ทำนายฝัน 'ปู'

ฝันเห็น ฝันว่า ปู ฝันว่าได้จับปูหรือกินปู ทำนายว่าถึงจะได้โชคลาภ แต่จะได้ ไม่มาก จะมีคนอื่นมาคอยแบ่งปันเอาไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปู'

ฝันว่าได้จับปูหรือกินปู ทำนายว่าถึงจะได้โชคลาภ แต่จะได้ ไม่มาก จะมีคนอื่นมาคอยแบ่งปันเอาไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง นกอยู่ในรัง ไฟไหม้ผม เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว แร้งเกาะหลังคาบ้าน ตู้กับข้าว ดวงตรา ประกาศข่าวการตาย เล่นการพนัน แมวดำ จานชาม สังข์ ขี่โคเข้าเมือง ถูกวิ่งราวทรัพย์ แมลง ขัดแย้ง ตามทวงหนี้ กางร่ม ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กำไลข้อมือ ช้างเหยียบ เมือง คนตายในบ้าน ลูกเต๋า ทำโรตี ทำนาย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ สัปเหร่อ แสง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ บวงสรวง ตัวเองเป็นกรรมกร น้ำพุขนาดใหญ่ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ชอล์ก รักกับนักบินหญิง วาฬ ดึงเชือก สุกร ถั่ว แทง ขี่ราชสีห์ สารภาพต่อหน้าเพื่อน น้ำหอม เครื่องครัว ตรอกซอกซอย เก็บมุ้ง ปีนเขา ดิน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด หมีทำร้าย ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เสื่อไม้ไผ่ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กินผัก ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เป็นคนปรุงอาหาร ผัก เลื่อย ตัดผม มะพร้าว แข่งวิ่ง กินขนม สวรรค์ แหวนแต่งงาน กษัตริย์เสด็จมาหา กินปลาหมึก นักประพันธ์ สาดน้ำ สร้อยทอง ปู การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ซาวข้าว ท่อนซุง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ตะกร้าไม้ ฝาแฝด ทหาร โค่นต้นไม้แก่ ย้อมผม สระผม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เอสเอ็มเอส ( SMS ) นกยูงรำแพน ลากสัตว์ คบไฟ เช็ค ( Cheque ) เล่าเรื่องตลก ฝีขึ้นตามร่างกาย ซื้อปลาหมึก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ดอกบานไม่รู้โรย ได้ยินเสียงดนตรีไทย ทอดทิ้งภริยา คนขี้โม้ ถูกสวมกุญแจมือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กินเนื้อวัว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM