ทำนายฝัน 'ผิงไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผิงไฟ ฝันว่าได้นั่งผิงไฟหรือผิงแดดร้อน ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติที่อยู่ไกล หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความเสียใจ ช่วงนี้มี เคราะห์ ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผิงไฟ'

ฝันว่าได้นั่งผิงไฟหรือผิงแดดร้อน ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติที่อยู่ไกล หรือจะมีเรื่องเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความเสียใจ ช่วงนี้มี เคราะห์ ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เข่า ขนตา รดน้ำ ตู้หนังสือ แจกันคู่ สวดมนต์ ซ้อมรบ ฮาเร็ม หัวหมู เด็กผู้ชายสู้กัน ปะชุน ถือลูกแก้ว ทหาร อ่าง อ่างล้างหน้า ความมั่งคั่ง กุ้งมังกร แท่น พระเจ้า บูชา จองหอง ขี่เสือ พนมมือ เป็นประจำเดือน เห็นผี กระสอบข้าวสาร เครื่องดักนก เป็นคนปรุงอาหาร เพชรรัตนราชสุดา ปม จูบเด็กเล็ก ขนมเข่ง ล้างเท้าตัวเอง ชักลาก นักร้อง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร แจวเรือ ขวาน โรคร้าย นุ่งผ้าสีม่วง เหยียบอุจจาระ พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ตก ตำรา ปล่อยนก พ่อหม้าย นอนกลางวัน สวมเสื้อขาด จอมปลวกกลางถนน ญาติทำความผิด ถ่ายอุจจาระ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น รถยนต์ ทอดแห กรรไกร ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ที่พึ่ง ทุบตีภรรยา กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว นกกำลังจิกกัน แสงสว่าง กวางดำ ฉลาม มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี นกอยู่ในรัง นั่งใต้ต้นไทร สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปอ ทวิตเตอร์ ตีผึ้ง ดวงแก้ว ประหารคนรัก ผมร่วง ข่าวดีจากลูก ซาวข้าว รับประทานเครื่องเทศ ขนม หลุมอสรพิษ ถูกเฉือนเนื้อ เลือกผัก ถูกสุนัขเห่า รถเข็นศพ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย จุดเทียน ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เจ้า พระสงฆ์ ยื้อแย่ง ขอบคุณ กุ้งยักษ์ นั่งบนแคร่หาม เมา นอนเล่นกลางหาดทราย ฆ่าหมี ทิวเขา แก้ว ถ่อเรือ เล่น pubg จับกัง เดินลุยกองไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM