ทำนายฝัน 'ปืนใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ปืนใหญ่ ฝันถึงปืนใหญ่ ความรักจะมีอุปสรรค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปืนใหญ่'

ฝันถึงปืนใหญ่ ความรักจะมีอุปสรรค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศิลา เชิงเทียน กองไฟ ฉุด ถลกหนัง บ้านตัวเองสวยงาม ฆ่าควาย รางรถไฟ ศิลปิน มาลี ปลอบโยน โคเข้าบ้าน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ผู้หญิงพายเรือ วอ เดือน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง รักตัวเอง ดัดผม ปลาทองที่ตายแล้ว ตัวเองตายไปแล้ว แต่งตัว พระเจ้า ญาตินํ้าตาตก พระธาตุ ฝี สร้าง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เห็นถนนที่ขรุขระ ได้เป็นเจ้าบ่าว โทรศัพท์ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เมือง กำไลข้อเท้า ข้าวติดคอ ปลอกหมอน งานมงคล ปี่ มีคนเกลียด จับปิ้ง จาระบี ดารา หญิงโสเภณี รักเพื่อน ไม้ขีดไฟ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด สิริภาจุกาภรณ์ ขโมยทรัพย์สมบัติ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ชาวประมง จอบหรือเสียม มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ดอกกุหลาบ โดด กลางคืน องคมนตรี ฝันเห็นนํ้าวน ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ซอ ธนบัตร เครื่องจักรไม่ทำงาน เชิงตะกอน กอดรัด น้ำตา ผูกปมเชือก ตู้ไปรษณีย์ ฮอกกี้ ของเล่น ยืนบนลังไม้ ภาพยนตร์ ฤกษ์ดี ถากไม้ คนตาย ขวาน มือ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ คนกำลังเปลื้องผ้า มีเขาบนหัว กาน้ำ มุดรั้วลวดหนาม ข้อเท้าแพลง กะปิ โต๊ะเขียนหนังสือ ย้ายบ้าน มองดูเหว หนาม ถ้วยชาม หมาตาย ประตูบ้าน ภรรยาเปลือยกาย เมฆสีแดง หมูกลายเป็นคน อมตะ ปล้น ค้าขายต่างเมือง กินขนม ระย้า ทอดทิ้งภริยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM