ทำนายฝัน 'ปืน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปืน ฝันว่าปืนหรือได้ยิงปืน ทำให้ต้องหวาดเสียวตกใจ ทำนายว่า หากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หากเป็นชายจะมีชื่อเสียงและมี วาสนาดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปืน'

ฝันว่าปืนหรือได้ยิงปืน ทำให้ต้องหวาดเสียวตกใจ ทำนายว่า หากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หากเป็นชายจะมีชื่อเสียงและมี วาสนาดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป็นแผลที่คอ โจรปล้นบ้าน ร้องเพลง นกแขกเต้า สุรา กระรอก ปลวก พูดคุยกับเจ้านาย ภาพ เสือตาย กินผลไม้ สกปรก ถังน้ำ ปลิง กะเหรี่ยงคอยาว ทิชชู ใบลาน มรกต เครื่องขยายเสียง เชือก ยา ขี่ราชสีห์ เดินขึ้นภูเขา ดวงอาทิตย์ขึ้น หนังสือ ช่างไม้ ถวายพระด้วยดอกบัว จานชาม น้ำพุขนาดใหญ่ ตัวเลข จับขโมย ประหาร ธรณีสูบ ขึ้นศาล ช้อนเปื้อน เข้ารับการผ่าตัด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว สวมเสื้อสีเหลือง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผู้นำม้ามาให้ ดู pornhub โกนผม ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ประตูบ้าน ม้าเตะ ลูกๆ ทำความผิด ผู้หญิงพายเรือ ตกหลังม้า ประหารคนรัก กวนอิม กก หน้าต่าง คนร้องไห้ กรงนก เป็นคนผอมบาง ขาหัก ผึ้งบินรอบรังของมัน วิชา เงินหาย กระต๊อบ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง แมวตาย สวมเสื้อขาด ฟุตบอล สามเณร ปอก ขโมย ตาชั่ง พี่น้อง นั่งราชรถ แผ่นดินไหว ได้เป็นเจ้าสาว คนตายในบ้าน ทำให้คนอื่นตกใจ ผลจันทร์ ( พืช ) นั่งบนเสื่อ ดาว นกร้อง จันทร์เพ็ญ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น บ้า สีฟ้า รังผึ้ง เครื่องแต่งกาย มัคคุเทศก์ สร้อยข้อมือ เชิงตะกอน เสื้อใหม่ ลิง มีดเหน็บที่เอว ฝังทั้งเป็น ปราสาทเก่าแก่ นุ่น กาน้ำร้อน หาบอุจจาระกลับบ้าน แคร่หาม เขียนหนังสือ ถูกวิ่งราวทรัพย์ โครงกระดูกมนุษย์ ความมืด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM