ทำนายฝัน 'ผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ผัก ฝันเห็นพืชผัก หากเป็นผักที่มีหัว เช่น หัวไชเท้า หรือแคร์รอต ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ หากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย หรือบรรเทาลง สิ่งที่คิดทำจะประสบผลสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผัก'

ฝันเห็นพืชผัก หากเป็นผักที่มีหัว เช่น หัวไชเท้า หรือแคร์รอต ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ หากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย หรือบรรเทาลง สิ่งที่คิดทำจะประสบผลสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน อาบน้ำฝน สัตว์เลี้ยง ได้สวมแว่นตาดำ งู หลงป่า ดาวอับแสง นม บัว กกลูก ได้รับรางวัล พู่กัน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ถาดดอกไม้ ปาก วัง บ่อน้ำ ยากจน ทำตัวเองบาดเจ็บ เสื้อใหม่ นั่งเรือ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ละทิ้งบ้าน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย พระ ภรรยา ธรรมจักร อาบน้ำ ผ้าสีขาว เจ้า ผู้ถือศีล ผ้าห่ม ร่างกายตัวเอง ขาเป๋ ลำคานเสียงฉาบ น้ำค้าง กินก้อนดิน ที่พึ่ง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แหวนหาย ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตะกร้อ แขก ดอกราตรี ร่วมงานทอดกฐิน หาบอุจจาระกลับบ้าน ได้ตีกลอง แต่งตัว ศรีนครินทราบรมราชชนนี กำไลข้อมือ ทดน้ำ ฉี่รดที่นอน ยุง กระหายน้ำ ท่อน้ำ นกร้อง ตกเหว หงส์ ตำรวจ ซ้อมรบ ร่มกางอยู่ เทียนไข แกะสลักรูปปั้น อุ้มเด็กทารก จับเงิน ตัวเองมีปีก ตีงู บวงสรวง งาช้าง ตัวเองมีผมหงอก ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ผนัง ข้อมือหัก ถูกโจรชิงทรัพย์ มีคนขอโทษ ฏีกา ช่างเหล็ก โบว์ดำผูกคอ ทหารเข้าบ้าน เล่นการพนัน ซ่อนหา แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ทะเลาะกับคนรัก กระดาษเปื้อนหมึก แก้ว กางร่ม ดนตรี ร่มหัก เป็นคนปรุงอาหาร ขี่วัว มีโชคลาภ ป่าช้า แล่นเรือผ่านเกาะ ลูกอินทร์ กองดิน กกกอด ถูกเรียกตัวมาประชุม ตกทุกข์ได้ยาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM