ทำนายฝัน 'ปีศาจที่มีเขาและหาง'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีศาจที่มีเขาและหาง ฝันเห็นปีศาจที่มีเขาและหาง ความรักจะไม่ราบรื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีศาจที่มีเขาและหาง'

ฝันเห็นปีศาจที่มีเขาและหาง ความรักจะไม่ราบรื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โล่รางวัล เป็นใบ้ หิมะตกในฤดูร้อน พวงมาลา กำแพง กอดกะเทย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ใส่บาตร ขึ้นต้นไม้ กะปิ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เงา ของเน่าเสีย บอลลูนตก เมฆสีดำ ประตูที่ปิดตาย เรือโยง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ถังขยะ เฮลิคอปเตอร์ โกหก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น พระบรมรูป ถูกตี กินเนื้อไก่ งมปู สุนัข เม่น ต่อสู้กับสัตว์ร้าย บอลลูน จับหมู ฟังเทศน์ฟังธรรม บาดแผล ตัวเลข เก็บมุ้ง องค์พระ ตลับแป้งทาหน้า กรวยกรอกน้ำ เงาะป่า ประกาศข่าวการตาย ลูกเต๋า เอามือตบต้นขาตัวเอง ตะเกียงที่จุดแล้ว ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ต่อสู้ กระท่อมในป่า โอ่ง ทำนาได้ผลผลิตดี ฝ่าเท้า การทำผิดพลาด พูดกับกลุ่มชน ตำหนัก หนี้สิน จอบหรือเสียม ขี่นางโค ผ้าเช็ดตัว เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เลือกผัก ปราสาทเล็กๆ ขาหัก ถูกคนเตะ สูบบุหรี่ กิ้งก่า หมาเลียขา ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถูกยิงด้วยธนู แบกเสา ของเล่น สามเณร สวมเสื้อขาด แมวสีสวาท อุ้มลูกหมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถูกมัดมือมัดเท้า ขี่เสือ ได้ยินเสียงกลอง โจร ดื่มน้ำฝน เดินทางก่อนกำหนด วัด ฝนครึ้ม ต้องโทษ ลม ผนัง กินก้อนดิน กินถั่วต้ม พนมมือ เป็นโจทก์ในศาล จักรยาน จันทร์เพ็ญ ราชสีห์ แมลงภู่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ต้นไม้ หมูกลายเป็นคน แก้ม แดด ตบแต่ง รักชาติ นั่งเล่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM