ทำนายฝัน 'ปากเน่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ปากเน่า คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียเงินทองและของรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปากเน่า'

คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียเงินทองและของรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จอมปลวกกลางถนน แขก แมงป่อง ภูเขา หีบศพ ฟัก ฟองน้ำ โกนหนวด โบดำผูกเสาบ้าน เดินบนฟ้า อุ้มลูกหมา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม กินสายบัว ขวัญ ขอโทษ กอดกะเทย เปลี่ยนมุ้งใหม่ เดินทางไกล เล่นตะกร้อ เดินไปบนเนินเขา งูรัด ฟันปลอม จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภรรยาทิ้ง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สมุด ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สร้อยทองคำ ของเล่น คนรักได้รับบาดเจ็บ เดินช้าๆ ดาวอับแสง รุ้งกินน้ำ นักสืบ ชักลาก เพื่อนตาย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เวที นุ่งผ้าขาว คราส เฆี่ยนตีผู้อื่น มโหรี ร่องน้ำ เล่นการพนัน เงาะ เณรหน้าไฟ สถานีขนส่ง แมวสีขาว ดวงตรา จมูกแหว่ง ฆ่าศัตรู แข่งวิ่ง ฆ่าหมัด แขนหัก โต๊ะเขียนหนังสือ สามง่ามสำหรับแทงปลา โต๊ะทำงาน กำแพง นุ่งผ้าขาด พัด มวยผม สนามหญ้า ผัดหน้า แจวเรือ ล้มเหลว เดินอยู่ในป่า ขึ้นศาล งูเลื้อย นุ่งโจงกระเบน อรุณ ต้นไม้แห้ง บันไดกว้างๆ ท่าเทียบเรือ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เข่า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ผ้าพันแผล ช้างตกมัน เดินสะดุดหกล้ม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ลม พังประตู ทำแว่นตาแตก เข้าประตูไม่ได้ กรงนก เวทีมวย ดื่มยาพิษ รัฐประหาร ตุ้มหู พระปรางค์ โกนขนหน้าแข้ง เกา ช้อน ยิงนก บวม โต๊ะรับประทานอาหาร ต้นกัลปพฤกษ์ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน อาจารย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น