ทำนายฝัน 'ปาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปาก ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปาก'

ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นน้ำฝน นั่งเล่น ถ้ำ เลือดออกทางทวาร อากาศบริสุทธิ์ ถ่ายอุจจาระ พริก ฝังศพคนที่รู้จัก เด็กผู้ชาย เล่นการพนัน หญ้า ธง ยันต์ ข้าวเปลือก แบกหาม ฆ่ากระต่าย กินปลาหมึก รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ธุลี ทุเรียน ทดน้ำ ตัวเองเป็นชู้ ผมร่วง ท้องฟ้าสีแดง ตู้เหล็กใส่เอกสาร โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้เย็น ไฟฟ้า กินอาหารเจ เทวาลัย มีผู้นำม้ามาให้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ผ้าโพกหัว ตกปลากับญาติ นางกวัก เพชรพลอย เจ็บปวด ฤดูฝน จับขโมย ฤดูหนาว แก้ผ้า ป่าเขา แมวสีสวาท จับเงิน ฤกษ์ไม่ดี เสื่อขาด โกนหนวด มีปากเสียงภายในครอบครัว ดวงอาทิตย์ตก พลับพลา รถบรรทุกศพ ป่าช้า ทะเลที่เงียบสงบ ฟัน จับลูกเสือ ไว้หนวดยาว งานบวชเณร นั่งบนแคร่หาม รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ตกหลังม้า จับ ฤกษ์ดี กัดลิ้นตัวเองขาด วงกต กระติกน้ำร้อน ลม แข็งแรง หัวไก่ บานไม่รู้โรย แมลงปีกแข็ง ลูกๆ ทำความผิด ถวายของแด่พระสงฆ์ ถอดรองเท้า ได้ยินเสียงกบ เอามือตบต้นขาตัวเอง เจดีย์ทรุดโทรม ไหว้เจ้า ถูกตีหู ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ทอดผ้าป่า เขื่อน หลงป่า งวง หิ้วกระเป๋า งานศพ ฤดูร้อน หญิงชรา ลายมือ ล้างหน้าตัวเอง แมลงสาบ งม แกะสลักรูปปั้น ประกาศการแต่งงานของตนเอง ขุด ตัวเองกลายเป็นนก บาดแผล เปิดเผยความลับกับเพื่อน หญิงแต่งชุดสีฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM