ทำนายฝัน 'ผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลไม้ ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลไม้'

ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวสาร นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ซองจดหมายสีฟ้า นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ข่วน ลำคลอง เล่นฟองสบู่ ไหล่เจ็บ จับสุกร ถอด จุดเทียน ทำนาได้ผลผลิตดี ช่วย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เจดีย์ สัมผัสกรวดทราย คนแคระ ตาย ทหาร หมาก เกาะ ตัวเลข ซุกซ่อนตัว โอเอซิส พรวนดิน บ้านมีช่องโหว่ งูเขียว ทีปังกรรัศมีโชติ ต้นกก กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ถูกตัดใบหู ธนบัตร จับกุ้ง แร้งเกาะหลังคาบ้าน โทรศัพท์ กระบอกไม้ไผ่ ขี้เถ้าในเตาไฟ กระหายน้ำ กินโดนัท อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เทศน์ แข่งม้า กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ตกจากที่สูง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ตกทะเล งานแต่งงาน ตู้รับจดหมาย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แหวนทอง ชอล์ก นำฟองน้ำมาล้างจาน งง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ถูกตำหนิ การทำผิดพลาด ชี ขี่วัว ตาหลายคู่ พูดโทรศัพท์มือถือ เสื้อกันฝน ขุด พญาอินทรี ตัดต้นไม้ ปวดท้อง คลอดลูกก่อนกำหนด ไฟไหม้ป่า ไถ่ถอน ฝังศพคนที่รู้จัก ปากเปื่อย เจ้าบ่าว แมลงภู่ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ถ่ายขี้ ถูกฆ่า ช่วยคน กาน้ำ หมี ฟันล่างหัก ขี่โคเข้าเมือง ซีเมนต์ ก้อนหิน จับขโมย ปีนข้ามกำแพง ทุ่งโล่ง ความรัก ฝันว่าส่งพัสดุ ประกาศการแต่งงานของตนเอง คนแปลกหน้า งานฉลอง ท่อนซุง วงกบ ภาพยนตร์ ยุ้งข้าว กินเนื้อคนอื่น ทรมานคนอื่น ปีนรั้ว ม้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM