ทำนายฝัน 'ผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลไม้ ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลไม้'

ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รบชนะ ญาติเสียชีวิต เปลื้องผ้าตัวเอง อินทรี ดวงอาทิตย์ดับ รถบรรทุกศพ ปล่องไฟ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ตกใจจนสะดุ้ง กรวยกรอกน้ำ กะละมัง ฉีกกระดาษ ถูกขัง วาฬ นกกาเหว่า โจรสลัด แทง เห็นคนเปิดประตู ชนกระบือ ดื่มน้ำจากแก้ว ทอดสมอ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ชนไก่ แมวออกลูก จีวร ตกหน้าผา สติ น้ำพุ ดับเทียน ฮ่อยจ๊อ ประกาศนียบัตร ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ดับไฟ ผ้าห่ม ก้างปลาติดคอ จับปลา ไฝ พระเจ้า พัด ฆ่าเป็ด ชกต่อย วงเวียน กรน บานไม่รู้โรย เป่าขลุ่ย ประหารคนรัก กิ่งก่าวิ่งไปมา ครกสาก ฝูงกบ จำนวนมาก เซรุ่ม สามีนํ้าตาตก แขก ทำขวดแตก กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว เที่ยวบ่อนการพนัน ฉาบ พู่กัน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย สุสาน โบดำผูกเสาบ้าน งมหาของ สัมผัสกรวดทราย ช้างตกมัน เวียนเทียน เกือก เดินทางไปวัด ฆ่ากระต่าย ภรรยาเสียชีวิต กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ทำให้คนอื่นตกใจ กำไลข้อมือ ภาพวาด ตำรวจตั้งด่าน ถูกประณาม รีดนมโค ฝุ่นฟุ้งกระจาย ท่าเรือ แม่มด ตัวเลข นกแก้ว ขิม ศีรษะล้าน ฤกษ์ดี ไฮโล ถูกตีหู บ้านพัง สร้อยข้อมือ บันไดเลื่อน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ แมลงภู่ ลา ( สัตว์ ) ปากเจ็บ ดวงจันทร์ กัดลิ้นตัวเองขาด ถูกฉ้อโกง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว กระจาด โอลิมปิก ถูกคู่รักกักตัว ถั่วงอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM