ทำนายฝัน 'ผมร่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผมร่วง ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผมร่วง'

ฝันว่าผมร่วง คุณจะต้องทำงานหนักอีกยาวนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยเต่า คุก ตะราง คู คลอง ปะชุน ขัน ลอยคอ โฆษก กุมารทอง ฉี่รดที่นอน รักตัวเอง เป็ด นํ้าพุที่พุ่งสูง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ฤาษี กระดานดำว่างเปล่า งมหอย ต่อสู้กับคนร้าย ยอดตึกสูงทรงกลม ดวงอาทิตย์ตก กัดลิ้นตัวเองขาด นกนางแอ่น ปีก ฆ่าโค ฝันว่าส่งพัสดุ รักกับนักบินหญิง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ แผ่นดิน ผู้หญิงตบผู้ชาย เหาะดั้นเมฆ จำปีหรือจำปา ฉาบแตก สุรา ตัดเล็บ ถูกตะปูตำเท้า สัปทน มีดตกน้ำ กะเหรี่ยงคอยาว เลือดออกทางทวาร ฆ่าไก่ เครื่องบินตก โขลงช้าง จิ้งเหลน หน้าต่าง ภรรยาเอาน้ำมาให้ จับ นั่งรถไฟ ฟังเทศน์ฟังธรรม ทวด การสร้างโบสถ์ มนต์ ขี่วัว ถูกตัดศีรษะ ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ปี่ ชกคนที่จมูก โรงแรม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กระดาษสีขาว ถูกโจรชิงทรัพย์ ครู ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฉลาด ดม ลูกแก้ว ฉิ่ง สิงโต เป็นใบ้ บ้า มีหลายหู ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ทวิตเตอร์ ขี้เถ้าในเตาไฟ หมีกัด พระจันทร์ ทะเลสาบ ไม้กวาด เศรษฐี นกนางนวล พัชรกิติยาภา โบสีดำ ยอดโดม ฟันดาบ ฉลองพระบาท เซียมซี เลือดไหล คอกหมู คูคลอง หมอก วัด ได้ยินเสียงกบ ลากฉุด พลอยหลากสีสัน ชนไก่ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ผ้าขี้ริ้ว ตัดนิ้วมือตัวเอง ซองจดหมายสีแดง ชอล์ก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM