ทำนายฝัน 'ปีนป่ายภูเขา'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีนป่ายภูเขา ฝันว่าได้ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง คุณจะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างไว้จะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีนป่ายภูเขา'

ฝันว่าได้ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง คุณจะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างไว้จะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถังน้ำ แม่มด เมฆลอยนิ่ง อุ้มเด็กทารก แห่กฐิน ปราศจากอํานาจ ปัสสาวะ เครื่องดนตรี ผลักของหนัก ก่อสร้าง ประเทียบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คนบ้า นํ้าพุขนาดใหญ่ แพรพรรณ ป่วย ผลจันทร์ ( พืช ) หญิงเปลือยกาย ฮา ขวด แกงการู ขนตาร่วง จุดดอกไม้ไฟ เกาทัณฑ์ ขอโทษผู้อื่น หมอดูดูลายมือ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน งานวัด ตกเขา ธำมรงค์ ดม กางมุ้ง ขี้เถ้าในเตาไฟ ทิชชู ฉีกจดหมายรัก ขโมย เป็ดว่ายน้ำ นั่งราชรถ กิ้งกือ ทอดทิ้งครอบครัว ผ้าพันแผล เกลือ ขี่ช้าง หนี้สิน เก็บเงินได้ จานแตก มุ้งหมอน ไส้ไหลจากท้อง รถยนต์ ตาชั่ง ค้าขายต่างเมือง ผ้าสีขาว สวะ บาดแผล ก่อกองทราย เว็จ กินกล้วย ตัวเองร่ำรวย ถูกวิ่งราวทรัพย์ บ้านร้าง ตีเหล็ก ปีนเขา ชุดว่ายน้ำ เบ็ดตกปลา หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถ้วยชาม ถูกจี้ ผ้าแพร น้ำฝน ไว้ทุกข์ ฟาก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กระปุก ล้างเท้า กินพระจันทร์ ได้ยินเสียงกบ ถูกโกง ปืนใหญ่ ทำให้คนอื่นตกใจ งานแต่งงาน กรอด้าย สุริยคราส กรงนก กล่าวหา เอสเอ็มเอส ( SMS ) ถวาย กุ้งมังกร มิตรสหาย ไหว้พระราหู ยกยอ ผ้าโพกหัว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร นกกา ชายหนุ่ม ครก นักแสดง เสื้อผ้า สายรุ้ง ปล่อยนก เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM