ทำนายฝัน 'ปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ปิดผนึกซองจดหมาย ฝันว่าปิดผนึกซองจดหมาย จะมีความมั่นคง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันว่าปิดผนึกซองจดหมาย จะมีความมั่นคง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนอยู่บนแผ่นดิน ตุ๊กตา จิ้งหรีด วิมาน ก้างปลาติดคอ รั้ว ต้นไม้เขียวชอุ่ม เข็มเย็บผ้า หมากรุก กุ้งมังกร เสื่อขาด หมัดกัด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน คนถูกฉีดยา เจ้าที่ ตาบอด ช้อนเงิน ลำคานเสียงฉาบ ประดิษฐ์ พริกไทย บิน (สูงขึ้น) ปีก ว่าว แมว หวีไม้ พระพิฆเณศ นกพิราบ ยิงปืน จระเข้ ติดเกาะ นกแก้ว ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ฉลองพระบาท คนเมา ดักนก นอนในมุ้ง นุ่งผ้าสีแดง หย่า งาช้างวางคู่กัน หลุม ครีบปลา มีดเหน็บที่เอว หงส์ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ลูกเห็บ จับกุ้ง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กลองโบราณ กางมุ้ง เครา เดินทางไปมหาสมุทร กฐิน ภาพยนตร์ แม่หม้าย ธรณีสูบ กระทะ ของหาย อิฐ เปลี่ยนเสื้อผ้า ตัวเองถูกฉีดยา อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เปลี่ยนมุ้งใหม่ ฏีกา คนกำลังเปลื้องผ้า กระจกแตก ท่าเทียบเรือ เบาะ วาฬ ตาชั่ง ทำน้ำหก เชือดคอสุกร ชนไก่ กินผลมะม่วงเปรี้ยว อยู่ในอาการผิดหวัง บัตรเครดิต จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กินข้าว กระดาษทิชชู หูแหว่ง ปม เจ็บปวดตามร่างกาย พระนาคปรก ถวายพระด้วยดอกบัว โรคร้าย ชู้รัก เผาขยะ น้ำเหลือง ทะเลทราย หญิงแต่งชุดสีขาว สวมเสื้อสีขาว ได้ยินเสียงกระซิบ ทอดสมอ เนกไท ฉีกจดหมายรัก มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ใบมีดโกน แต่งตัว โกศ งานบวช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM