ทำนายฝัน 'ปีศาจหลายตน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปีศาจหลายตน ฝันเห็นปีศาจหลายตน จะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ระทม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปีศาจหลายตน'

ฝันเห็นปีศาจหลายตน จะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ระทม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงเท้า สำลี จับปลาตะเพียน ทำแว่นตาแตก พืชผัก พระสถูป กระเป๋า ฆ่าสุนัขบ้า นกยูง กระโปรง ปอก จับกระต่าย ตัวเองเป็นกรรมกร นกขมิ้น อิฐ เลือกตั้ง ขวาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตกทะเล ปลูกต้นไม้ ยกยอ ลายมือ ดม เมฆกลางแดด อทิตยาทรกิติคุณ ใส่ต่างหู หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เรือแล่น ทอดผ้าป่า แตกร้าว สารภาพต่อหน้าเพื่อน ผึ้ง เรียก ตัวเองถูกประหาร นำพัดมาโบกตามร่างกาย ประกายไฟ จับกุ้ง เซิ้ง พลักก้อนหิน นั่งเรือ คนรักนอกใจ กินเฉาก๊วย เจ้า น้ำหอม ท้องเสีย สามีตาย โค่นต้นไม้แก่ ซื้อเต่า อยู่ในอาการผิดหวัง ทุ่งโล่ง นกกระจอก คนมีเขา ฤดูหนาว หญิงเปลือยกาย ลากเกวียน ได้ยินเสียงกบ โง่ ตกเขา ปลูกกล้วย ตบแต่ง ถุงเงิน ถุงทอง ผักที่ยังคงปลูกในดิน เจ็บปวดตามร่างกาย หวีงา เลือกผัก บริโภค แฟนนอกใจ เตียง ซองบุหรี่ ญาติเสียชีวิต กองกระดูก ไม้ไผ่ ตัวเองบ้า ทองคำก้อน สร้อยทองคำ อยู่ในถ้ำ จานชาม ลาภ ย้อมผม กรวยจราจร ซื้อปลาหมึก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ทอผ้า ลูกๆ ทำความผิด โกนผม ขบวนแห่ศพ เอามีดฟันเท้าตัวเอง หมู ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า โต๊ะเขียนหนังสือ พระจันทร์ แข่งม้า โครงกระดูก การรับรางวัล พู่กัน รวงข้าว ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ครกสาก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด สวมเสื้อสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM