ทำนายฝัน 'ป่าไผ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่าไผ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่าไผ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตลับแป้งทาหน้า กองดิน นั่งรถไฟ มีปากเสียงภายในครอบครัว รบชนะ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทางม้าลาย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ถูกทรมาน ขี่ช้าง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น โฉนดที่ดิน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นกแก้ว เห็นกระดุม ฉุด งง จิ้งจก ถัง คนรักได้รับบาดเจ็บ ดับเทียนชัย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เกาทัณฑ์ ตราสัง ผ้าเช็ดตัว เปลี่ยนมุ้งใหม่ ห่านฟ้า กุ้งมังกร ฮิปโปโปเตมัส นกคุ่ม ย่างเนื้อ ซองจดหมายสีแดง บัตรเชิญ ตกจากดาดฟ้า ต้นไม้เหี่ยวเฉา นุ่งผ้าขาว ญาติเสียชีวิต ขี่ควาย ทำกาแฟหก นอนบนพื้นน้ำ คูคลอง ความดีความชอบ ฆ่ากระต่าย ศาลา แขน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เสวียน การสร้างโบสถ์ ศาลพระภูมิ เก็บมุ้ง ขนตาร่วง กินเนื้อไก่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ขนมเข่ง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ดอกมะลิ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เดินขึ้นที่สูง นุ่งชุดขาว เดินบริเวณวัด เฒ่าหัวงู ยุง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย หลงทาง เห็นประตูปิด ตกกองไฟ ข่าวดี นอนบนกองฟาง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง สติ ฆ่าผึ้ง ภรรยาตาย จักรพรรดิ นาฬิกาข้อมือเสีย แร้งกินซากศพ เกลียดคนอื่น วัวควาย เรือล่ม นกกระจิบ กระจาบ แม่ชี สำลี ปิดผนึกซองจดหมาย ตาหลายคู่ ล้างเท้า กษัตริย์ เสียสติ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ได้กลิ่นของบูดเน่า มาลัย สวมแหวน ภรรยามีครรภ์ ไฟ น้ำท่วม ดารา ตะขาบกัด อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ปฏิเสธการดื่มเหล้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM