ทำนายฝัน 'ป่าไผ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่าไผ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่าไผ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มรดก ฤกษ์ดี รถเข็นศพ ผึ้งมากมาย ท่อน้ำ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ตะกร้าพลาสติก โถส้วม ก้อนหินตก ภูเขาไปกำลังระเบิด กะเหรี่ยง ตกทุกข์ได้ยาก หิมพานต์ (ป่า) ไผ่ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ช้าง ขโมยเงิน ธงชัย สละราชสมบัติ ดำน้ำ กระหายน้ำ ฟันโยก ขลุ่ย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กัลปพฤกษ์ ขนม โรคร้าย ประตูที่ปิดตาย กระจาด ฉัน ( กิน ) ต้นไม้แห้ง โยงเรือ ดวงอาทิตย์ตก ดื่มน้ำ เวียนเทียน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตัวเองเป็นคนวิกลจริต อยู่ในอาการผิดหวัง เลี้ยง ถูกเปลื้องผ้า ภาชนะแตกร้าว ดาว ซื้อของโบราณ เวทีมวย งานมงคล เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย กระถางสามขา จูบ รัศมี ฆ่าผีเสื้อ ถอนผมหงอก เม่น บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น หนี้สิน ของที่ระลึก ปะชุน งูเหลือม เครื่องเรือน เมายา ท้องเดิน ราวตากผ้า ถูกตีหู เครื่องร่อน เลิกกับแฟน อดตาย มดเต็มบ้านเมือง พระพิฆเณศ กระติกน้ำร้อน ตำหนัก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กินเนื้อหมู ตาชั่ง นักสืบ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หญ้า ผู้ชายผมยาว พวงมาลา ม่านกั้นกำบังสายตา นั่งอยู่ในกองขี้ พานทอง พระพรหม ชนไก่ ดึงเชือก ได้ยินเสียงกลอง นั่งนับลูกประคำ เต้านม หน้า สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น วิวาท ยอดตึกสูงทรงกลม จุดไฟแล้วดับ แมวข่วน ดวงอาทิตย์ขึ้น ซองจดหมายสีขาว จมน้ำ จับหนอน ถูกข่มขืน นกกำลังจิกกัน แบกหาม ท่อนซุง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM