ทำนายฝัน 'ปากกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ปากกา ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทำนายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควร เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปากกา'

ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทำนายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควร เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บดอกบัว ได้กลิ่นธูป นกกระจอก ได้รับรางวัล ขวาน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ศาลา แสงบนท้องฟ้า ถูกฉุด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ขนทรายเข้าวัด ช้างตกมัน เข้ารับการผ่าตัด พระบรมรูป ตะกร้าไม้ ถูกกรรโชกทรัพย์ กัลยาณิวัฒนา อุ้มลูกหมา ฟักแฟง ทีปังกรรัศมีโชติ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ขอทาน ดาวอับแสง แขกขายโรตี อาบน้ำในอ่าง สร้อยทอง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ซื้อเต่า คนกำลังจะตาย คู คลอง แผนผัง ได้รับเงินบริจาค น้ำพุสวยงาม บรรพบุรุษ เถ้าแก่ ทะเล ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน แว่นตาเลนส์สีดำ มุ้งหมอน ธง จับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปลาหมึก ปีนรั้ว ที่พึ่ง เก้าอี้ ทอดผ้าป่า หลุม ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น แจวเรือ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไฟไหม้บ้าน ปลาเงินปลาทอง เรือล่ม แมวสีสวาท นักร้อง นาฬิกาปลุก ดัดผม หมู ปล่อยเต่า คนตกน้ำกำลังจะจม ผนังบ้าน สติ ได้กลิ่นเครื่องเทศ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม สัตว์เลี้ยงตาย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เดินเร็วๆ เป็นแผลที่คอ ตัวเองบ้า บุญ โรงพยาบาล โทรศัพท์ คดข้าวเย็นกิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขี่ควาย แมงป่อง ฐานพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดนดึงผม เอทีเอ็ม ดื่มสุรา ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ปล่องไฟ กระโปรง กระแสน้ำ ฤดูฝน น้ำหอม ทอดทิ้งครอบครัว มวย ฆ่ากระต่าย ทำกาแฟหก รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก นอนเล่นกลางดิน ผ้าพันคอ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กินเนื้อหมู ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ผึ้ง มีผู้นำม้ามาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM