ทำนายฝัน 'ปีนป่ายภูเขา'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีนป่ายภูเขา ฝันว่าได้ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง คุณจะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างไว้จะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีนป่ายภูเขา'

ฝันว่าได้ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง คุณจะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างไว้จะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถนน จุดเทียน รถไฟฟ้า เล่นฟุตบอล ฮวงซุ้ย พวงมาลัยดอกไม้สด กองไฟ ถูกสุนัขเห่า พระสังฆราช ระย้า ต่อสู้กับปีศาจ ชนกระบือ ล้างบ้าน ถากไม้ กระดาษสี ใส่บาตร ถูกฉ้อโกง นั่งรถหรู รดน้ำต้นไม้ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถูกทรมาน นกคุ่ม เด็กนอนบนเตียง ซองจดหมายสีฟ้า จรวด พูดคุยกับคนต่างชาติ ใบลาน ปล้นสะดม บัตรเครดิต โฆษณา แผนผัง มีผู้นำม้ามาให้ ตกใจเพราะเห็นผี งานโกนจุก หมาเลียขา ปอด จูบสัตว์เลี้ยง ผู้หญิงชักมีด ช้อนเปื้อน จับเงิน เห็นรองเท้าเก่า มีด เห็นตากระจกสีขาว หมูกลายเป็นคน เงา หญิงชรา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กางร่ม กิ่งก่าวิ่งไปมา เหาะดั้นเมฆ ข้าวติดคอ ไก่ มือตัวเอง หายใจอึดอัด องคมนตรี ก้ามปู ย่างเนื้อ กินนก ขันตักน้ำ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด กินหัวสุกร แผ่นดินแยกออกจากกัน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนตายในบ้าน กระติกน้ำร้อน กระสือ หิ้วกระเป๋า หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ผ้าเช็ดหน้า ท่องเที่ยวในสวน เข็มเย็บผ้า เปียก ถูกทำโทษ สร้อยทอง หงอนไก่ พระพรหม ขอบฟ้า ทำนบ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ นักบุญ หมากรุก กระจกหลากสี เล่นการพนัน ความมั่งคั่ง กินอาหาร ร้องเพลง ฉุด โคลน นอนอยู่บนแผ่นดิน วิทยุ ต้นโพธิ์ ซาวข้าว นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ซื้อปลาทอง แฮนด์บอล เดินอยู่ในความมืด พร้า ของเล่น ตลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM