ทำนายฝัน 'ป่วย'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่วย ฝันว่าเจ็บป่วยมีโรคภัย ทำนายว่าจะเกิดความยุ่งยากจากญาติ พี่น้อง มีปัญหาในเรื่องอื่นๆ ไม่ควรเสี่ยงในเรื่องใดในช่วงนี้ ควรทำบุญ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่วย'

ฝันว่าเจ็บป่วยมีโรคภัย ทำนายว่าจะเกิดความยุ่งยากจากญาติ พี่น้อง มีปัญหาในเรื่องอื่นๆ ไม่ควรเสี่ยงในเรื่องใดในช่วงนี้ ควรทำบุญ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระจันทร์ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ญาติ กินอุจจาระ ฝั่ง แจวเรือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เล่นฟองสบู่ หวีไม้ ยิงปืน ลูกเห็บตก โบว์ดำผูกเสาบ้าน ไฝ สัมผัสกรวดทราย กงจักร ซักผ้าขี้ริ้ว กัดลิ้น ความลับ นกกาเหว่า งม ถูกน้ำร้อนลวก เอสเอ็มเอส ( SMS ) ใยแมงมุม นาข้าวรกร้าง ซื้อปลาหมึก เจ้าบ่าว โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เบี้ย ขอนไม้ เปลหามคนเจ็บ ยอดโดม นำตาข่ายไปดักสัตว์ สวมเสื้อสีดำ นั่งเรือ เดินทางก่อนกำหนด โครงกระดูกมนุษย์ เวียนเทียน ตู้กับข้าว เจว็ด วัด มีด หวีผม งูขดเป็นวงกลม เดินหลงไปในป่าละเมาะ บัตรเชิญ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เครื่องครัว ฝี เดินไปบนเนินเขา ค้างคาว สนามกีฬา สายนาฬิกาข้อมือขาด ข้อมือหัก ทารกดูดนมคุณ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ดวงอาทิตย์ทรงกลด พลับพลา ปล่อยนกกระเรียน ผลไม้ ถ่ายรูป แขนหัก กลัว ขาขาด เกา กล้วย ฝาหม้อตกลงพื้น แต่งตัว ยกทรง ตัวเองถูกธรณีสูบ เหยียบอุจจาระ ฟืน จาน บวชพระ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กระท่อมริมทะเล คดข้าวเย็นกิน เมฆสีเลือด ลิฟต์ นกยูงรำแพน แกงการู การตายของเพื่อน ขอทาน ร่างกายตัวเอง ประดิษฐ์ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ จับปลาตะเพียน ญาติทำความผิด เก็บเกี่ยวข้าวในนา กกไข่ ถูกคนเตะ ผู้ชายผมยาว วงล้อกำลังหมุน หูแหว่ง งานแต่งงาน คลื่นน้ำ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง แกะ หอยที่มีเนื้อเต็ม ปิดผนึกซองจดหมาย เดินอยู่ในสุสาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM