ทำนายฝัน 'ผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลไม้ ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลไม้'

ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใต้ถุน ฟัน ต่างหู สตางค์ ดมกลิ่นดอกไม้ ติดคุก ช่างตัดผม วันเกิด ลูกจัน กินเนื้อคนอื่น โครงกระดูกสัตว์ เงี่ยง ตะกวด อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ช่วย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ มุดรั้วลวดหนาม ตะขาบ ที่ฝังศพ ล่องแพ แคร่ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ฮ่อยจ๊อ ช่างปั้น กาน้ำ ฝนตกระหว่างเดินทาง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ คนรักหรือคู่รัก ได้ยินเสียงกระดิ่ง เพื่อนที่จากไปไกล ไฟไหม้ป่า ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ สวมชุดเจ้าสาว ไม้กางเขน หงส์ แจกันคู่ ห่านฟ้า ฝนครึ้ม ได้ยินสุนัขเห่า กินก้อนดิน คนตกนรก กระซิบกับเพื่อน ข่มขืนคนอื่น กองกระดูก เต้าฮวย คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ปล่องไฟ พานเงิน ทำให้คนอื่นตื่น โคลน เลือดออกทางช่องคลอด ปลวกขึ้นบ้าน ของเล่น ป่าไผ่ เป็นคนปรุงอาหาร ไอ บุคคลที่มีชื่อเสียง ซ่อง หลุม กล้วยไม้ นํ้าพุขนาดใหญ่ กุญแจหาย จับนก ไพ่ สวมรองเท้าใหม่ ความลับ นั่งบนอาสนะสงฆ์ หญิงแต่งชุดสีแดง ฟองสบู่ นกแขกเต้า หนอน จับลูกเสือ แกงการู โกรธ ปลอกหมอน ตำรา ตำรวจ เณรหน้าไฟ จูบเด็กเล็ก ธุลี ขนมชั้นหลากสี เลี้ยง ได้รับรางวัล ตัวเองถูกฉีดยา พระพุทธรูป นกกา คัมภีร์ ม่านกั้นกำบังสายตา เรือ สนามหญ้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม สกปรก จองจำ นั่งรถ ตัวเองตายไปแล้ว โน๊ตบุ๊ก บิลเลียด นอนบนที่นอน ปีนข้ามกำแพง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM