิม เข้ารับการผ่าตัด บิดามารดา ลากสัตว์ เดินลุยกองไฟ กระบือ แก้บน ขนลุก ซ้อมรบ ผ้าไตรจีวร เชือก แมวดำ ซุกซ่อนตัว ย้อมผม ฮอกกี้ ผู้หญิงหัวล้าน ทำแท้ง กระต่ายขูดมะพร้าว บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ตก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย จอกใส่เหล้า ฆ่าใครบางคน ปลาทองที่ตายแล้ว เห็นถนนที่ขรุขระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM