ทำนายฝัน 'ผมร่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผมร่วง ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผมร่วง'

ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รางรถไฟ ซื้อกระดุม ของที่ระลึก เห็นกองไม้กระดาน จับผีเสื้อ ก้อนหินตก ลายแทง เจ้าสาว ขี่นางโค ตัวเองมีผมหงอก ตะกร้าพลาสติก งวงช้างรัดตัว เห็นกระดุม นางกวัก พรม ปลาทองที่ตายแล้ว โฆษก ตัวเองแก่ โฆษณา แทงตัวเอง ฆ่าไก่ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ทวด ต้นไม้แห้ง ภูเขา ก้างปลาติดคอ หม้าย รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย มีคนเกลียด ดื่มน้ำ พาน เกลียดคนอื่น แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) นอนในเรือ ตกใจเพราะเห็นผี เตาไฟ ลม คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า คอบิด ผ้าแพร ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เจ้านาย เลือดออกทางทวาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปอด สาหร่าย ซองจดหมายสีขาว ปิดผนึกซองจดหมาย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กวาง ตกงาน พระแก้วมรกต นั่งรถ ถางหญ้า ดับกองไฟ อ่างล้างหน้า ใช้กระเทียมทำอาหาร เก็บเงินได้ ถูกกรรโชกทรัพย์ กินอุจจาระ ฌาปนกิจ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กิ้งก่า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กินก้อนดิน ประกาศข่าวการเกิด รถไฟ สวมเสื้อสีขาว ประหาร ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ใบลาน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ รถไฟฟ้า เกลือ เด็กกำลังดูดนม เดินทางไปทิศตะวันออก ถุงเงิน ถุงทอง ถุงเท้า ต้นกัลปพฤกษ์ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ขนมปัง พระพรหม ม้า บวม ตัดหนวดตัวเอง คราด ทำร้าย จรเข้ ทูต สวมเสื้อสีเหลือง ชะลอม เส้นด้าย มุ้งหมอน พายเรือตามลำพัง เครื่องแบบตำรวจ ปลิงหลายตัว หางไก่ คนแปลกหน้า ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM