ทำนายฝัน 'ปากเปื่อย'

ฝันเห็น ฝันว่า ปากเปื่อย คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียเงินทองและของรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปากเปื่อย'

คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียเงินทองและของรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาชนะแตกร้าว เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง โบว์ดำผูกเสาบ้าน ดับตะเกียง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ฟักแฟง ปีศาจ ไม้พลอง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ จรเข้ มองดูเหว เก้าอี้ ประกันตัว มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ได้ตีกลอง ซักผ้า เพศสัมพันธ์ ไส้ไหลจากท้อง งมของ นกอยู่ในรัง กินกล้วย โรงพยาบาล นาเกลือ ถือกรรไกร กระโปรง คนถูกฉีดยา ขายตู้ ขายโต๊ะ เต้านม ปล่องไฟ นกพิราบ โคกินหญ้า ต่างหู เดินอยู่ในความมืด ดารา กางมุ้ง เท้าด้วน ความรักระหว่างคน 3 คน ผ้าแพร แก้ม เปลี่ยนมุ้งใหม่ ถีบจักรเย็บผ้า นั่งบนหลังนกกระเรียน สุนัขคาบหม้อ ปากเจ็บ จุดไฟ มือ ฝนหยุดตก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตกทุกข์ได้ยาก ขอทาน ปลอกหมอน ศัตรู คนรักได้รับบาดเจ็บ เดินไปตามท้องถนน สวมมงกุฎ จุฬามณี นกคุ่ม ก้อนหิน ผู้คุมนักโทษ ช่วยคน ขี่สุกร โซ่ ฝักดาบ ป่วยลงท้อง นอนบนเตียง หนีจากถ้ำ ฮก ลก ซิ่ว ไว้หนวดยาว ตะเพียน บุคคล ขี่โคเข้าเมือง ฉางข้าว ลวดหนาม ตัวเองเจ็บป่วย บัว ชนไก่ หนู เหยียบอุจจาระ เดินละเมอ ขาด้วน อวัยวะเพศ ออร์แกน ดัดผม ครีบปลา ขนนกสีขาว ทหาร ตัวเองร่ำรวย ฮองเฮา (ราชินี) แร้ง ซาบซึ้งใจ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ลูกจัน ถูกจี้ ภูเขาไฟ ท่าเรือ ถูกตัดศีรษะ ถูกเรียกตัวมาประชุม หมู ฌาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM