ทำนายฝัน 'ป่าไผ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่าไผ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่าไผ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวชภิกสุนี ขาเป๋ มีดเหน็บที่เอว ปลูกต้นไม้ จูบ ถูกขัง ไฟไหม้ผม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กัลยาณิวัฒนา ต้นไม้เหี่ยวเฉา ของกำนัล ผู้หญิงชักมีด ตามทวงหนี้ ฉลาม ช้อนเงิน ม้านั่ง งง ลำน้ำ ขันตักน้ำ พูดคุยกับเจ้านาย ถูกฉุด ถูกตี งานมงคล เชือดคอสุกร สวมแหวน กระดุมหาย พวงมาลัยดอกไม้แห้ง อุ้มลูกสุนัข ฟันดาบ โกนผม ศาลเจ้า ส้มตำ กระดาษเช็ดมือ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน นอนในมุ้ง เฆี่ยนตีผู้อื่น มาลัยดอกไม้ วัด ผ้าฝ้าย แมวสีขาว โคกินหญ้า ตลับแป้งทาหน้า ขี่โคเข้าเมือง หมา ถูกตัดขา ขุดถ่านหิน ผักกาด สวมชุดเจ้าสาว ฟ้าที่สดใส คนมุงซื้อขาย โกรธ ฤกษ์ดี เครื่องแต่งกาย โลกแตก ธุลี เจ้านาย เปลี่ยนเสื้อผ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เครื่องบินบังคับ กังวล อุ้มเด็กทารก ฉี่ ช้องผม อมตะ ไก่ชน ทหาร เพชรรัตนราชสุดา พรวนดิน กงจักร ตกเลือด โคเข้าบ้าน ถูกตะปูตำเท้า นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปลวก สายสะพาย ตบแต่ง ตบมือ ตกต้นไม้ ตกปลากับญาติ บุพการี ไฟไหม้ป่า ต่อสู้ ทัพพี มะลิ ฝันว่าส่งพัสดุ ทะเลที่เงียบสงบ ดำน้ำ ฤกษ์ไม่ดี หัวล้าน ไหว้พระราหู กวนอิม บาทหลวง กองไฟ กล้วย ลับ กำแพงโบราณ พระเจ้าแผ่นดิน เรือกำลังจม ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน หมากรุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM