ทำนายฝัน 'ผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลไม้ ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผลไม้'

ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขื่อนแตก เกลือ เที่ยวซ่อง วงกต ฟูก โดนดึงผม สุนัข ประทัด เลือดออกเต็มตัว หูเจ็บ ฉาบ ทารกแรกเกิด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กิ้งกือ ถูกน้ำร้อนลวก มีคนสวมแหวนให้ กินเนื้อมะพร้าว แมวสีสวาท นํ้าพุที่พุ่งสูง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน พานทอง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กะละมัง เดินร่วมทางกับโจร เครื่องเรือน เล่นฟุตบอล แข็งแรง ถาด เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า กินไก่ ฟองสบู่ เลี่ยมฟันทอง ฝันเห็นนํ้าวน ถ้ำมืด พระโพธิสัตว์ หูแหว่ง ฮาเร็ม เรือน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง สินบน จาระบี โครงกระดูก ฆ่างู ซุกซ่อนของมีค่า แลบลิ้น ขี่ม้า ภรรยามีครรภ์ ภรรยาเปลือยกาย ไหล่เจ็บ ค้นหา ประกาศข่าวการเกิด เสี้ยนตำเท้า มุ้งขาด ผ้าพันแผล เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ก้อนหิน กางมุ้ง หลุม ถูกตัดมือ มีคนเกลียด จอมปลวก ทั่ง ทะเลาะกับคนรัก กุหลาบ เซิ้งบั้งไฟ เป็นโจทก์ในศาล เอสเอ็มเอส ( SMS ) น้ำล้นเขื่อน บรรจุของลงหีบ ชนไก่ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ผิวพรรณ บนบาน พูดคุยกับเจ้านาย ถ่อเรือ ต้นไม้แห้ง อาจารย์ กรวยกรอกน้ำมัน จุดเทียนชัย กลอง ดูซีรี่ย์ ถูกโกง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เสื่อไม้ไผ่ กุ้งแห้ง เต่า ไฟนรก นักประพันธ์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน มะพร้าว ผัดหน้า ฤกษ์ไม่ดี กางร่ม สลัก ประกาศนียบัตร ตัวเองถูกฉีดยา กริช อสนีบาต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM