ทำนายฝัน 'ผลักประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลักประตู ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลักประตู'

ฝันว่าผลักประตู แปลว่าอุปสรรคทั้งหลายจะหายไปจากชีวิตของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนม ก้น โสมสวลี ถูกตัดมือ ตัดหนวดตัวเอง ล่องแพ แร้งกินซากศพ ขัง ลูกปัด น้ำมัน ฉาบ แส้ ชายชู้ นกกระจิบ กระจาบ ทอดทิ้งภริยา มีดหาย ผัดหน้า ตะไกร อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ขโมยเงิน จับปิ้ง ดิน ไหล่ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ลำน้ำ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก นั่งเรือ เครื่องพิมพ์ดีด เซิ้ง กินลูกอม ถูกเสือกัด หมีทำร้าย เปลี่ยนมุ้งใหม่ จับก้อนกรวด ก้อนทราย ท้องฟ้าสดใส โคเข้าบ้าน ตีเหล็ก ศีล ภิกษุ คนมีดวงตาสีดำ ตกกระ เชิงตะกอน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เครื่องบูชา เฆี่ยน งูกัด เวทีมวย ขึ้นศาล ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ที่ฝังศพ ฉัน ( กิน ) ซุกซ่อนของมีค่า ถูกตัดขา เครา เสี้ยนหนาม รองเท้า ทาสี ภิกษุณี น้ำพุ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ข้อเท้าแพลง ก้างปลาติดคอ ร่ม เจ้า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา นางเงือก กัดลิ้นตัวเองขาด แช่ง เข้าเฟสบุคไม่ได้ เก็บเงินได้ สร้อยทอง นั่งบนแคร่หาม เงิน รถจักรยาน ยุง โบสถ์ สนามหญ้า สกปรก เรือกำลังจม ตำรา ฝีขึ้นตามร่างกาย ฟองน้ำ รังดุม กางเขน (นก) หัวเราะ ไฟไหม้ในท้องฟ้า เสือกัดตัวเอง พังพอน ล้มเหลว ผ้าขาว ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ทำกับข้าว กินหัวสุกร ดื่มน้ำจากแก้ว ตัวเองตายไปแล้ว เลือกตั้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM