ทำนายฝัน 'ผลักประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลักประตู ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลักประตู'

ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วันเกิด ต้นกัลปพฤกษ์ น้ำลาย จองหอง ทอดสมอ ปลิงหลายตัว วาฬ อ่างน้ำ หมาหอน ศีรษะมีเหา ห้อง ขอโทษ เฆี่ยนตีผู้อื่น น้ำผึ้ง ปีนรั้ว ทำตัวเองบาดเจ็บ บดเมล็ดกาแฟ เครื่องชั่ง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ตกลงไปในบ่อ เอามือตบต้นขาตัวเอง ทรงกลด เครื่องจักรไม่ทำงาน เมฆกลางแดด เช็คเด้ง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา วิ่งจนเหนื่อยหอบ ประกาศข่าวการเกิด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด นำเที่ยว คลื่นน้ำ ศาลเจ้า ขัง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถลกหนังสัตว์ ตกจากดาดฟ้า งูกินสัตว์ องค์พระ กินถั่วต้ม ล้างภาชนะเครื่องใช้ กระซิบกับเพื่อน พระพุทธบาท อินสตาแกรม ( instargram ) แผล ผดุงครรภ์ โบดำผูกคอตนเอง ถาด ระย้า ถูกจับ ซักผ้าขี้ริ้ว นกกระเรียน แก้ม แมลงปอ มองดูเหว ตู้เหล็กใส่เอกสาร เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถีบจักรยาน ร้องไห้ ขนมชั้น ตกน้ำ กระปุก เพลิง ฟักทอง โอเอซิส บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ตู้หนังสือ กระท่อมในป่า ตัวเองถูกธรณีสูบ ไกด์ งมปู เจ็บฝ่าเท้า ยกทรง หีบสมบัติ เป็ดไก่ ชกคนที่จมูก กระดาษข่อย ธนูหัก รองเท้า มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน อวัยวะเพศ โรงแรม เห็นผี อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น โครงกระดูกสัตว์ กิ้งก่า อ่าง โน๊ตบุ๊ก ถูกฟันคอขาด หญิงชรา ก่อกองทราย มิตรสหาย โลกแตก ผลักประตู กินพระจันทร์ ผู้หญิงถือมีด ตัดผมตัวเอง ได้ยินเสียงกระดิ่ง รถพยาบาล ประตูบ้าน กระต่ายวิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM