ทำนายฝัน 'ป่าไผ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่าไผ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ป่าไผ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เก็บของมีค่าได้ ยิงกา กระดานดำมีข้อความ ปริญญาบัตร อาบน้ำ นักสืบ ลูกประคำ หม้อ เสื้อกันฝน กงเกวียน รบกวน มาลัยดอกไม้ กองทัพ เดินขึ้นภูเขา ตัวเองเป็นคนวิกลจริต สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสื้อขนสัตว์ ขโมยเงิน ไกด์ ฐานพระพุทธรูป มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน รถบรรทุกศพ ที่ฝังศพ โค่นต้นไม้แก่ ฝูงกบ จำนวนมาก ขาเป๋ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น คราส กำแพง ถอดรองเท้า แจกันคู่ ตีผึ้ง สร้อยทอง เมฆสีเลือด ปลูกบ้าน นกอินทรี สัปเหร่อ ความร่าเริง ดม บัว เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เชือก ล็อกประตู สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ มหรสพ เวที ปรบมือ ก้ามกุ้ง แดด ขนมปังกรอบ ทุ่งนา กินผัก นกพิราบ กุญแจ น้ำมันก๊าด ปั่นด้าย เพื่อนที่จากไปไกล ชกต่อย ซื้อเต่า กระบือ บริโภค หัวเราะ สุกรตายเอง ชุดว่ายน้ำ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ถูกเสือกัด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ร่มกางอยู่ ตั้งท้อง เล่นตะกร้อ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ลา ( สัตว์ ) คลอดบุตร ไส้ไหลจากท้อง ถ้วยรางวัล พร้า กัลยาณิวัฒนา ผ้าสีดำ ภรรยาตาย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เงา แมวข่วน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ตะไกร โฉนดที่ดิน ลูกเต๋า ทะเลาะกับภรรยา เรือนแพ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ การตายของเพื่อน นํ้าวน ต่างหู ล้างเท้า กินเนื้อเป็ด ทัพพี ซื้อปลาหมึก หน้าต่าง กล้วยไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM