ทำนายฝัน 'ผักที่ยังคงปลูกในดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฝันเห็นผักที่ยังคงปลูกในดิน จะเจ็บปวดเพราะปัญหาทุกข์ใจหลายอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผักที่ยังคงปลูกในดิน'

ฝันเห็นผักที่ยังคงปลูกในดิน จะเจ็บปวดเพราะปัญหาทุกข์ใจหลายอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เบาะ สำลี คนขี้โม้ นั่งนับลูกประคำ กระดูกแตก ป่า ฟันบนตนเองหัก เดินช้าๆ กินเนื้อวัว ฉัน ( กิน ) หูแหว่ง ตุ๊กแก ไล่จับผีเสื้อ ปีศาจ เสื้อใหม่ ถั่วงอก กงล้อ ตะเพียน แม่ชี นกแก้ว เดินอยู่ในป่า พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ธารน้ำตก ผ้าโพกหัว กินหัวสุกร ขนมชั้น ขวานหัก ดับตะเกียง ฝาด แม่หม้าย นั่งบนเสื่อ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ศิลา เครื่องครัว ลายมือ สนามหญ้า ปัสสาวะ หินก้อนใหญ่ สกปรก อีเมล ( Email ) ฟาก หักธนู เช็คเด้ง ไต่เขา โคเข้าบ้าน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เครือญาติ หุงข้าว เครื่องบูชา ถูกสุนัขเห่า คนมีเขา ตาย กาน้ำร้อน เป็นคนผอมบาง ดื่มน้ำมะพร้าว ผัดหน้า การผ่าตัด มาลัยดอกไม้ วิชา แร้งกินซากศพ ถากไม้ ชามแตก ศีรษะ เหาะเหิน พระธาตุ เช็ค ( Cheque ) ประดาน้ำ มังกร ตะกร้าไม้ ความรังเกียจ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ใช้ยาเสพติด ความรัก เข็มเย็บผ้า กลืนดวงอาทิตย์ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นั่งเล่น สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ถูกเรียกตัวมาประชุม เวที ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ดราฟต์ แร้ง ไหว้พระ ปวดท้อง ถางหญ้า ถวายข้าวพระ ตัวเองเป็นชู้ โบว์ดำผูกเสาบ้าน กะละมัง สงคราม ป่วยลงท้อง ถูกกักตัว ช่วยคน กระดาษสีขาว นั่งรถหรู หมากฝรั่ง ตลับแป้งทาหน้า โดด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM