ทำนายฝัน 'ผลักประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลักประตู ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลักประตู'

ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ยาเสพติด โทรศัพท์ เจ้านาย ดวงอาทิตย์ทรงกลด ซื้อปลาหมึก หอก ไหว้พระราหู พ่อตาย พระธาตุ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร รถเข็นศพ หย่า นาฬิกาข้อมือ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตัดต้นไม้ ผู้ชายมีผมน้อย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เชือก เฮลิคอปเตอร์ ซอ พิมพ์ แขก จับหมู ฆ่าหมี เพศสัมพันธ์ กระดาษสีขาว กวนอิม ฤดูหนาว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง สัปทน เปลือก สงคราม ซ่อน ผิงไฟ เสื่อไม้ไผ่ ปลอกหมอน กาน้ำร้อน ขนกา รั้ว ร้านค้า เทวดา มีคนนำเงินมาให้ ไฟ กินเฉาก๊วย กล้องถ่ายรูป สีฟ้า งูเหลือม นาฬิกา แม่หม้าย ทดน้ำ ฉีกกระดาษ เก็บมุ้ง นอนกับนางงาม นกบิน เสื้อกันฝน ถอดรองเท้า จอกใส่เหล้า หม้าย โรงพยาบาล ปฏิเสธการดื่มเหล้า แมลงสาบ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ โทรศัพท์มือถือหาย กินเกินขนาด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาบน้ำ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ครู ม่าน ปู กินพริก โยงเรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ไฟไหม้ป่า ญาติเสียชีวิต ขนนกสีดำ แจกันคู่ รบชนะ ปลิง ยื้อแย่ง เวที พระเจ้า ผู้ชายผมยาว ภิกษุณี กระต่ายขูดมะพร้าว นกอยู่ในรัง กระโปรง คนขี้โม้ ฝูงคนจำนวนมาก ถุงเงิน-ถุงทอง ยิงปืน ข่าวดีจากลูก หนี้สิน กอดผู้หญิง เข็มเย็บผ้า ผ้าห่มหนาๆ วงเวียน บวชภิกสุนี ดาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM