ทำนายฝัน 'ปีศาจหลายตน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีศาจหลายตน ฝันเห็นปีศาจหลายตน จะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ระทม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีศาจหลายตน'

ฝันเห็นปีศาจหลายตน จะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ระทม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระโดดจากหน้าต่าง กางเขน ฮวงซุ้ย สามีตาย บันได ชู้รัก โคลน ดีใจ ธงชัย หุ่นยนต์ ถูกฉ้อโกง หน้าต่างพัง ยักษ์ น้ำผึ้ง ภรรยาเอาน้ำมาให้ หมู กินเนื้อย่าง คราด มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ขนม อาบน้ำในมหาสมุทร ตู้รับจดหมาย ยันต์ ศีรษะ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถูกตะปูตำเท้า อาบน้ำ ฟ้าแลบ พระ สุนัขหอน ดอกซ่อนกลิ่น เดินขึ้นที่สูง มงคล ทารกดูดนมคุณ คนรักหรือคู่รัก ตาย ปัสสาวะ นาฬิกาปลุก ผมร่วง ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ยิงกา ถูกผีหลอก ใช้กระเทียมทำอาหาร เปลี่ยนเสื้อผ้า องคมนตรี เต่าทอง หลงป่า ลิฟต์ งา ละทิ้งบ้าน เมฆสีขาว โจรสลัด แบกเสา ขายของ เงาะป่า ลมหายใจมีกลิ่นหอม ตกทุกข์ได้ยาก ตัวเงินตัวทอง เด็ก เครื่องขยายเสียง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สินบน เก็บกวาดบ้าน หมัดกัด เดินทางกลางทะเลทราย กระโปรงเก่า คอกหมู หน้าอก ฝาด ฟัน ตะกร้าหวาย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ฝาแฝด จีวร กินไก่ แบกหีบ ที่พึ่ง ผมถูกตัดให้สั้น แกะเปลือกหอยรับประทาน นั่งเรือ บันไดสูง บิน (สูงขึ้น) ถุงใส่เงิน พายเรือกับคนอื่น ผ้าม่าน ธนาคาร ปลูกต้นไม้ พนมมือ เหยี่ยว เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ พวงมาลา ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เฆี่ยนตีผู้อื่น ขนมเข่ง จำเลย กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ซองจดหมายสีฟ้า กล่องดนตรี ขวดยา ช้างไล่กวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM