ทำนายฝัน 'ปี่'

ฝันเห็น ฝันว่า ปี่ ฝันเห็นปี่ คุณกำลังจะพบเรื่องเศร้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปี่'

ฝันเห็นปี่ คุณกำลังจะพบเรื่องเศร้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอดทิ้งลูกๆ ของหวาน ธารน้ำตก ถังน้ำ ดื่มน้ำ แหวน ช่วยคน เสาเรือน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กินเต้าหู้ จูบ ลูกแก้ว บัตรเชิญ มังกร ฟันโยก ฝี จรเข้ เดินอยู่กลางทุ่งนา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ปีก จอก เครื่องร่อน ปีนรั้ว ฟัน ขวด เทวาลัย ฝาเรือน ทำตัวเองบาดเจ็บ ลูกปัด ตัดหัว คนแปลกหน้า กรวยจราจร ก้างปลาติดคอ ทอดสมอ สังข์ อยากตาย ให้หวีคนอื่น เพศสัมพันธ์ มดรุมเป็นกลุ่มๆ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เดินอยู่ในป่า พระพรหม กระทะ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย งูเขียว ขนมเข่ง ถูกขัง พูดโทรศัพท์มือถือ เพลิง เลี้ยงกุมารทอง ราชา กินก้างปลา กระจก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ขอโทษผู้อื่น ทารกดูดนมคุณ ตัวเองมีปีก ปีนป่ายภูเขา ถูกฉุด โครงกระดูกมนุษย์ กลืนเมฆ ขบวนแห่ พัด บ้านร้าง รังนก หน่อไม้ ต่อสู้กับปีศาจ มวยผม กระติกน้ำร้อน ตะโพน จิ้งจก มีหลายหู หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ใช้ยาเสพติด ปัดกวาดฝุ่น ถูกต่อต่อย ทำแท้ง ออกจากบ้าน กล้วยแขก ไฟนรก ถูกปีศาจไล่ บัวหลวง นั่งจับเจ่า ผักที่ยังคงปลูกในดิน เดินกะโผลกกะเผลก เขียด กระโปรงใหม่ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ถวาย ฝาหม้อตกลงพื้น งูเผือก จมูก เดินเร็วๆ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ คบคนพาล กระรอก ทหารยิงปืนใหญ่ หญิง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นิล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM