ทำนายฝัน 'ผลักประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลักประตู ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผลักประตู'

ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปากเจ็บ นุ่งผ้าสีชมพู ล็อกประตู รถจักรยาน เป่าขลุ่ย สายรุ้ง ซื้อปลาหมึก ผู้ชายมีผมน้อย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ผ้าพันคอ กินเลี้ยง ชายชรา เห็นคนโดนแทง ซื้อขาย นํ้าวน ทะเลสาบ ธนบัตร ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง แร้งกินซากศพ กกกอด ยิ้ม ทอดผ้าป่า ไลน์ ( LINE ) หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กัลยาณิวัฒนา ต่อสู้กับเด็ก หมากัด เข้าไปในโรงพยาบาล โกนขนหน้าแข้ง จุดเทียน มนต์ กะปิ ของที่ระลึก มีคนขอโทษ ศีรษะมีเหา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ขี้เถ้าในเตาไฟ ธงสามเหลี่ยม ขวด นอนกับสาวสวย จอก แกะ งูจงอางไล่ ถูกตัดศีรษะ เดินเล่นบนหาดทราย พรม กำแพงโบราณ ปอ นกนางนวล ถูกต่อต่อย โคกินหญ้า คนกำลังถ่ายรูป ถางหญ้า ฝนตั้งเค้า ถูกตีหู กัดลิ้น ขี่หมู ขับรถ พนมมือ กาบินเข้ามาในบ้าน รักใครบางคนมากๆ ได้รับรางวัล ฆาตกร นอนกรน บัว ถูกคนเตะ ดักนก เพลิง กระหายน้ำ ผนังบ้าน พายเรือตามลำพัง เอามือตบต้นขาตัวเอง ลูกเต๋า จาระบี กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ขายตู้ ขายโต๊ะ สติ ปีนป่ายภูเขา จับขโมย เพื่อนที่จากไปไกล น้ำล้นเขื่อน ตัดต้นไม้ ธารน้ำตก หวีงา แทง ผีตายโหง พระแก้วมรกต ลิ้นแข็ง ทำโรตี สวมรองเท้าใหม่ เชิงเทียน โอลิมปิก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ นุ่งโจงกระเบน ถูกโจรชิงทรัพย์ เดินทางในป่ารก นั่งรถไฟ บุคคล ไต่ลวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น