ทำนายฝัน 'ปี่'

ฝันเห็น ฝันว่า ปี่ ฝันเห็นปี่ คุณกำลังจะพบเรื่องเศร้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปี่'

ฝันเห็นปี่ คุณกำลังจะพบเรื่องเศร้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กะเหรี่ยงคอยาว เกลียดคนต่างชาติ ทาแป้ง ขนทรายเข้าวัด กะโหลก ตาบอด ทำนาเกี่ยวข้าว รับประทานเครื่องเทศ เชือก ทำตัวเองบาดเจ็บ หญิงชู้ กล้องยาสูบ ธุลี ไทร ตำรา ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ให้รางวัล ฟ้ายามเมฆครึ้ม ออร์แกน ผมร่วง เข้ารับการผ่าตัด ฟันล่างหัก งาช้างวางคู่กัน ถ้วยกาแฟ สูบบุหรี่ ชงชาถวายเจ้าที่ ฝักดาบ คัมภีร์ ถูกข่มขืน ฆ่าผึ้ง ถูกตำหนิ เดินทางไกล ขี้ น้ำพุ ดับกองไฟ เห็นคนโดนแทง ปอ ขวาน ความผิด ขึ้นบันได ขึ้นเขา ก้างปลา คลอดลูก กระแต ฝนตกปอยๆ เทศน์ คนเกี่ยวข้าว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ตกใจจนสะดุ้ง นกอินทรี ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ แมลงภู่ ข้าวสาร เลื่อยไม้กระดาน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น โคไล่ขวิดคน หัตถกรรม มาลัยดอกไม้ นอกใจแฟน จมูก ม้าสีขาว ถุงใส่เงิน ถูกผีหลอก เห็นกองไม้กระดาน ช่อดอกไม้ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ทอดแห นกกาเหว่า ค่ำมืด ไฟฟ้า ม้าสีดำ รั้ว ถนน ถุงเท้า ไพ่ นุ่งผ้าสีชมพู กระเป๋าเงิน ดอกมะลิ หูขาด ลาวาภูเขาไฟ วัวควาย ฟูก บวชชี หมีกัด โลกแตก นัยน์ตา ขาด้วน พระเจ้า แป้ง แข่งวิ่ง ดวงอาทิตย์ตก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฆ่าผีเสื้อ กินผลไม้ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ดิน กกไข่ ซ่อมแซมรั้วบ้าน นํ้าพุขนาดใหญ่ ฟันปลอม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM