ทำนายฝัน 'ผมร่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผมร่วง ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผมร่วง'

ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเลื้อย เด็ก สร้อยทอง ใส่บาตร ผ้าใบ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ช่างไม้ ขุด ดื่มน้ำฝน ปีนรั้ว ตบแต่ง กัดคน ตกกล้า เดือน กรงสัตว์ ถูกขัง สลัก ตาลปัตร ต่างหู นำพัดมาโบกตามร่างกาย สร้อยทองคำ นํ้าพุที่พุ่งสูง กระดุมหาย ไต่ลวด ลับ ลายมือ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ พวงมาลัยดอกไม้สด ขี่วัว แล้ว ตกวัว มีด ฌาน โจรปล้นบ้าน ตกน้ำ สังกะสี คราส บันได นก บัตรเชิญ ประตูที่ปิดตาย ได้เป็นเจ้าสาว ตกลงไปในบ่อ ของโบราณ นกนางนวลโผบิน นอนในมุ้ง ข่มขืนคนอื่น ซักผ้าขี้ริ้ว นั่งเล่น ยานพาหนะ ใส่ต่างหู ได้กลิ่นธูป ไหว้พระราหู บ้านคนอื่น ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย นางฟ้า ขลุ่ย สามเณร ทำให้คนอื่นตกใจ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฆ่าผึ้ง เจ้าเมือง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ปลา เล่นไพ่ บุคคลที่เป็นคนร้าย เดินอยู่กลางทุ่งนา สายสร้อย กระบือ ตาหลายคู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ บุพการี เกลียดคนอื่น กระบอก น้ำตก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ บ้านพัง สามง่ามสำหรับแทงปลา ปลอบโยน เก็บองุ่นรับประทาน ถ่ายอุจจาระ เครื่องบิน น้ำท่วม นกอยู่ในรัง นอนบนฟูก จับลูกเสือ ลูกเห็บตก เครื่องแบบตำรวจ จับหนอน มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ พระพิฆเณศ ตัวเองเป็นกรรมกร จาน เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ดื่มน้ำมะพร้าว ถอดเครื่องประดับ กินเนื้อมะพร้าว เชื้อเชิญ เมฆหมอก ปากกา พ่อตาย ธนาคาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM