ทำนายฝัน 'ผิงไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผิงไฟ ฝันว่าได้นั่งผิงไฟหรือผิงแดดร้อน ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติที่อยู่ไกล หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความเสียใจ ช่วงนี้มี เคราะห์ ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผิงไฟ'

ฝันว่าได้นั่งผิงไฟหรือผิงแดดร้อน ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติที่อยู่ไกล หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความเสียใจ ช่วงนี้มี เคราะห์ ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมวสีขาว จานแตก ธุรกิจ เดินร่วมทางกับโจร ซ่อง จอมปลวกกลางถนน ถูกเสือกัด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค แสตมป์ ร่างกายตัวเอง ขโมยขึ้นบ้าน ได้ยินเสียงปืน งูเลื้อย รถเข็นศพ ถอดเสื้อ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ล้างเท้าตัวเอง ฝาเรือน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ พูดคุยกับคนต่างชาติ โรคร้าย ทรัพย์สมบัติ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ผู้หญิงถือมีด บ้านเก่า ซาวข้าว ผ้าม่าน ลูกปัด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ไฟไหม้ผม ชี โต๊ะทำงาน ตกหลังม้า ซื้อปลาหมึก หายใจอึดอัด หัวนก ดิน เป็นไข้ กินหัวสุกร เรียก ทอดผ้าป่า เกลียดคนต่างชาติ ไม้พลอง แสงบนท้องฟ้า ประดิษฐ์ กระดาษสีขาว เวที ช้าง กำไลแตกหัก เดินทางไกล หน้าไม้ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว วิดน้ำ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เสื้อขนสัตว์ เห็นกระดุม ถูกกรรโชกทรัพย์ ขนมอร่อย เห็นคนอื่นถูกประณาม พรวนดิน จับหนอน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง นั่งบนหลังนกกระเรียน รักสามีตัวเอง เสื่อขาด ไถ่ถอน เด็ก องคมนตรี ไม้กางเขน มุ้งหมอน ศีรษะมีเหา แมวข่วน เช็ค ( Cheque ) นั่งเรือ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ขวานหัก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ หวีไม้ น้ำหอม ปลวกขึ้นบ้าน หุงข้าว แบกผลไม้ อดอยาก คนเมา ถูกตำหนิ จับเงิน กินเกินขนาด จระเข้ รัศมี มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กิ้งกือ กล้องยาสูบ เกณฑ์ทหาร ทอง ตกทุกข์ได้ยาก ปล้นสะดม ย่างเนื้อ ทะเลาะกับภรรยา พระสังฆราช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM