ทำนายฝัน 'ผมร่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผมร่วง ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผมร่วง'

ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บองุ่นรับประทาน ผึ้งมากมาย ถ่ายรูป เดินไปตามท้องถนน ตบแต่ง ใส่บาตร แตร ยิ้ม ฉี่ ฌาน แขนหัก ผ้าม่าน ปากเหม็น กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ได้ยินเสียงปืน ลากฉุด ถากไม้ เถ้าแก่ บัวขาว ระฆัง เพื่อนตาย จับปลาช่อน พรวน พนมมือ ถอดเครื่องประดับ ดิน เดินทางก่อนกำหนด สกปรก คนตกน้ำกำลังจะจม เล่าเรื่องตลก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร สุริยคราส ขี่เสือ ลับ ญาติ มีดเหน็บที่เอว ประตูกำลังถูกไฟไหม หมากรุก นอนบนพื้นน้ำ วิชา ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ แมลงวัน น้ำฝน ส้วม สามีตาย ภรรยานอกใจ ขอโทษผู้อื่น ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ถ่อเรือ บันไดกว้างๆ ดม ธูปเทียน ดนตรี ภิกษุ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กินก้างปลา ผู้หญิงตบผู้ชาย ถูกฟันคอขาด เด็ก แบกหาม คันศรหรือคันธนู ซ่อน กรอด้าย บ้า เครื่องบิน ฟ้าแลบ ทำนาไม่ได้ผลดี กงเต๊ก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไก่กกไข่ สุกรกลายเป็นคน จมูกหาย กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทะเล ได้กลิ่นเครื่องเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สงฆ์ ท่าเรือ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เมา เงื่อน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฮ่อยจ๊อ ท้องฟ้าสดใส ถวายกุฏิ บวงสรวง แม่มด กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ตัวเองเป็นกรรมกร ปลาหลีฮื้อ ยอดตึกสูงทรงกลม ผดุงครรภ์ ตัวเองมีผมหงอก ตัดเล็บ โลงศพ สตางค์ ถุงใส่เงิน ตัดนิ้วมือตัวเอง ถูกตำหนิ ต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM