ทำนายฝัน 'ผลักประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลักประตู ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลักประตู'

ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผมร่วง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) มีหลายหู ล็อกประตู ตัดต้นไม้ เห็นตัวเองในกระจก โครงกระดูกสัตว์ ติดคุก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ขี่โคเข้าเมือง นม นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ข้อมือหัก ดาบ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทหารยิงปืนใหญ่ กรอด้าย เครื่องดนตรี บัวขาว คนแปลกหน้า บัวสีขาว นกกระจิบ กระจาบ ซี่โครงหัก เหยี่ยว เซิ้ง ท่อนซุง พระธาตุ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นอนอยู่บนแผ่นดิน กระทะ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ควันไฟ เศษอาหาร กระซิบกับเพื่อน กระจกหลากสี ปล่อยนก ตู้หนังสือ กินเนื้อหมู ความผิด ที่พึ่ง ลูกประคำ กระดาษข่อย นักบิน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย พระพุทธเจ้า ศพถูกมัดตราสัง นาฬิกาข้อมือ บอลลูนตก โคมไฟหรือโคมตะเกียง เพชรพลอย เพื่อนที่จากไปไกล ถาด ซาบซึ้งใจ ช่างแกะสลัก เครื่องแบบตำรวจ ชักลาก งานบวชเณร เสียสติ อาบน้ำฝน กระจอก กระบอกไม้ไผ่ ช้างเหยียบ แมลง ฝังศพ เศร้าโศก ทูต ญาติเสียชีวิต ฝาเรือน ฤาษี อ้อย ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนไก่ กุมารทอง กัดลิ้น กระดาษเช็ดมือ กินกระต่าย ลอย จันทร์ทรงกลด ลายนิ้วมือ ฤกษ์ไม่ดี กะปิ ผ้าม่าน ศรีนครินทราบรมราชชนนี โต๊ะเขียนหนังสือ นั่งใต้ต้นไทร ขนม แมลงภู่ กินเป็ด กินหัวสุกร ฐานทัพทหาร ซ้อมรบ คบคนพาล ทะเลที่เงียบสงบ ใส่บาตร ลังไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM