ทำนายฝัน 'ผมร่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผมร่วง ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผมร่วง'

ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ใส่บาตร ฝา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เกิดสงคราม ฉลาด กล้วย กินขนม สวมรองเท้าใหม่ จน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ภาษา ถลกหนังสัตว์ อาบน้ำในอ่าง ขุดหาทรัพย์สมบัติ แกะสลักรูปปั้น บาดเจ็บ แมลงปีกแข็ง ก้ามกุ้ง นอนกลางวัน ไมโครโฟน ดราฟต์ ตัวเองเป็นชู้ โล่ ใบไม้ แผล เมฆสีเลือด ฝูงกบ จำนวนมาก ท้องฟ้าสีแดง เป็นไข้ รังดุม บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ปรบมือ แมวดำ สินบน ลากเกวียน หลุม วิ่งหนีผู้ร้าย หมีทำร้าย หน่อไม้ ถูกขัง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกกรรโชกทรัพย์ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เดินร่วมทางกับโจร เทวาลัย เด็กอุ้มปลา ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน หุงข้าว ไลน์ ( LINE ) ไหล่เจ็บ สู้กับเสือ แล้วชนะ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผู้หญิงตบผู้ชาย กินข้าว สละราชสมบัติ หมากฝรั่ง กะเหรี่ยง ข้อเท้าแพลง สตรี จมน้ำ น้ำแข็ง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ชะนี หาบขี้กลับบ้าน เดินทางกลางทะเลทราย ตู้เซฟ ฉมวก เดินอยู่ในสุสาน หิ่งห้อย ได้ใบสั่งจากตำรวจ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ถ่านไฟ ดาบ ตกปลากับญาติ โบว์ดำผูกเสาบ้าน พวงมาลัย ไก่ชน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ล่องแพ กรวยกรอกน้ำ ผึ้งมากมาย ปั่นด้าย เมายา ขัดแย้ง ทาเล็บ ตะกวด กลอง งูขดเป็นวงกลม ครก ฝันเห็นนํ้าวน ผ้าพันแผล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตะปู ฝุ่นเข้าตา ยาพิษ ขึ้นต้นไม้ เมฆบังแสงอาทิตย์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น