ทำนายฝัน 'ปีศาจที่มีเขาและหาง'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีศาจที่มีเขาและหาง ฝันเห็นปีศาจที่มีเขาและหาง ความรักจะไม่ราบรื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีศาจที่มีเขาและหาง'

ฝันเห็นปีศาจที่มีเขาและหาง ความรักจะไม่ราบรื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไว้หนวดยาว ปากเปื่อย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ภูเขา แหวนทอง สัตว์เลี้ยงตาย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กีตาร์ เครื่องครัว ทำให้คนอื่นตื่น มะนาว คดข้าวเย็นกิน พ่อหม้าย ถล่ม คนขี้โม้ พระพุทธรูป แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ จับ คันศรหรือคันธนู ขี่วัว เกิดสงคราม ซื้อเต่า สร้อยข้อมือ ปล่อยปลาดุก ช่างแกะสลัก นอนบนฟูก ปีนป่ายภูเขา ถากไม้ คนแคระ ตกบ่อลึก สะพายย่าม เก็บผลมะม่วง มงคล ย่าง จมน้ำ กระปุก ฝี ตกใจเพราะเห็นผี เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง แร้ง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กิ๊บติดผม นกแสก หลงทาง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง รถพยาบาล บ้า ผ่าท้อง ท้องเดิน ศัสตราวุธ แขนขาด มีหลายหู ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ จับผีเสื้อ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กระป๋องนม คบคนพาล ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด โทษ ร่างกายตัวเอง ใบไม้ สร้อยทองคำ ข่าวดี รัฐประหาร ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ตะเกียง คนตกน้ำกำลังจะจม ตัวเองกลายเป็นนก เดินลุยกองไฟ เกา ได้ยินเสียงกระซิบ ปลูกต้นไม้ ปืนใหญ่ ตุ้มหู เท้าขาด ตัวเองตายไปแล้ว ทอดสมอ ถอดรองเท้า ทะเลสาบ ถูกมัดด้วยเชือก นักประพันธ์ ทิชชู พระพิฆเณศ สวมชุดเจ้าสาว คุก ตะราง ถูกกรรโชกทรัพย์ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ผู้หญิงตั้งครรภ์ เครื่องบินตก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร หีบปิดอยู่ จูบคนรัก ช้างตกมัน เป็นแผลที่คอ โจรสลัด ปลอบโยน คิ้วตัวเองดกดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM