ทำนายฝัน 'ปากกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ปากกา ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทำนายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควร เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปากกา'

ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทำนายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควร เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กเกิดใหม่ ผลักประตู ผลจันทร์ ( พืช ) ชงชาถวายเจ้าที่ บ้านตัวเองสวยงาม กระท่อมร้าง ขี่คอคน ตู้เหล็กใส่เอกสาร กรน หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว นั่งบนลังไม้ ย้ายบ้าน สะอึก เรียก มีดตกน้ำ ลูกข่าง มีขาเดียว นอน ขี่นางโค กอดกะเทย หัวเราะ ตัวเองมีผมหงอก กัดลิ้นตัวเองขาด หางไก่ สูบบุหรี่ เห็นประตูบ้านตัวเอง ยารักษาโรค ลูกๆ ทำความผิด ตารอบตัว นั่งบนแคร่หาม ปอด ขวาน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เต้าหู้ ภรรยาทิ้ง ตัวเองร่ำรวย ขนมปัง กัดคน สกปรก ม่าน ซื้อของโบราณ นกกระเรียน กินเนื้อวัว ปัสสาวะ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ขนกา ซักผ้าขี้ริ้ว นกร้อง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง แจกันคู่ โอ่ง ข่าวร้าย พูดโทรศัพท์มือถือ ทหารยิงปืนใหญ่ แขนหัก ดื่มน้ำหวาน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ พระบรมรูป พิมพ์ ปากเปื่อย บ้านร้าง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น หมู ได้ยินเสียงกระซิบ กระดาษสีขาว ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ถูกตีหู ซุกซ่อนตัว เด็กผู้ชาย พ่อหม้าย ทอดผ้าป่า ผ้าม่าน โรคร้าย เสือกัดตัวเอง ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ราชสีห์ ปีศาจที่มีเขาและหาง ช้อนเงิน ดอกกุหลาบ ทำร้าย กล่าวหา นุ่น จานแตก ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ญาติตาย ขวดเหล้า จักรเย็บผ้า นางฟ้า ศาลพระภูมิ แมลงปอ เห็นกระดุม มีโชคลาภ นอนบนกองฟาง ทำให้คนอื่นตกใจ เที่ยวบ่อนการพนัน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน มีหลายหู ปลาหลีฮื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM