ทำนายฝัน 'ป่าไผ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ป่าไผ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ป่าไผ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ อาจได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผักที่ยังคงปลูกในดิน ทะเลาะ งานวัด ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นกกระจิบ กระจาบ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า พระสงฆ์ ทุบตีภรรยา ขอนไม้ ตกใจจนสะดุ้ง บ้านตัวเอง โคไล่ขวิดคน คนรับใช้ น้ำลาย ขี่สุกร ซองจดหมายสีแดง ฉมวก ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถูกตำหนิ จานชาม ชามมีลายดอกไม้สวยงาม แมวข่วน นำฟองน้ำมาล้างจาน ทำน้ำหก น้ำท่วม ข่าวดี จับหนอน วิ่งออกกำลังกาย โคลน แสดงละคร ถนน สาวไส้ ปอ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา พระเจ้า มองดูเหว กินกล้วย ปฏิกูล ถูก แตน-ต่อ ต่อย บรรจุของลงหีบ กระทง ดอกไม้ อาหารบูดเน่า กาบินเข้ามาในบ้าน ประตูบ้าน เดินทางไปทิศตะวันออก ดอกไม้ไฟ ลูกกระพรวน ทำให้คนอื่นตกใจ กลด เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กะปิ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง หวีเสนียด ดื่มนม กำแพงเมือง เครื่องบินตก เปลือก โอเอซิส ภรรยาออกจากบ้าน จุดไฟ ถ่ายอุจจาระ ทอดแห รักกับนักบินหญิง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า โรคเรื้อน ทารกดูดนมคุณ ขี่ควาย ให้มีดแก่คนอื่น ดวงอาทิตย์ตก สวน ขนกา เกา ธนูหัก ลูกเห็บ ฟันโยก เก็บของมีค่าได้ ความมั่งคั่ง มะลิ ขัง เสี้ยนตำเท้า โค่นต้นไม้แก่ เด็กอุ้มปลา ตีงู ฉลาม ฝันว่าส่งพัสดุ ซื้อกระดุม เสื้อกันฝน ฆ่าวัว ผ้าห่ม ฉลาด วันเกิด ความร่าเริง เด็กผู้ชายสู้กัน งานบวชเณร กินหัวสุกร เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง จมน้ำ กระป๋องนม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM