ทำนายฝัน 'ผดผื่นคันขึ้นตามตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผดผื่นคันขึ้นตามตัว คุณจะได้ของที่ตนอยากได้มานาน ได้ของกำนัลถูกใจ กิจการเจริญร่งเรืองเหมาะสมที่จะขยายกิจการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผดผื่นคันขึ้นตามตัว'

คุณจะได้ของที่ตนอยากได้มานาน ได้ของกำนัลถูกใจ กิจการเจริญร่งเรืองเหมาะสมที่จะขยายกิจการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อักษรย่อ ผูกปมเชือก ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ดื่มนม ปีศาจที่มีเขาและหาง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ตกจากดาดฟ้า เหรียญ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ปลูก ปากเจ็บ มุดรั้วลวดหนาม ฝังศพ ดินสอ แก้บน แขนถูกตัด ส้มตำ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ถูกโจรชิงทรัพย์ บ้านร้าง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นกอยู่ในรัง หนังสือ นักบวช นุ่งผ้าสีม่วง ประทัด ญาติทำความผิด เห็นคนเดินละเมอ ฌาน พระบรมรูป ปราศจากอํานาจ ดื่ม บุคคล ไฟไหม้บ้าน นกนางแอ่น คนฆ่าสัตว์ กุมารเทพ ของเล่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ล้างเท้า ชะนี ญาติมิตร สตรี พ่อตาย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ แฮนด์บอล ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ท้องเสีย ธุลี เล่นฟองสบู่ ถูกตี พ่อหม้าย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เห็นประตูบ้านตัวเอง ฝังศพคนที่รู้จัก ปลูกบ้าน กรวยกรอกน้ำ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น นั่งจับเจ่า ลักขโมย น้ำหอม ทารกดูดนมคุณ ซักผ้าขี้ริ้ว นกนางนวลโผบิน เนกไท นกแร้ง เพชรพลอย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ผมถูกตัดให้สั้น ศรีนครินทราบรมราชชนนี คนรักนอกใจ ฉีกจดหมายรัก ตู้เซฟ ท้องเดิน หมีทำร้าย เดินอยู่ในป่า พวงมาลา ได้รับต่างหู ให้รางวัล ตุ้มหูหาย ตกกล้า สุนัขคาบหม้อ เสื่อขาด คุก ตะราง ฟูก สวมเสื้อขาด สามง่ามสำหรับแทงปลา ดับเทียนชัย ถูกฉุด ทำแท้ง จูบคนรัก เฆี่ยน ตัดผม อมตะ บ้องไฟ ธำมรงค์ รังไก่ เป็นแม่ยาย มะนาว บัวหลวง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM