ทำนายฝัน 'ผจญภัย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผจญภัย ฝันว่าได้ผจญภัยอย่างสนุกสนาน การงานของคุณจะสำเร็จด้วยดี ถ้าได้รับความลำบาก ต้องเสี่ยงภัย จะประสบกับความยุ่งยาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผจญภัย'

ฝันว่าได้ผจญภัยอย่างสนุกสนาน การงานของคุณจะสำเร็จด้วยดี ถ้าได้รับความลำบาก ต้องเสี่ยงภัย จะประสบกับความยุ่งยาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพรหม ถ่านไฟ ไหว้พระ นํ้าพุที่พุ่งสูง ไข่เป็ด งูรัด นำพัดมาโบกตามร่างกาย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เชี่ยนหมาก งูขดเป็นวงกลม นกกาเหว่า เมาสุรา กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน พวงกุญแจ เรือ เงินกู้ ถีบจักรเย็บผ้า ทูต นิล ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ฤดูร้อน กระต่ายวิ่ง พานเงิน จักรยาน ไฟไหม้ป่า ข่าวดี ปากเปื่อย ยางรถ ตู้เย็น ธงชัย สร้อย ตื่นขึ้นมาเอง ลูกแก้ว ทัพพี จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฝังทั้งเป็น นกแขกเต้า ภาชนะแตกร้าว ต้นไม้ ผนังบ้าน เห็นคนเดินละเมอ กังหัน เมาเหล้า ถอดรองเท้า ผู้ชายตบผู้หญิง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ความมั่งคั่ง ใส่บาตร ผนัง ตะเกียง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก สงคราม ลม จับสายสิญจน์ เมฆลอยนิ่ง กำไลแตกหัก แขนหัก ญาติกำลังจะตาย นุ่งผ้าสีชมพู ได้ยินเสียงปืน งานศพ กล้วยแฝด เพื่อนที่จากไปไกล โรคร้าย สุนัข กางเกง เบี้ย ซื้อผ้าขาว เก็บเกี่ยวข้าวในนา ภาพ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ผ้าขี้ริ้ว นางพยาบาล ผ้าพันแผล ขวด เศร้าโศก ตะขาบกัด เกลือ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฝนตกระหว่างเดินทาง โฆษก ฏีกา ล้างหน้าตัวเอง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เมายา โต๊ะเขียนหนังสือ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ พระเจ้า วิดน้ำ กบฎ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง โยงเรือ คนแปลกหน้า แฟนนอกใจ เดินอยู่กลางทุ่งนา นัยน์ตา นักประพันธ์ ถ้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น