ทำนายฝัน 'ปีก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีก ฝันว่าตัวเองมีปีกงอกออกมาและบินได้ ทำนายว่าจะได้รับข่าว ร้ายหรือมีเคราะห์หนัก เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรืออุบัติเหตุ ควร สะเดาะเคราะห์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีก'

ฝันว่าตัวเองมีปีกงอกออกมาและบินได้ ทำนายว่าจะได้รับข่าว ร้ายหรือมีเคราะห์หนัก เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรืออุบัติเหตุ ควร สะเดาะเคราะห์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำรวจ ทำแท้ง เป็นแม่ยาย ลูกประคำ เมฆกลางแดด สามง่ามสำหรับแทงปลา นั่งบนแคร่หาม ฝีขึ้นตามร่างกาย เวทีมวย หูเจ็บ สายสะพาย จันทร์ทรงกลด จับกัง ทราย ลับมีด ยกโทษ กะปิ โต๊ะหมู่บูชา ลวดหนาม โลงศพ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ขี่ควาย นั่งรถหรู ธรณีสูบ หน้าต่าง ผลักของหนัก เป่าขลุ่ย ท่าเทียบเรือ พระ เป็นไข้ มงคล ตกบ่อมีหนอน กฐิน แขก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ฝังทั้งเป็น หนอนไต่ตามร่างกาย ภรรยาเปลือยกาย ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ดื่มน้ำจากแก้ว หน่อไม้ ยกโทษให้ใครบางคน คำนับ นอนเล่นกลางดิน เกลือ กินผัก ดื่มนม คนอื่นทำพลาด คนขี้โม้ ถูกปีศาจไล่ เครา ขาเป๋ ถอยหลัง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล วันเกิด นักบวช บัตรเชิญ นอนเล่นกลางหาดทราย นอนกลางวัน ฝูงคนจำนวนมาก ออกจากบ้าน เห็นเหรียญสตางค์ ทอดทิ้งภริยา กรรไกร แข่งม้า จิ้งหรีด กำไลข้อมือ โบว์ดำผูกเสาบ้าน บุคคลที่มีชื่อเสียง กัลยาณิวัฒนา เลือดออกทางทวาร ขี่วัว แล้ว ตกวัว คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ใบมีดโกน ตัวเองแก่ มีเขาบนหัว คนถูกฉีดยา พูดกับกลุ่มชน รุ้งกินน้ำ กาน้ำร้อน ตะเพียน อาคันตุกะ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ไปยังเมืองนรก ฮัจญ์ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฝนหยุดตก ฟาก งูเห่า ฟ้อนรำ นกกระเรียน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทาเล็บ กระต่ายน้อย เกาทัณฑ์ ช่างแกะสลัก ไต่ลวด กำลังเล่นเฟสบุค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM