ทำนายฝัน 'ป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่า ฝันเห็นป่า คุณจะปวดหัวในเรื่องเงินๆ ทองๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่า'

ฝันเห็นป่า คุณจะปวดหัวในเรื่องเงินๆ ทองๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อง ตกจากที่สูง ถ่านไฟ กอดกะเทย หมากัด ปฏิเสธการดื่มเหล้า ภาษา ปรบมือ อดทน ภรรยาเอาน้ำมาให้ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ธง พระวิหาร ถุงน้ำร้อน ตลาด ถูกข่มขืน ลูกจัน สมอเรือ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย คดีฟ้องร้องกัน ศพ บิน (ตกลง) แผล ซื้อเต่า แมลงปีกแข็ง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ผ่าท้อง โทรศัพท์ กระดาษข่อย เดินทางไกล กระต่ายวิ่ง สาก หวีหัก ทารกดูดนมคุณ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ประกายไฟ ป่าช้า เสื้อครุย ออร์แกน ตะเกียง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ดำน้ำ รถเข็นศพ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ทาก ชะนี ดื่มยาพิษ มาลัยดอกไม้ ภิกษุณี เพื่อนที่ตายไปแล้ว ผักกาด ขี่โคอศุภราช ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ราหู กระบอกไม้ไผ่ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ความรังเกียจ เสี้ยนตำเท้า นาข้าวรกร้าง เที่ยวบ่อนการพนัน เงินโบราณ เด็กกำลังดูดนม นอนในเรือ ถ่อเรือ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ลายแทง หาบขี้กลับบ้าน กระบอกสูบลม มีหลายหู ปลูกบ้าน ถ้วยรางวัล กัดคน เสวียน ไหว้เจ้า ยอดโดม แขก ค้างคาว ช้อนเปื้อน แคร่ ตกใจ นกนางนวล ตะปู วัง เดินทางไปวัด การทำผิดพลาด เห็นกล้วย จับลูกเสือ หญิงชรา คนตกน้ำกำลังจะจม เต้าหู้ กางมุ้ง เป็นบ้า ไข่เป็ด ชกต่อย ปี่ แมงมุม ฟันดาบ ได้สวมแว่นตาดำ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ทาสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM