ทำนายฝัน 'ผลักของหนัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลักของหนัก ฝันว่าผลักของหนักๆ ออกจากตัว จะพบกับอุปสรรคมากมาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลักของหนัก'

ฝันว่าผลักของหนักๆ ออกจากตัว จะพบกับอุปสรรคมากมาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร จอก เฒ่าหัวงู เลือดออกเต็มตัว กระบือ เป็นคนผอมบาง ภาชนะแตกร้าว แมลงปอ ถูกสัตว์กัด ล็อกประตู เกือก เลิกมุ้งขึ้น ครุฑ ปีศาจหลายตน บ้านพัง ผนังบ้าน ถูกกรรโชกทรัพย์ ยมทูต กล้องถ่ายรูป โบดำผูกเสาบ้าน สงคราม วิวาท รักสามีตัวเอง ทำให้คนอื่นตื่น โบว์ดำผูกเสาบ้าน แขน ทรงกลด หีบสมบัติ กวนอิม แผ่นดิน ปากเปื่อย ถูกเปลื้องผ้า ถาด อาบน้ำ เงาะ จรเข้กัด ผู้หญิงหัวล้าน ยารักษาโรค กินเนื้อเป็ด ท้องฟ้าสดใส ญาติเสียชีวิต เสื้อกันฝน ตะกร้าไม้ หาบขี้กลับบ้าน ต่อสู้ ข่าวดี ไก่ฟ้า ดอกซ่อนกลิ่น ทหารเข้าบ้าน ขี่ราชสีห์ กระต่ายวิ่ง ความผิด ม้าสีขาว กล่าวหา นาฬิกาปลุก เถาวัลย์ ภาชนะ จรวดไฟ รองเท้า ว่ายน้ำในมหาสมุทร ระฆัง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ประเจียด แคร่ นกกำลังจิกกัน ราหู รอยเท้าของตัวเอง เครื่องแบบทหาร เต่า นกยูง กลืนดวงอาทิตย์ กล้วยแขก ถวายข้าวพระ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภรรยาออกจากบ้าน ลูกปัด เทวดา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน พญาอินทรี ผ่าท้อง ชกคนที่จมูก ภูเขา ฟันปลอม ญาตินํ้าตาตก น้ำล้นเขื่อน ส่องกระจก ช้อนทอง แทะกระดูก ผลักประตู กลัว ร่างกายตัวเอง ดำน้ำ ถูกทำโทษ กล้วย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ผู้หญิงพายเรือ ตลับแป้งทาหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM