ทำนายฝัน 'ผักที่ยังคงปลูกในดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฝันเห็นผักที่ยังคงปลูกในดิน จะเจ็บปวดเพราะปัญหาทุกข์ใจหลายอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผักที่ยังคงปลูกในดิน'

ฝันเห็นผักที่ยังคงปลูกในดิน จะเจ็บปวดเพราะปัญหาทุกข์ใจหลายอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ตกปลา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ปอด ฟันบนตนเองหัก เป็นโจทก์ในศาล ยมทูต ปวดท้อง ตีเหล็ก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ทำตัวเองบาดเจ็บ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ตับไต ว่ายน้ำ กัลปพฤกษ์ ถอดรองเท้า ปล่องไฟ เครื่องศาสตราวุธ แลบลิ้น ฉ้อโกง ขันตักน้ำ ส่องกระจก อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กลัว ครุฑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คนมีดวงตาสีดำ กระดาษเช็ดมือ ทะเลาะกับภรรยา ชัยชนะ ตกบ่อมีหนอน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เฒ่าหัวงู ลากเกวียน ห่าน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เพื่อนอยู่ห่างไกล ได้เข้าร่วมในสงคราม เล่นการพนัน โคลน ซองจดหมายสีแดง ฆ่าผีเสื้อ ตะไบเหล็ก เนกไท ตำรวจ ฆ่างู มดหรือแมลง ธำมรงค์ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เห็นที่นารกร้าง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ บาดแผล ทะเล เครื่องบิน เกาะ ฟ้าที่สดใส มีหางงอก องค์พระ แฉลบ เสือกัดตัวเอง ย่างเนื้อ ซองจดหมายสีขาว ขึ้นบันได ขึ้นเขา ยิงธนู มีดหาย พู่กัน ถูกทรมาน บิลเลียด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ฟ้าแลบ ช่างปั้น เทียนไข ฝันเห็นนํ้าวน เลี้ยงกุมารทอง ไฟ พระปรางค์ เหรียญ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ถังขยะ มีความปรารถนา เครื่องดักนก รถไฟฟ้า กระดาษข่อย ตั้งครรภ์ กินเนื้อมะพร้าว เทวดา นาฬิกาปลุก เห็นคนอื่นถูกประณาม เถาวัลย์ มีดเหน็บที่เอว โรงพยาบาล บันไดสูง ขโมยอาหาร มารดา โซ่ตรวน เหยียบขี้ กาน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น