ทำนายฝัน 'ผิงไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผิงไฟ ฝันว่าได้นั่งผิงไฟหรือผิงแดดร้อน ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติที่อยู่ไกล หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความเสียใจ ช่วงนี้มี เคราะห์ ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผิงไฟ'

ฝันว่าได้นั่งผิงไฟหรือผิงแดดร้อน ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติที่อยู่ไกล หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความเสียใจ ช่วงนี้มี เคราะห์ ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังถ่ายรูป ยกโทษให้ใครบางคน ภรรยา จับปลาตะเพียน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เดินชนผนัง โยคี ตัดต้นไม้ ถูกตัดใบหู ถูกเฉือนเนื้อ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา แมวตาย กุญแจหาย ซี่โครงหัก เดินบริเวณวัด เดินบนฟ้า เด็ดพริกออกจากต้นพริก ฉิ่ง ราวตากผ้า ย้ายบ้าน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ท้องฟ้าสดใส ก้อนหินตก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไข่ไก่ กรอด้าย งง ถูกตำหนิ ขโมย ดนตรี โบสีดำ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โทรศัพท์ ตัวเองตายไปแล้ว ช่วยคน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า โกหก กำแพงโบราณ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เพชรพลอย ครก ราชสีห์ นักร้อง ฟ้าแลบ ลอยคอ กลอง ถ่ายขี้ แป้งผัดหน้า ญาติทำความผิด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก นกเกาะหลังงู โยงเรือ ปลาหมึก เวทีมวย กกไข่ เคี้ยวดิน เมฆกลางแดด นกเค้าแมวหรือนกฮูก ภรรยาทิ้ง จับกัง กระเป๋าเงิน สะอึก ตำหนัก ตื่นขึ้นมาเอง ผึ้งต่อย ปลิง พระโพธิสัตว์ บ้านมีช่องโหว่ ปัสสาวะรดที่นอน ภรรยาหนี มุดใต้ถุน ถูกวิ่งราวทรัพย์ น้ำล้นเขื่อน ตกบ่อมีหนอน ผดุงครรภ์ แก้ว ไม้เท้า ร่องน้ำ เดินกะโผลกกะเผลก ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ กินกระต่าย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ขาด้วน ความผิด อักษรย่อ ประดาน้ำ แฟนนอกใจ กอดกะเทย ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เจ้าเมือง ถูกสุนัขเห่า มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ลากฉุด เชือก บุตร เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ไม้พลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM