ทำนายฝัน 'ผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ผลไม้ ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผลไม้'

ฝันว่าได้เห็นผลไม้หรือได้กินผลไม้ ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กน้อย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อนุสาวรีย์ กงล้อ เด็กเกิดใหม่ เต้าหู้ อยู่ในกระท่อม เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ถีบจักรเย็บผ้า ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ร่างกายตัวเอง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ดับกองไฟ ถาด พูดกับกลุ่มชน นกเค้าแมวหรือนกฮูก หัวไก่ ปลาหมึก ซื้อของโบราณ เครื่องร่อน อักษรย่อ ถวายพระด้วยดอกบัว ผ้าแพร ผ้าพันแผล ผนังบ้าน นกพิราบ ไหว้พระราหู ผูกปมเชือก เดินขึ้นภูเขา พระเจ้า ผ้าม่าน ศพ อ่าง นอนในเรือ ฉางข้าว นรก มีหลายหู นกเกาะหลังงู ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ถูกปีศาจไล่ แก้ม เด็กผู้ชาย ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ปากเปื่อย ฟันล่างหัก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เบาะ ตาบอด เครื่องดนตรี ถูกตะปูตำเท้า พระวรราชาทินัดดามาตุ ยกยอ เปลือย ข้าวเปลือก ห่านฟ้า มงคล เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ทุเรียน หิมะตกในฤดูร้อน ให้มีดแก่คนอื่น เทวาลัย ความรัก ขลุ่ย ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด พังพอน พญานาค จุดเทียน บุคคลที่เป็นคนร้าย ยางรถ กุญแจหาย ไถนา บอลลูน รถพยาบาล ผึ้งต่อย โต๊ะทำงาน พระพุทธเจ้า แมงป่อง มีปากเสียงภายในครอบครัว อยู่ในถ้ำ ซักผ้า เว็จ เนื้อหนัง ตกบ่ออุจจาระ ตกทุกข์ได้ยาก กินไก่ เครื่องปั้นดินเผา สร้อยทองคำ เข้ารับการผ่าตัด ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กลืนดวงอาทิตย์ ตัวเลข รั้ว ตื่นขึ้นมาเอง ฟ้อนรำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ลากเกวียน กวาง มังกร สารภาพต่อหน้าเพื่อน ภาวนา ต่างหู เงิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM