ทำนายฝัน 'ปากกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ปากกา ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทำนายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควร เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปากกา'

ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทำนายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควร เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยา กินข้าวบนใบบัว กล้วยไม้ ผู้หญิงชักมีด กินเนื้อไก่ ตัวเงินตัวทอง ฆ่าไก่ สวมเสื้อสีดำ หนี้สิน ทารกดูดนมคุณ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ตักน้ำราดตนเอง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ กุหลาบ น้ำตก โซ่ตรวน ตัวเองกลายเป็นนก คนป่วยอยู่บนรถ กระบือ ตบแต่ง ซื้อไม้กระดาน การรับรางวัล กินเต้าหู้ ได้เป็นเจ้าบ่าว มวยผม จับก้อนหิน ชักลาก ปิดผนึกซองจดหมาย ฆาตกรรม กระบอกสูบลม โฉนดที่ดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แล่นเรือผ่านเกาะ มีคนสวมแหวนให้ ฟันปลอม ฝนตกระหว่างเดินทาง เสื้อครุย ฆ้อง ดอกซ่อนกลิ่น ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง นํ้าพุขนาดใหญ่ กงสุล ขอโทษผู้อื่น โต้เถียง เสี่ยงเซียมซี เป็นแม่ยาย ทำตัวเองบาดเจ็บ รั้ว ฉิ่ง แสง กุญแจหาย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง โอเอซิส ฮ่อยจ๊อ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ คุก ตะราง กระจกแตก จับกัง นํ้าพุที่พุ่งสูง เพชรนิลจินดา ต่อสู้กับเด็ก เดินลุยกองไฟ กินผลไม้ คนร้องไห้ ฟันดาบ ลวดหนาม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฉากกั้น ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ รักตัวเอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตู้อาหาร ทะเลทราย บ่อน้ำใหญ่ ปราสาทเล็กๆ ผลักประตู ต้นโพธิ์ เรือกำลังจม จอกใส่เหล้า ตกน้ำ กินกล้วย คนแก่ ดอกกุหลาบ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นั่งจับเจ่า กระโปรงใหม่ ทำนาได้ผลผลิตดี สะอึก แมว แตร คนกำลังจะตาย สกปรก เก็บเกี่ยวข้าวในนา จรเข้ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ นกกระจิบ กระจาบ ร่วมงานทอดกฐิน บ้านคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM