ทำนายฝัน 'ผลจันทร์ ( พืช )'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลจันทร์ ( พืช ) ฝันเห็นผลจันทน์ หรือได้รับผลจันทน์สุกปลั่ง ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว หรือเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรเป็นศรีสง่า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่วาสนาดี แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเร็ววันนัก จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บไข้ก็หายพลัน และจะได้รับข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผลจันทร์ ( พืช )'

ฝันเห็นผลจันทน์ หรือได้รับผลจันทน์สุกปลั่ง ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว หรือเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรเป็นศรีสง่า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่วาสนาดี แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเร็ววันนัก จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บไข้ก็หายพลัน และจะได้รับข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระสถูป โขลงช้าง หนามตำ เลือดออกทางทวาร ถูกฟันคอขาด เงินหาย อยู่ในกระท่อม นุ่งผ้าขาด เถ้าแก่ เถียงกับคน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว หญิงเปลือยกาย สายสนตะพาย ขนม ครัว ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ นอนบนกองฟาง ทะเลที่เงียบสงบ การทำผิดพลาด จับปลาตะเพียน ประดิษฐ์ กงเต๊ก อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ต่อสู้ งวง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ถอด ระบำ ขนมเข่ง หัวหมู โน๊ตบุ๊ก เดินขึ้นภูเขา นักประพันธ์ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ น้ำพุ ขนตา จับสุกร แดด เครื่องลายคราม กำลังจะไปตาย มองดูเหว แมลงภู่ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กินเลี้ยง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ธุลี กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ตะกวดขึ้นบ้าน เสวียน ปลิง เบี้ย ซื้อของโบราณ ขี่โคอศุภราช สูบบุหรี่ ปราสาทเก่าแก่ เศรษฐี จอมปลวกกลางถนน ไซเรน นางเงือก เว็จ นก ปล่องเมรุ ขึ้นต้นไม้ คุก ตะราง เหยี่ยว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ นำตาข่ายไปดักสัตว์ รัฐประหาร งานวัด แขนขาด ศีรษะ ฮวงซุ้ย ได้เสื่อใหม่ ตัดเล็บ นกต่อสู้กัน พระราชินี เข็มเย็บผ้า ภรรยาเอาน้ำมาให้ จันทร์ทรงกลด ปีศาจ แม่นํ้า ตู้รับจดหมาย ปู ฉีกจดหมายรัก เดินรอดราวผ้า ยิงนก ข้าวในนา ทารก ข้าวเปลือก เก็บมุ้ง ฝุ่นเข้าตา บัว ม้าสีขาว กระดานดำว่างเปล่า หิมะตกถูกตัว ปีนเขา ลิ้นแข็ง ขี้เถ้าในเตาไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM