ทำนายฝัน 'ปีศาจที่มีเขาและหาง'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีศาจที่มีเขาและหาง ฝันเห็นปีศาจที่มีเขาและหาง ความรักจะไม่ราบรื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีศาจที่มีเขาและหาง'

ฝันเห็นปีศาจที่มีเขาและหาง ความรักจะไม่ราบรื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บริโภค หมากรุก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฝนหยุดตก หนังสือ พระปรางค์ ไถนา ของเน่าเสีย จมูกหาย ภาพยนตร์ ไฟนรก บ้านเก่า เป่าลูกโป่ง ขับรถยนต์ ฮวงซุ้ย นก ผัก นาเกลือ เตียง แร้ง ฟันหลุด กรวยจราจร กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ฉมวก อาหารบูดเน่า สู้กับเสือ แล้วชนะ จับก้อนกรวด ก้อนทราย ไฟไหม้ต้นไม้ นุ่งผ้าใหม่ จับปลา รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กวาด แตกร้าว เขี้ยวสัตว์ น้ำพุที่พุ่งสูง จน อุ้มลูกสุนัข เจ้า ทวด ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กะเหรี่ยง ดวงอาทิตย์ทรงกลด ลิฟต์ รถยนต์ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตู้ กรวยกรอกน้ำ เงาะ ร้องเพลง เห็นคนเปิดประตู กกลูก สวะ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตะเพียน ผ้าขาว อยู่ในอาการเร่งรีบ ยารักษาโรค ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ข้าวเปลือก นกต่อสู้กัน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ดมกลิ่นดอกไม้ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ขัน จองหอง ฝน น้ำตก ถูกเปลื้องผ้า ญาติทำความผิด แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ขบวนแห่ ประกายไฟ ที่นอน อุ้มเด็กทารก ทอดทิ้งครอบครัว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ขวาน ขี่สัตว์ ธง วิ่ง หุ่นยนต์ ทอผ้า มองนํ้าตกตามลำพัง มองดูเหว ห่มผ้า อินทรี ได้เสื่อใหม่ กระโดดจากที่สูง ปลิงหลายตัว กระจก ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หมากัด คูคลอง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ปล่อยออกจากคุก ปราศจากอํานาจ คราด ท่อนซุง ศรีนครินทราบรมราชชนนี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM