ทำนายฝัน 'ป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่า ฝันเห็นป่า คุณจะปวดหัวในเรื่องเงินๆ ทองๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่า'

ฝันเห็นป่า คุณจะปวดหัวในเรื่องเงินๆ ทองๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ท่อน้ำ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง สวมเสื้อสีดำ มงคล อยู่ห่างไกลจากครอบครัว พระสังฆราช กีฬา โอ่ง ฮาเร็ม เสาเรือน บ้านเก่า ปลา สามีตาย ถูกแทง ฟักแฟง ตราสัง เครื่องแบบตำรวจ เช็คเด้ง รักใครบางคนมากๆ ถ้ำมืด รถเข็นศพ ถวาย บัตรเครดิต ฝักดาบ ดิน อนุสาวรีย์ เชือก เผาไม้กระดาน อยู่ในกระท่อม ฝูงกบ จำนวนมาก ดื่มน้ำจากแก้ว กัลยาณิวัฒนา บ่อน้ำ ช่างปั้น ชี อยากตาย ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ม้านั่ง ถูกตี ดึงเชือก ประตู กินกล้วย แผ่นดินแยกออกจากกัน ลักขโมย กระถาง กลองโบราณ ฝี สติ กระดาษเปื้อนหมึก สวมมงกุฎ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แมลงวัน กล้องยาสูบ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตัดผม มดเต็มบ้านเมือง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ข้าวเปลือก เครื่องพิมพ์ดีด อดทน แปรงฟัน พายเรือตามลำพัง ภรรยาเอาน้ำมาให้ ผู้หญิงโพกผ้า มีขาเดียว เพื่อนตาย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เปลี่ยนเสื้อผ้า ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ แสงบนท้องฟ้า ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เครื่องจักรไม่ทำงาน เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ผ้าพันแผล ขิม ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย แพทย์ เกาหัว เวียนเทียน ผ่าท้อง เข้าไปในโรงพยาบาล ถ่ายขี้ แฝด เข้าประตูไม่ได้ เลือดไหล เครื่องบิน ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำให้คนอื่นตื่น แผ่นดินไหว มงกุฎ เพชรรัตนราชสุดา บ้า ฆ่าผึ้ง จุดไฟแล้วดับ ข้าว มีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM